Första sidan    
  Översikt  
     

Petrus Norlander intervjuar
Lars Bergman

Ljustorps Hembygdsförening
Samtalet handlar om kyrkbranden 1934 och bildandet av brandkåren, genomgång av sågar, kvarnar i Mellbergsbäcken mm.
Inspelningen är troligen gjord 1978 (Man talar om att lämna material till Allergård som 1978 gav ut boken "Bygd i förvandling" del 1 och 2).
Lars Bergman verkar ha kommit till ett möte och har med sig material som dels skall vidare till Allergård dels skall till hembygdsgården vid lämpligt tillfälle.
Nedan återges några distinkta historier men det finns ytterligare mer allmänt prat.
Totalt är inspelningen på ca 60 minuter varav slutet kommer från ett annnat tillfälle och med andra deltagare.
Ljustorps Bygdegårds tillblivelse del 1, grunden byggs med start 1933. 7 min 2,9 MByte
Ljustorps Bygdegårds tillblivelse del 2, byggnaden ovan grund. 3 min 32 sek 1,5 MByte
Kraftstationer och annat vattendrivet, 7 min 20 sek 3,0 MByte. Läs mer om elintroduktionen.
Spökerier på Glupen, 3min 18sek. 1,5 MByte. Läs mer om Glupen.

"Kyrkbranden" 1934 och uppbyggnaden av Ljustorps brandkår, 22 min 40 sek. 9,2 MByte
Se också bilder i databasen på brandbilar och branden.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20190118