Första sidan    
  Sevärdheter  
    Edstabäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Edstabäcken före 1904

Bäckens tidigare benämning Edsta kvarnå eller bara Kvarnån visar att där funnits kvarnar under lång tid. Lars Edstedt har i Ljustorp förr och nu berättat att han i sina efterforskningar funnit de första skriftliga beläggen för verksamhet i Kvarnån från den 11 oktober 1787. Då hade Matts Larsson och Johan Nilsson anhållit om att få anlägga en husbehovssåg i Edsta kvarnå. Vid verkställd avsyning, ombesörjd av länsman och två nämndemän, uppvisade ett ställe " uti qvarnån breddevid och strax intill Isac Isacssons qvarnhus". Platsen valdes efter att hänsyn tagits till klagomål från kvarnägarna på att sågspån och skräp skulle förstöra möjligheterna att mala nedströms om sågen. Enligt hembygdsföreningens skrift " De vattendrivna sågarna " är det tveksamt om någon såg då alls byggdes.
1801 uppfördes en grovbladig såg med 2 ramar . Deras exporträttigheter omfattade 200 tolfter halvbottenbräder av Edstabornas eget timmer samt köpetimmer från Lagfors, Ås, Häre, Mjölsätt och Tuna skatteskogar. Kyrkoherde Stridsberg var redan 1804 ägare till sågrättigheterna, som han ansökte att få överföra "på eget område uti den s k Åsängsbäcken (Färbäcken). 1851 fanns sågen fortfarande kvar i Edsta. Den andra sågen i Edsta byggdes 1860 med J. A. Enhörning som ägare ( efter vad det verkar bulvanköp, se vidare "Ljustorp förr och nu" sid 63 ) och den låg strax ovanför Edstabäckens utlopp i Ljustorpsån.
Av den bevarade dokumentationen kan man få en uppfattning om var de olika sågarna och kvarnarna fanns och även storleken. En sågkvarn bestod av såghuset ( 20 alnar ), en damm av mindre format ( 10 - 20 alnar ) och en sågränna ( 30 alnar ), uppgifter Lars Edstedt.

Platsen för Enhörnings såg torde ha varit S:2/2 på kartan till höger. Som syns går bäcken nu en bit norr om den tidigare sågplatsen. Både 1885 och 1919 sköljdes stora mängder grus ut i Ljustorpsån och Kvarnåns utlopp i ån förändrades. Sedan dess har bönderna hämtat mycket grus från området varför man inte kan räkna med att finna några rester kvar av tidiga anläggningar.
Ångsågarna efter kusten konkurrerade ut vattensågarna för sågning av exportvirke, varför Enhörning sålde sågen till 9 bönder i Edsta, Tuna och Jällvik år 1872 för 1300 riksdaler. Köparna var Johan Edlund, Magnus Larsson, Pehr Persson och Anders Höglin Edsta, Jon.Höglin, Erik Thunberg, Ol. Wiklander, och Olof D Thunborg i Tuna samt Er. Olsson i Jällvik. Sågen som var av enramstyp, byggd i trä, hade ägarna igång varje vår och högvattentid för sågning av husbehovsvirke. De nya sågägarna kallade sig Edsta och Tuna byamän och hade som sågare Isak Melin vilken bodde bredvid sågen i ett par mindre stugor.År 1885 raserades dammanläggningen och nedfartsvägen av en kraftig översvämning och det dröjde ända till 1904, innan en ny såg uppfördes intill den gamla sockenvägen.
I kvarnån har det också funnits en tullkvarn med sin egen historia, som sammanfattas här.
Under ett antal år var det 4 st olika garvare, efter varandra, som drev verksamhet vid Kvarnån. Något av deras histoia berättas här.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050522