Första sidan  

Aktiva ungdomar i Ljustorps SLU

Ljustorps Hembygdsförening

Aktiva ungomar i Ljustorps SLU -avdelning värvade medlemmar.

För ett drygt halvsekel sedan var det full fart på  Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, SLU, i Ljustorp. Möten hölls i bygdegården men ibland ordades också träffar i Lagfors och Bredsjöns samlingslokaler. På några år fördubblades medlemstalet från ett 40-tal till drygt 90. Nästan alla över 15 år gick med och fick man inte gå med som medlem för sin folkpartistiske pappa fick man delta i alla fall. SSU avdelningen krympte kraftigt i konkurrensen. Ekonomin var god. Under vintern ordnade Ljustorpsalliansen (SLU, LIF och SSU) offentlig dans i bygdegården, se not 1.Var tredje lördag svarade SLU för dansen. Ungdomarna skötte biljettförsäljning, inträdeskontroll, betalning av orkestern och redovisningar. Danserna i Ljustorp var en av de populäraste i Medelpad. En bidragande orsak var de tre gratisbussarna från Sundsvall.

Förutom månadsmöten med förhandlingar fika, dans och andra inslag ordnades studiecirklar,  tävlingar, revyer och danskurs. Det var ungdomlig entusiasm och glädje utan hjälp av alkohol.

Ett programinslag som lever än i dag i Ljustorp fast i  annan regi är Bingo. Det blev ingen succé bland medlemmarna då.

 Räckte inte den egna avdelningens aktiviteter  till så besökte  man någon av de 18 andra avdelningarna runt om i Medelpad. Veckan  före midsommar kunde man också åka till Rikstinget och förbundsstämman. Ett arrangemang, som drog flera tiotusentals deltagare från hela landet. Till stämman i Umeå 1960 var det förutom egna bilar en hyrd buss från distriktet med deltagare. Dit kom också  6 000 resenärer med  SLU-expressen, ett chartrat tåg som startade i Malmö. Ett dygn tog tågresan, men då hade man också tagit upp folk längs spåret.  

För SLU:s funktionärer fanns kurser både lokalt och på den egna kursgården, Mems slott.

Dans på Björkängen, Centerrörelsens festplats.

Ett år svarade avdelningen för distriktets sommarfest. Centerrörelsens egen festplats,  Björkängsparken, städades och trasiga bräder i dansgolvet byttes inför festen. Serveringen fanns i fäbodstugan. Biljettkur, godisstånd, lottstånd och skjutbana bemannades. En regnskur på lördag morgon utlöste regnförsäkringen och räddade ekonomin. För tillresta SLU-are ordnades middag på Svärds Pensionat. Övernattningen skedde i tält. Bland deltagarna fanns en blivande statsminister, Torbjörn Fälldin, och en blivande andre vice talman i riksdagen Birgitta Sellén.

SLU var Bondeförbundet/Centerpartiets  ungdomsorganisation. Den första avdelningen bildades under ekarna på Skyttekullen i Läckeby, södra Kalmar  1917. Det var en organisation startad  av jordbrukarungdom — för jordbrukarungdom.1919 bildas riksorganisationen  .

Sedan spred sig idéerna över landet. 1924 bildades Medelpads SLU-distrikt. Kampen för drägliga och rättvisa förhållanden på landsbygden fortsatte. Man var en gren av den samlade bonderörelsen, som förutom en politisk del också startade producentkooperativa ekonomiska föreningar för att få del av förädlingsvärdet för kött, mjölk, skog och spannmål. Man byggde egna samlingslokaler, bildade ett studieförbund och bank. Det bondefackliga LRF fanns också med i gemenskapen. 1962 bytte avdelningen namn från SLU till CUF.

Centerrörelsen hade gått kraftigt framåt. Vid 1960 års riksdagsval nådde partiet den högsta röstsiffran dittills, 579 000. Antalet riksdagsmän var 54 och landstingsmän 225. I de kommunala fullmäktigeförsamlingarna fanns över 7 500 företrädare för centeridéerna. Inom rörelsen fanns sammanlagt 270 000 medlemmar, varav 117 000 i partiet, 92 000 i ungdomsrörelsen och 60 000 i kvinnoorganisationen. Det var en folkrörelse på marsch. Och så fortsatte det. Mittenpolitiken med avståndstagande både mot socialism och liberalism  lockade nya  röster varje val. I riksdagsvalet 1973 erhöll Thorbjörn Fälldin och Centerpartiet 1 295 246 röster. Det var  25,1 procent av rösterna, en ökning med 5,19 procentenheter mot föregående riksdagsval. Centern fick 90 ledamöter en ökning med 19 personer. De flesta  hade sina rötter och skolning i ungdomsförbundet. I dag har partiet 23 riksdagsledamöter och 32 230 medlemmar.  LRF redovisar över 172 000 medlemmar   

Sven Hallerdal.

Varje sommar arrangerade bondeförbundets avdelning i Ljustorp och SLU en sommarfest på Björkängen. Festen inleddes med ett ”karnevalsliknande” följe med hästdragna vagnar, som passerade genom byarna, upp till Björkängen. Gottfrid Svärd vid tömmarna.
Not 1, SLU var också med i Bygdegårdens tillblivelse, lyssna på Lars Bergmans berättelse.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2013 Sven Hallerdal

Uppdaterad 20130507