Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Noaks ark i Ljustorp

Frikyrkorörelsen fick stor uppslutning i Ljustorp under senare delen av 1800-talet. Framförallt Babtister och Missionsförbundare hade stora framgångar. I väckelsens spår gick rykten om bl a den stora kometen och hotet om en ny syndaflod.
Inför hotet om den nya syndafloden tog bonden Carl Fredrick Redman född 1829 i Frötuna ( på Lars Andersson nuvarande boplats ) initiativ till att bygga en ark i syfte att rädda sig från den hotande katastrofen. Tillsammans med trosfränder byggdes arken någon gång under 1880-talet på näset vid Kallnäsbron över Mjällån i Sanna. Där stod båten under lång tid och förstördes sakta av tidens tand. De sista resterna av båten försvann vid den häftiga vårfloden 1919.

Vår sagesman var Vilhem Söderberg född 1905 i Frötuna.

Samtidigt med arkbygget bodde J R Sundström ( författaren till Janne Vängman böckerna ) med sina föräldrar på ett torp i Brännan - Edsåker. En händelse av detta slag var säkert det stora samtalsämnet under flera år, så därför är det naturligt att Sundström mindes detta och använde arkbygget i sitt författarskap. Janne Vängman sällskapets nya pjäs ( 2003 ) tar också upp arkbygget.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030630