Möteskalender

Mötesprogram 20170516
Föreningsliv; trädgårds-, skytte-, hembygds-föreningen. Musik, körer, undervisning. Sporter

 

Studiecirkelmöte

Nr 6, 20170516

Föreningsliv, musik

Ljustorps Hembygdsförening

Studiecirkel 1950-1960-tal
i Ljustorp

Ljustorps musiksällskap.

Soaré till Petrus Nordlanders minne

Musikcirkel för nybörjare

Skolorkestern

Kyrko och hembygdskören.
Rolands sång tillägnad klasskamraterna vid en klassträff.
Axel Lindfors sång.
J.P. Sidéns sång, handskriven text och noter, renskriven text.
Ljustorps spelmanslag.
Petrus Nordlander intervjuas 1962

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2017 Olof Ulander
Uppgjord 20170509

Ändrad 20170928