Verksamhetsberättelse att presenteras för årsmötet


Ljustorps Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse för år 2010.

Styrelse:
Ordförande Anders Nigard
Kassör Märta Rönngren
Sekreterare Inger Andersson
Vice ordförande Anita Lindström
Martin Sjögren
Birgit Åhlin
GunMarie Forsberg

Suppleanter
Bo Bjurström
Bertil Hagberg
Ossian Eriksson
Lars-Erik Nilsson

Adjungerad Olof Ulander

Revisorer
Paula Höglund
Karin Bergfors

Revisorsuppl.
Ally Öberg
Karin Höglund

Valberedning
Lars-Axel Rönngren
Barbro Nilsson.

Under det gångna året har hållits 5 protokollförda styrelsemöten.

Årsmötet hölls den 21 mars 2010 på Hembygdsgården med Gunnar Höglund som ordförande. Årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift 100kr. / pers. Den 31.12-2010 hade föreningen 130 betalande medlemmar.

Årets aktiviteter:
Första söndagen i februari går skidtävlingen Medelpad Classic Ski av stapeln och då står Hembygdsföreningen för vätskekontrollen vid Hembygdsgården.

Så fortsätter det med en teater i samarrangemang med Timrå teater- förening " Soliga hälsningar till er alla" med Friteatern . 20 mars var det skiddag för barnen som Ljustorps IF arrangerar. Hembygdsföreningen bjuder då barnen på våfflor med glass och serverar kaffe till övriga besökare. Årsmötet.

April var det en berättarkväll där Anders Nigard berättade om en resa i Syd Amerika och visade bilder.
Det sedvanliga Valborgsmässofirandet var välbesökt, med servering, körsång och vårtal av prästen och så brasa med fyrverkeri.
Den 23 maj var det uppvisning av "gamla" bilar som Sundsvalls Motorveteraner stod för, det serverades grillbuffé och kaffe.
Midsommarafton firades som vanligt med Lövbergarna och dans kring midsommarstången, servering i tältet.

Hembygdsdagen den 4 juli med gudstjänst, servering, lotterier och så var temat för dagen "Nyckelharpan" och det spelades även på nyckelharpa och dragspel.

Slåttanna regnade bort, i stället blev det en städ- och slåtterdag den 16 juli.

Så var det åter en berättarkväll med Olof Ulander som berättade om odlingslandskapets utveckling i Medelpad från " forntid - nutid".

Så i oktober var det dags för soppkväll med sång o spel, John Pettersson spelade och sjöng samt berättade en del små historier, och så serverades det soppa och smörgås, mycket uppskattat.

November bjöds det in till en teaterkväll på bygdegården, Friteatern gästade oss för tionde året med " på finska heter det Kaipaus ", en slutsåld föreställning.

Så avslutades årets program med adventskaffe i Hembygdsgården på andra advent.

Och så bland annat har vi haft två bakdagar under året, när vi bakat bröd både för eget behov och till försäljning

Ett tak som ska skydda spånhyveln från regn, och snö vintertid har byggts utmed ena väggen på bagarstugan.

Och som förut fortsätter Elisabeth Nilsson att söka gamla stigar i Ljustorp.

Och förhoppningsvis skall det fortsätta att inventeras färdigt över vad som finns i Hembygdsgården.

Olof Ulander fortsätter sitt arbete med Hembygdsföreningens hemsida och uppdaterar om vad som händer i Ljustorp," http://www.ulander.com/ljustorp" se vidare bilaga.

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till upprättad balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt har deltagit genom gåvor och arbetsinsatser till föreningens verksamhet.

Ljustorp i mars 2011

Anders Nigard Anita Lindström Märta Rönngren Inger Andersson Martin Sjögren Gun-Marie Forsberg Birgit Åhlin

 

Copyright © 2011 Hembygdsföreningen

Uppdaterad 20110311