Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Storroten

Ljustorps Hembygdsförening

 

Torvbrytning Stormyran

Torvbrytningen påbörjades i början på 1930 talet. En man från Sundsvall bröt här torv för att elda i sin fastighet i Sundsvall. Transporten in till Sundsvall skedde med häst och vagn.

År 1946 köpte Helge Lundin från Töva torpet på Fären där Stormyran ingår. Lundin köpte fastigheten för skogsskötsel och avverkningar under säsongen oktober till mars då han var ledig från sitt arbete på Lotsverket där han var snickare. Han byggde och renoverade fyrar efter Sveriges kuster bl a Högbonden, Bremön och Draghällan. År 1948 slutade Lundin arbetet på Lotsverket och köpte en torvströfabrik av Lantmannaföreningen i Härnösand. Den fabriken var belägen efter dåvarande Riks 13, numera E4. Platsen heter Skorvhättan och ligger på toppen av backen mellan Högsnäs och Antjärn.
Torven togs upp med speciella fyrkantiga spadar som var mycket vassa på tre av sidorna. Torven togs upp ur myren på hösten när frosten lade sig på myren. Tidigt på våren, april-man, lades torven upp i hässjor. När torven var torkad kördes den in i fabriken i speciella vagnar som gick på järnvägsräls. Inne i fabriken revs torven i små bitar i en rivmaskin. Därefter forslades torven medelst en elevator till pressen där torven pressades ihop till balar som vägde 30-40 kg. Balarna såldes till djurägare för att ströa under djuren i ladugården och till trädgårdsanläggningar. År 1952 var det slut med torvbrytningen på Skorvhättan och Lundin beslöt flytta fabriken till Stormyran i Ljustorp. Han rev då fabriken och tillhörande magasin som då fraktades till Fären. Fabrikens stomme byggdes upp men pressen från "Lyckeby gjuteri &mek werkstad" (utanför Karlskrona i Blekinge) kom aldrig på plats. Råoljemotorn kom aldrig att startas på grund av att efterfrågan var dalande, priserna låga på torvströ och dessutom lyckades man inte ordna elström (saknas fortfarande 2011 i området).

Den tunga motorn sjönk ned i myren där den låg i närmare 50 år innan den bärgades av Lars Bergström, TIRAB, som har den garagerad i företagets garage. Den orenoverade motorn är i ett mycket gott yttre skick, se bilder.

Fastigheten ägs numera (2011) av Lundins båda söner Lars Olov och Jan-Erik Lundin.

Nedtecknat 20111124
av
Lars O Lundin


Bilden nedan visar torkställningar som stod uppställda i långa rader. Den upptagna torven lades på stänger i 4 våningar för att torka.
. Den avfotograferade sidan av skjulet är vänd ut mot myren och det har funnits två portar som man kunde ta in torkad torv genom och ut pressade balar för transport till kund. Skjulet har börjat rasa och saknar den bortre väggen. Bilderna togs i juli 2002.

Grönakartan Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2009

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20111124