Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Stor Roten

Stor-Roten I skriven form möter vi i Rotte träsk 1559 i några handlingar om skattefisken i Ljustorp. Där står att 5 bönder brukar 3 notar och 10 nät. Någon förklaring till namnet har vi inte. Under mitten av 1700-talet kom man igång med kolningen. 1770 rapporterar Mathias Krapp på Lögdö bruk "att 3 kolare bebor västra sidan av sjön , som utsår ½ tunna säd vardera per år och att torpen inrättades för några och 30 år sedan". På östra sidan om sjön har 2 kolare odlat upp för en och en kvarts tunna utsäde. 1791 års karta beskriver de 5 torpen samt det gamla finntorpet, som ligger efter sjöns nordöstra sida. Rester av husgrunden finns kvar. "Flintsåg" och stenyxa hittades 1947 på stranden mitt emot Bladviksudden. Yxan kom bort, eftersom upphittarna glömde den i sin båt. Flintsågen har vi efterforskat på alla tänkbara museer utan resultat.

Torvbrytning vid Stormyra


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212