Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter juni

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild juni
Bild nr 11935. Vy över herrgården i Lögdö och den berömda parken som helt förstördes i vårfloden 1919 och aldrig återuppbyggdes. Bilden finns i ett album efter förvaltaren i Lagfors, Konstantin Pettersson, och har troligen tagits av Pettersson själv. Parken är omgärdad av en tät granhäck som idag vuxit upp till stora träd. Det finns fortfarande kvar mer exotiska trädslag men huvudinttrycket idag är vildmark och endast den som söker resterna av parken förstår att den funnits.Observera att parken ligger med vatten på båda sidor. Av generalstabskartan framgår att parken låg något högre än omgivningen och därmed var naturligt avgränsad vilket man även kan utläsa av bilden. Med parken får herrgården ett närmast slottsliknande utseende. Idag är vattnet utanför herrgården en del av Ljustorpsån men vid sekelskiftet gick Lögdösjön ända fram till ån och då var den mer en havsvik. Resterna av vattnet till vänster om parken ovan kan idag beskådas bakom ladugården.
Bilden har ställts till förfogande av Gurli Hammarberg.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080601