Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter juni

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Tillägg till månadens bild juni
Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande I 2006/202. Gäller tom 2009-12-31
Landhöjningen har orsakat stora förändringar kring Lögdösjön och Ljustorpsåns utlopp. Ljustorpsån har två utlopp på generalstabskartan som slutade uppdateras runt 1920. Landtungan som parken är belägen på framgår tydligt på generalstabskartan.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080531