Första sidan    
  Översikt  
     

Hilda Löfgren berättar
Inspelning nr L1008 av Lena Svelander

Ljustorps Hembygdsförening

Hilda Bredin, gift Löfgren (1902-1993) - inspelning från 1991 med Lena Svelander, som intervjuare.

Först några korta uppgifter om Hildas förfäder.
- Fadern Erik Bredin f. 1867
- Farfar Anders Jonsson - Bredin f. 1852
- Farfarsfar Erik Jonsson - Bredin f. 1827
- Farfarsfarfar Jonas Larsson f. 1792 som ägde Bredsjön nr 2 om 10 mål d v s det som sedermera blev Herrgårdshemmanet

L1008A
L1008A 46 min. 241 MB. Del A kan avlyssnas i helhet efter överenskommelse.
L1008A:
Hilda berättar om sin resa 1927 till 1929 till Kanada där de bodde hos Manne Löfgrens morbror som hade ett jordbruk som han hade byggt från ris och rot. Hilda och Manne jobbade under tiden man var där åt olika bönder i trakten.
L1008B

L1008B 46 min 33sek. 241 MB. Del B kan avlyssnas i helhet efter överenskommelse.

L1008B:
Hilda fortsätter att berätta om också hemresan.
Ingen av dem ville stanna. Det var ett slättlandskap som kändes sterilt. Morbrodern hade farmen i 25 år och behövde aldrig gödsla jorden, däremot hade de inget eget dricksvatten.
1973 flög de tillbaka och såg lite mer av landet under en månad.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20091011