Första sidan    
  Sevärdheter  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Nylandsforsen under första delen av 1900-talet
Under 1900-talets början förfinades flottningsverksamheten och övriga verksamheter som kvarn och såg försvann. Bilden ovan är tagen upp mot Lövbergssidan och vid strandkanten går flottnings-rännan. Flottarna fick vila i den öppna sk gaphyttan vid brons fäste. Bilden togs 1940.
Bilden är tagen på Nylandssidan. Under bron syns dammen som användes för att samla ihop timret in mot flottningsrännan. På bilden syns från vänster Jim Nyman, Disa och Hubert Skoglund. Bilden togs 1932.
Arbetet med att föra in timret i flottningsrännan förbi forsarna, 1940-tal.
Bilden är från SCA:s arkiv.
Timmerrännan ca 1930.
Bild tagen av Sven Hedin 1960, några år innan flottningen upphörde.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090815