Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Några fornminnen i Ljustorp

1. Frötunakullens gravfält och stensättning.
2. Bronsåldersgrav i Lövberg, Lövbergskyrkan.
3. Hällkista, bronsåldersgrav i Frötuna.
4. Ett av norrlands högsta klapperstensfält
5. Fångstgropsystem i Edsta

5. Medelpads största fångstgropsystem. Drygt 4 km långt efter Laxsjömon.
6. Fångstgropsystem vid Tuna
7. Fångstgropsystem vid Stavre
8. Fågelfångstsystem vid Tuna
9. Fågelfångstsystem vid Frötuna
10. Trollkyrkan i Tuna


Förslag på kombinerade utflyktsmål:

1. Hällkista i bronsåldersgrav och fågelfångssystem i Frötuna.
2. Ett av norrlands högsta klapperstensfält och fångstgropsystem efter Edsta fäbodstig.
3. Fångstgropsystem, fågelfångstsystem och Trollkyrka i Tuna


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090815