Lidströmers mastkran i Karlskrona

Bild på mastkranen från Nordisk familjebok 1926. Texten nedan är hämtad från Länstyrelsen Blekinge läns hemsida.

 

En av Karlskronas välkända profiler är den gamla mastkranen inne på varvet. Den byggdes 1803 och servade Femfingerdockorna. Här mastades skeppen av innan de lades in i docka.

Mastkranen konstruerades av mekanikern och överstelöjtnanten Jonas Lidströmer som år 1781 följt med Af Chapman till Karlskrona. Byggnadens totala höjd är 42 meter och underdelen av tornet är tolv gånger tolv meter. Mastkranen är sex våningar hög och på andra och tredje våningen finns två stora gångspel med tolv bommar på varje. Med två man vid varje bom behövdes det 96 man för att få full kraft på spelen. Från dessa gick vinschar och draglinor upp genom kanaler i murväggarna och upp till kranhuvudet där ett flerskuret block ytterligare förbättrade lyftkraften. En våning till krävdes för att kunna dra in lasten mot kranbyggnaden, då kranhuvudet inte var rörligt.

Den gamla mastkranen är byggd i tegel, kranhuvudet är av trä och taket klätt i koppar. Maskineriet i byggnaden är ännu intakt. 1960 ersattes gamla mastkranen av den moderna Portalkran 14.1969 blev gamla mastkranen byggnadsminne.

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2020 Olof Ulander
Uppgjord 20201113
Uppdaterad 20201113