Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Klave
Klaven används av virkesmätaren för att beräkna diametern på en timmerstock eller ett växande träd. Med diametern som utgångspunkt beräknas ytan och multipliceras med stockens längd för att få volymen. Volymen virke är grundparametern för betalning till skogsägaren. Som måttenhet har engelska tum och engelska fot använts in på 1960-1970-talet med en succesiv övergång till det metriska systemet. På bilden nedan är den större mörka klaven märkt i tum. Den ljusare klaven är märkt i centimeter.
Kubikfot var ett officiellt volymmått i Sverige mellan 1855 och 1881/1889 då det metriska systemet infördes. En svensk fot var då 296,9 mm och en kubikfot 26,17 liter. Det kan jämföras med en engelsk fot som var 304,9 mm och en engelsk kubikfot som var 28,32 liter.
Den mörka klaven nedan har på framsidan en infällning av trä där det säkert funnits en skala och på baksidan kan man läsa "Engelska kub fot" och för hand instansade sifferserier enligt den nedre bilden. Det är volymmått i "Engelska kub fot" för olika standardlängder på virket för att snabbt få fram ett resultat.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20060730