Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Haspel med räkneverk

Ända in på 1940-talet hade man allmänt får och odlade lin i Ljustorp och från fårullen och linet spann man tråd som lindades upp på hasplar.
Haspeln är ett tämligen avancerat hemsnickeri. Man vindar upp garn på armarna till vänster varvid räkneverket med kugghjulen vart hundrade varv ( ofta vart 60:e varv ) får hammaren längst ned att slå ett ljudligt slag, kallat passme, och markera att det var dags att knyta en tråd omkring garnet så att det höll ihop. Sedan fortsatte man att linda upp mera garn tills man hade 5 st passme som bildade en härva. Då var det dags att ta bort garnet från haspeln. En av de fyra armarna kunde fällas ned så att härvan lätt kunde tas bort. Av härvan gjorde man en docka ( en form av knut ) för att hålla ihop härvan och göra den lätthanterlig.
Omkretsen var 4 * 37,5 cm eller 150cm som är ungefär 5 fot. Garnvindan är enligt inskriptionen på handtaget gjord senast 1839 av AED. På sidan är den också märkt med AAS.
För att haspeln skulle löpa tyst och inte slitas ut så fort smordes den med talg ( fårfett ).


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20041002