Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Fotogruppen

För att bredda engagemanget för bilder i föreningen, ha trevligt och också bibehålla takten i ökningen av det digitala arkivet bildades i oktober 2003 en "Fotogrupp" i Ljustorps Hembygdsförening. Vi började den sjunde oktober med bild nr 11188 och har nu i februari börjat närma oss bild nr 11400. Det har varit en del att lära sig och arbetet flyter hela tiden bättre.
Bilderna nedan är från ett pass i digitaliseringsverkstaden. I mitten sitter Lennart Lööf som scannar in bilderna. Torsten Sundberg till höger gör anpassningar av bilderna för presentation på internet. Längst till höger sitter Lars-Erik och Barbro Nilsson som gör beskrivningen av varje bild.
På bilden nedanför står Märta Rönngren vid det fysiska bildarkivet. Märta väljer ut de bilder som skall digitaliseras och på det sättet arkiveras för framtiden. Föreningen har fått en hel del bilder som det gäller att hålla ordning på. Har förenigen fått ett större antal bilder från en person hålls de samman som en "Samling".
På bilden längst ned sitter Olof Ulander i mörkrummet vid ljusbordet och går igenom negativ inför en eventuell inscanning.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20040226