I tingsprotokollen finns mycket kunskap om gångna tider att hämta, inte bara för släkt-forskare utan för alla historie-intresserade.

Det totala materialet 1600 till 1900 är mycket omfattande, varför det kommer att ta tid att göra allt tillgängligt.
I ett första steg fotograferas domböckerna och görs löpande tillgängliga på denna sida i form av originaltexter.
Nästa steg är att indexera med avseende på personer och orter, oftast byar. Åren 1650-1750 är hittills indexerade och kan sökas på denna sida. Indexeringen för denna tid är omfattande och utgörs av mer än 30.000 länkar. Efterhand som forskare indexerar och transkriberar text kommer vi att lägga ut det. Alla bidrag är välkomna.

Arbetet har organiserats i ett projekt som alla är välkomna att deltaga i.
Läs mer om projektet här.

Obs! Säkerhetsprogrammet i din dator kan blockera info. Klicka på varningen i huvudet på ditt dokumentfönster att du accepterar sidan.

Tips; Du förstorar eller förminskar dokumentet med Ctrl + eller Ctrl -.

Bilden till höger visar ett tingsmöte i Ljustorps Tingslag. Läs mer här!