Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Bykistor

Karl-Ingvar Ångström har i ett större arbete även gått igenom tidigare inventeringar och arkiv i jakt
på dokument som hör till bykistor. Han har i detta sammanhang gjort nedanstående utmärkta
sammanställning.

Förkortningar
Hnnr står för antal hemmansnummer i byn när grunden för dagens fastighetsnummersystem gjordes
i början på 1700-talet.
Ss inägor står för storskifte inägor
Ls inägor står för laga skifte inägor


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050118