Första sidan  

Mord i Fuske?

Ljustorps Hembygdsförening


Torbjörn Evensson, Oxelösund, kontaktaktade mig den första augusti 2019 och berättade att hans farfarsfarfar Per Evensson blev mördad i Fuske 1876. ”Enligt en  familjeskröna blev han utsatt för rånmord när han levererade lön till ett gäng arbetare. Hursomhelst så blev han attackerad och misshandlad (kniv, andra tillhyggen?) han ska ha försökt ta sig till någon typ av bäck eller vatten för att försöka överleva men hans liv gick inte att rädda. Han ska ha blivit begraven i Trondheim, Norge, då han var kommen från dom trakterna.”

Per var gift med Anna-Stina Persdotter född 1842-10-18 Lockne, Bjärtrå socken.
Anna-Stina hade flera barn och Torbjörns släkt utgick från en son, Fredrik Evensson, som föddes 1874-10-25. Fredrik gifte sig med Helena Kristina f Bredin som berättat att det fanns en plats som kallades Evenssonbacken och att han där skulle gå igen och spöka.

Torbjörns fråga var : Finns namnet Evenssonbacken kvar i folkmun och finns det någon som minns mordet?

Frågan fick gå till Barbro, född Forsberg i Fuske, och Lars-Erik Nilsson som inte kände till platsen eller historien men som skickade frågan vidare till Tore Dahlin.

Tore berättade att hans far berättat följande.
"Pehr Evensson blev mördad vid den stora björken i Mjölsätt. Kanske var det kortspel som låg bakom mordet. Kroppen släpades ned mot Ljustorpsån men man gav upp halvvägs och kroppen blev liggande på en lägda där den upptäcktes av folk från Lövbergssidan."

Tore minns också att Valdemar Ålander (1903-1991) berättat att när han en kväll skidat hem från kapellet i Edsta blev liksom antastad när han passerade Mjölsätt och när han kom till Fuske var han tvungen att ta av sig skidorna och gå för att orka vidare.

Gunnar Berglund som bott granne med den utpekade mordplatsen och dokumenterat Mjölsätts historia berättade att endast stött på historien som en berättelse av Margareta Björk (1919-2011) som växte upp granne med mordplatsen. Margareta berättade att hon hade hört att något 'hemskt' , ett mord, hade skett nere vid vägen i Mjölsätt.

Det kom inte fram att någon kände till namnet Evensson backen. Om det namnet funnits i en vidare spridning var det i alla fall bortglömt efter 5 generationer. Minnen efter mordet verkar ha funnits kvar hos minst en person.

Rykten om ”spökerier” finns från 1900-talet.

Nästa fråga vi ställde oss, Gunnar Berglund och undertecknad, var :

Kan vi belägga händelsen och hur stämmer de skriftliga källorna med vad människor berättat i 5 generationer?


En kontroll i Arkiv Digitals register visade att Per inte varit folkbokförd i Sverige. Domboken för perioden förstördes i Sundsvallsbranden 1888. Lännsmansnoteringar för perioden är försvunna.

Gunnar sökte i Kungliga bibliotekets (orättade?) OCR scanning av Sundsvalls tidning för hela 1870-talet utan att finna någon artikel om mordet. Varken i Singsås kyrka som var Pers hemkyrka eller i Ljustorps kyrka fanns några gravrester efter Per Evensson.

Vi vände då vårt intresse till den angivna hustrun Anna-Stina Persdotter. Något giftemål med Per kunde vi inte finna och inte heller något samboende enligt Husförhörsboken. Hade karlen verkligen funnit?

Ett genombrott kom när vi i födelseboken för Ljustorp finner att Anna Stina den  27/2 1870 i Ås i Ljustorps församling föder oäkta sonen Per Leander samt ett dödfött flickebarn. Som fader anges arbetaren Per Evensson från Trondheims stift, Söndre amt och Singsås socken i Norge. Anna Stina betecknas här som konkubin till Per Evensson. Dopvittnen är arbetaren Carl Petersson från Singsås och Helling (i Norge) med hustru Brita Stina Wackman samt torparen Ole Estensson i Singsås (i Norge) med hustru Anna Persdotter. Övriga dopvittnen är arbetaren Fredrik Rylander från Häre och torparedottern Anna Brita Källberg i Edsta, båda i Ljustorp sn.
Att dopvittnen kommer från Norge kan tyda på att de är i sällskap från Norge, möjligen på något gemensamt arbete i Ljustorpstrakten i början av 1870 talet.
Drygt ett år efter Per Leanders födsel, föds Anna Stinas nästa barn i Ås, sonen Karl Johan den 7/5 1871. Även denna gång anges som fader norrmannen Per Evensson. Det finns två födelseböcker som täcker tiden för födelsen, C3 och C4.  I den äldsta står hustru överstruket och ersatt av konkubin. I avskriften blev det bara hustru. Samtliga dopvittnen är från Lagfors i Ljustorps socken.

Att Per Evensson var verksam i Ljustorp är nu äntligen belagt.

Den 25/10 1874 föds oäkta sonen Fredrik i Ljustorps församling. Förfadern till frågeställaren Torbjörn.  Enligt födelseboken är modern Anna Stina Persdotter ’efter uppgift från Säbrå’. Ingen fader finns angiven. 2 dopvittnen är från Ljustorp och 1 ifrån Säbrå. Det finns en inflyttningsattest i Ljustorp som anger att Anna Stina flyttar in från Säbrå till Ås i Ljustorps sn den 29/11 1875 med 4 barn. Någon utflyttningsattest från Ljustorp till Säbrå kan inte hittas. I utflyttningsattesten från Säbrå till Ljustorp den 1/11 1875 anges att Anna Stina flyttar till Ljustorp med 1 barn, en son. Har hon i all hast åkt till Säbrå för att föda sonen Fredrik och lämnat sina övriga 3 barn kvar i Ljustorp? Varför?

Hur skulle vi komma vidare? Undertecknad drog sig till minnes att ett projekt (Sundsvallsminnen?) omkring år 2000 scannade in tidningar i Sundsvall. Kontaktade arkivarie Niklas Edén Sundsvalls kommun som hjälpte till med de önskade kopiorna när han hört historien. Niklas nöjde inte sig med det utan gick in i databasen Indiko och där fann han en notering i Ljustorps dödbok för 1872 om Per Evenssons död den 20 september 1872. Han begravs 20 dagar senare den 10 oktober vilket är lång tid för dåtiden.
Med år och datum var det bara att gå in i ortens tidning där följande notis fanns.

Norrländska Korrespondenten No 117 , Lördagen den 5 Oktober 1872.

Misshandel med dödlig påföljd.
Enligt rapport från kronolänsman Berg anträffades den 21 sept arbetaren Per Ewensson från Lagfors by i Ljustorps socken liggande död ute på egorna till Mjölsätts by, sårad med kvifhugg. Dådet syntes hafwa blifwit föröfwadt nära landsvägen, hwarifrån Ewensson släpat sig, eller blifwit släpad 250 fot åt Ljustorpsån till. Enligt läkarebesigtning förefanns å liket å wenstra sidan af halsen närmare under örat ett stort gapande sår, och på högra sidan om korsryggen ett annat, mindre men djupare. Då intet af dessa sår är af sådan beskaffenhet, att, under gynnsamma omständigheter, döden bort följa, antager provincialläkaren, att Ewensson omkommit dels genom blodförlust, dels genom köld, då han under den kalla och fuktiga natten legat på bara marken med övre delen av kroppen obetäckt. Såsom förmodad gerningsman uppgifwer kronolänsmannen en person i socknen, hwiken hela fredagseftermiddagen sällskapat med den döde, under ordwexling inne hos en bonde i Fuske by dragit knif samt nu plötsligen från socknen försvunnit
.

För att hitta Evenssons baneman har Gunnar bläddrat igenom Ljustorps, Lagfors och Lögdö husförhörsböcker för 1870 talet för att i ”Frejd” kolumnen hitta ledtrådar. Mördare och dömda för dråp kan hittas men ingen som passar in på Evensson.

En intressant detalj i tidningens rapportering är att Evensson hittas med bar överkropp vilket kan tyda på att dådet har sin upprinnelse inomhus.
Det närmaste huset till mordplatsen vid tidpunkten är det torp vars grund fortfarande kan beskådas vid den gamla björken, konstaterar Gunnar.

Anna Stinas flytt till Säbro kan vara kopplad till mordet på Per, men hur lär vi inte få veta.

Genom Tore Dahlin har historien traderats tämligen exakt jämfört med tidningsartikeln så svaret på Torbjörns andra fråga var att minnet av händelsen fanns kvar men inte spridd.

Torbjörn fick dock uppleva att Per Evenson inte kunde vara hans förfader eftersom Torbjörns förfader föddes med okänd fader efter det att Per blivit mördad.

Mördad farfarsfarfar blev till slut ingen känd farfarsfarfar alls.

Lars-Erik Nilsson står på den gamla vägen och betraktar den gamla björken

1909 års generalstabskarta med platsen för den gamla björken kryssad.

Platsen för björken markerad på en modern karta. Avståndet mellan mordplatsen och Ljustorpsån är inte stort.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2019 Olof Ulander
Uppgjord 20191002

Ändrad 20191002