Första sidan  

En försvunnen vy

Ljustorps Hembygdsförening
Den undre bilden är tagen på nästan samma ställe som den övre i mars 2018. Det sammanhållna jordbrukslandskapet och den spridda bebyggelen är borta 2018.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2018 Olof Ulander
Uppgjord 20180310

Uppdaterad 20180310