Första sidan Välj bildspel Välj kapitel
Bakåt   Nästa sida

140 år av livet i Ljustorps sett genom fotografernas linser

Sida nr 82

Tändkulemotorn

De första motorerna är spännande eftersom de avviker så mycket från det vi är vana vid idag. Till vänster ryker det ur ett avgasrör. Det väldiga svänghjulet och remskivan finns i mitten och kylaren till höger. Det varma vattnet pumpades upp i tornet och sedan fick vatten rinna ned finfördelat och kylas av. Tändkulemotorn var en Bolinder-Munktel på 8 hästkrafter, encylindrig. Motorn var från 1912. En annan tändkulemotor ägdes av tre bönder som använde den i sina egna verksamheter. Det var Petter Nordstrand Högland, Petter Vikman Jällvik och Medelberg Tuna. När Medelberg flyttade gick Petter Bergman Mellberg in i hans ställe. Deras maskin hette Avance och var också en svensk maskin från ca 1915. Det fanns ytterligare en maskin att nämna och det var den lokomobil som ägdes av Gottfrid Svärd Mellberg och Gunnar Lagergren Björkom. Lokomobilen var en flyttbar ångmaskin som var lite starkare än tändkulemotorerna och kunde dra en såg. Lokomobilen stod uppställd på Moria i Björkom där den drog en såg. Bröderna Bergman köpte sedan på 30 talet en Storebro på 25 hästar som använts fram till nutid för att såga med hos Gideon Frölander.
Läs om ytterligare en maskin på nästa sida.

En kultändar motor togs in till Ljustorp 1952 men kom aldrig att tjänstgöra som tänkt, men är bevarad. Läs mer här.

Del av bild nr 10121.


Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20111126