Tillbaka   Bilder i Ljustorp
Bild Bildtext
Bildnr = 10001  Platsens postion på karta
Från Idrottsplanen, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Bredsjölaget har tydligen segrat. Supportergruppen ger uttryck för sin glädje Personerna på bilden är från Vänster: Lars Edvin Englund, Anders Hilmar Jansson, Anders Ruben Viklander, Hilding Berglund, Israel Albert Eriksson, Per Erik Artur Enblom.
Bildnr = 10002  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Gruppfoto utomhus Personerna på bilden är från Vänster: Johan Helfrid Viklander, Anders Ruben Viklander, Greta Viklander, Berna Kristina Engström, Erik Viktor Andersson.
Bildnr = 10003  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Under början av 1900-talet, var de flesta torpen bebyggda på detta sätt. Fotot ger en bra bild av dåtidens byggnationer. Så här såg vägarna ut, före bilismens intåg.
Bildnr = 10004
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Tummarlaget har ställt upp sig framför en timmervälta. Hilding Berglund var bas för laget. Personerna på bilden är från Vänster: Isak Erik Lindström, Bror Åkerdal, Hilding Berglund, Erik Åkerdal.
Bildnr = 10005  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Med var sin tvättbräda har de båda kvinnorna sökt lä bakom ladugården. Dåtidens typiska huvudbonad s k Hucklen eller Huklä´n används allmänt. Under början av 1900-talet fick man större höskördar, p g a bättre brukningsmetoder och det krävde ökat höutrymme. Många lantbrukare löste problemet med att höja lador och ladugårdar. Brädfodringen upptill skvallrar om detta. Personerna på bilden är från Vänster: Dagny Bjurström, Agnes Bredin, Engla Kristina Berglund (tidigare efternamn: Lindström).
Bildnr = 10006  Platsens postion på karta
Från Gäddbäcksdammen nya, Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Dammvaktarstugan repareras. Nedströms denna plats låg den gamla Gäddbäcksdammen, som byggdes 1806 av ägarna till Nylands grovbladiga vattensåg. De hade köpt avverkningsrätten till timmerskogen efter denna bäck. För att kunna flotta virket ned till Laxsjöån krävdes dammarna. 1919 års vårflod förstörde den gamla dammen. Därefter byggdes den nya Gäddbäcksdammen som fick mycket större vattenkapacitet-3,5 timmar tog det att tömma dammen. Under 1940- talet reparerades stugan. Hugo Bredin och Tycko Jonsson från Lagfors lägger nytt spåntak. Senare murade Einar Sveander från Lövberg en ny murstock. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Hugo Bredin, Johan Tyko Jonsson.
Bildnr = 10007  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : En tidstypisk vårbild. Veden är nyhuggen, välten är framtagen inför vårbruket och ”stalpkärran” väntar på att få forsla bort skräpet efter arbetet med veden. Personerna på bilden är från Vänster: Syster Thea Viklander, Erik Mattias Östman, Johan Valter Viklander, Albin Johan Lindström, Ante Viklander.
Bildnr = 10008  Platsens postion på karta
Från Åkerlunds gård, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Torpmiljö. Bostadshuset flyttades hit från Varg- eller Värjudden efter Ådalsån under 1920-talet. Ytterpanelen och brokvisten tillkom senare. Personen på bilden är Lars Evald Åkerlund.
Bildnr = 10009
Från Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Personerna på bilden är från Vänster: Erik Oskar Åkerlund, Gustaf Vilhelm Åkerlund.
Bildnr = 10010
Från Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Personerna på bilden är från Vänster: Hans Erik Tyko Backberg, Lilly Nyberg, Maria Backberg.
Bildnr = 10011
Från Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Personen på bilden är Lars Vilhelm Åkerlund.
Bildnr = 10012
Från Björnbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Vilhelm Åkerlunds döttrar. Personerna på bilden är från Vänster: Helga Vilhelmina Rosengren (tidigare efternamn: Åkerlund), Elin Åkerlund.
Bildnr = 10013  Platsens postion på karta
Från Lövåsboan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Bilden troligen tagen på Lövåsboan – Lagforsböndernas fäbodvall. Lövgren bodde i en fäbodstuga. Arbetade i skogen. Rester efter husgrunden och en järnsäng finns kvar. Personen på bilden är Olof Petter Svelander Lövgren.
Bildnr = 10014
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Inspektor Lindströms segelbåt. Även familjen Åkerdal hade segelbåt. Mannen längst till vänster är Per-Erik Lindström, övriga okända gäster. Personen på bilden är Per Erik Lindström.
Bildnr = 10015
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Personerna på bilden är från Vänster: Davida Körling, Bror Arvid Berg.
Bildnr = 10016  Platsens postion på karta
Från Fuskingesån, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kornet skördas med lie. Personen på bilden är Karl Gustaf Emanuel Sjöström.
Bildnr = 10017
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Häst med timmerlass. Personen på bilden är Bror Åkerdal.
Bildnr = 10018
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Skogsarbetarnas matrast i skogen. Personerna på bilden är från Vänster: Hilmar Viklund, Ernst August Viklund, Olof Emil Viklund.
Bildnr = 10019  Platsens postion på karta
Från Gustav Sjödins, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Syskongrupp. Personerna på bilden är från Vänster: Lars Valfrid Sjödin, Erik Viktor Sjödin, Jonas Axel Sjödin, Anna Sofia Sjödin.
Bildnr = 10020
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland
Bildnr = 10021
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Utanför ladugården på torpet de hade mitt emot Krånga. Under sommaren använde de torpet som fäbod och mjölkade korna där. Personen på bilden är Bojan Sjöström.
Bildnr = 10022
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skidåkarlaget från Bredsjön ställer upp för fotografen. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Algot Zellin, Nils Petter Östman, Tage Sellstedt, Kurt Anders Bredin, Evald Englund.
Bildnr = 10023  Platsens postion på karta
Från Tolvmansbodarna, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Gertrud Eriksson Övrig information om bilden : Tolvmansbodarna – Bredsjöböndernas fäbodplats. Den ena av de fyra fäbodstugorna.
Bildnr = 10024
Från Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Innan Fredriksson flyttade till Slättmon, bodde han på Hockstret väster om Norra Laxsjön. Närmaste granne till Molanders på ”Västalaxsjön” var Fredrikssons, som bodde på Hockstret eller Värrvika. Han körde oftast med en oxe, som var stark och oslagbar på att gå i djup snö och ”uppsto”-vatten. F körde även med kor, om det var lättare körning. I början på 1900-talet använde man även oxar på bruket i Lagfors och på herrgården på Bredsjön. Se också bild nr 10263 som visar inspektor Lindström på Bredsjön med oxdragen harv. Oxen hette Tor. Personerna på bilden är från Vänster: Adolf Larsson, Gustaf Herman Sjöström, Lars Vilhelm Larsson, Henrik Fredriksson, Bernhard Andersson.
Bildnr = 10025  Platsens postion på karta
Från Gudmundstjärn, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : På 20-talet gjorde man ofta utflykter under sommaren. Man tog fika med sig. Flera hade sällskap med varandra och blev senare gifta med varandra. Personerna på bilden är från Vänster: Jonas Uddo Bergman, Engla Kristina Berglund (tidigare efternamn: Lindström), Thea Lindström (tidigare efternamn: Eriksson), - Ahlkvist, Margareta Norling-Renman, Hulda Helena Bredin, Uno Gunnar Lindström.
Bildnr = 10026  Platsens postion på karta
Från Skälaberget, Skälgården, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Vy över Skälsjön, med Skälabergstorpet i förgrunden. Här bodde skogvaktare Norman under 30-talet. Torpet finns kvar 2008 och är utsatt på kartan strax norr om Skälgården.
Bildnr = 10027
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Lappen Nilsson från Härbergsdalen passerar Bredsjön på vägen ner till Bernhard Anderssons i Edsåker, där de bodde under många vintrar.
Bildnr = 10028
Från Skälgården, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Fotografen var på plats för första gången. Kvinnorna har tagit på sig nya förkläden och geväret visas. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Petter Lindholm, Ante Lindholm, Uno Gunnar Lindström, Erik Oskar Sellstedt, Märta Olivia Lindholm (tidigare efternamn: Sellstedt), Sara Margareta Sellstedt.
Bildnr = 10029
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Renflyttningen till Edsåker. Nilsson från Härbergsdalen passerar Bredsjön - Lerbron
Bildnr = 10030
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Intill Bredsjöns utlopp och sågplatsen. Ett av de båda torpen intill Bredsjösågen.
Bildnr = 10031
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1913 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ett av de fyra fäbodhus som bönderna i Bredsjön hade vid Örasjön. Här bodde familjen Vilhelm Åkerlund innan de flyttade till Björnbacken. Personerna på bilden är från Vänster: första raden bakifrån, Emmy Helena Andersson (tidigare efternamn: Åkerlund), Elin Åkerlund, andra raden bakifrån, Hilma Nittalia Åkerlund, Helga Vilhelmina Rosengren (tidigare efternamn: Åkerlund).
Bildnr = 10032  Platsens postion på karta
Från Lövåsboan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Personerna på bilden är från Vänster: Anna Viktoria Lövgren, Olof Petter Svelander Lövgren.
Bildnr = 10033
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Typisk torpbebyggelse vid 1900-talets början. Bröderna Engström var skickliga snickare. Bostadshuset utsmyckades med en glasverandra. De sågade av knutarna och spikade dit knutbräder. Pappa Olle Engström åsåg detta med viss oro. ”Jag tror dom ge sig inte förrän stuga fäll ne´”
Bildnr = 10034  Platsens postion på karta
Från Maskinistbostaden, Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Bygget av en ladugård åt Karl och Agda Gälldin, Rundbacken. Personerna på bilden är från Vänster: Helmfrid Fritiof Lögdahl, Georg Fridolf Lögdahl, Nils Edvard Hammarberg.
Bildnr = 10035  Platsens postion på karta
Från Millagålan, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Vy över Millagålan med herrgårdsbyggnaden till vänster i bild.
Bildnr = 10036
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Här har 2 man tagit på sig ett s k ”Dragskifte”. Om virket efter en avverkning, låg nära flottningsled och det var lämpliga backar så drog man fram virket på kälkar. Det var inte alla som hade tillgång till en häst. Personerna på bilden är från Vänster: Ernst Valfrid Sundberg, Johan Konrad Sundberg.
Bildnr = 10037
Från Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Manne fotograferar sig tillsammans med sin mormor Gustava, som var hustru till båtsmannen. Här har de tagit på sig bättre kläder – kostym och hatt och nytt rent förkläde. Manne vistades några år i Amerika. Bilden tagen på Manne Lövgrens torp, som tidigare var båtsmanstorp för Adrian Pettersson – Staf Personerna på bilden är från Vänster: Gustava Petterson, Manne Lövgren.
Bildnr = 10038  Platsens postion på karta
Från Gryttjärnsslåttern, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Skogshuggarkoja ingrävd i en slänt eller ås. Albin Nyhlen i Bredsjön trodde att det var vid Gryttjärnslåttern.
Bildnr = 10039
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Fotografen passar på mitt i kafferasten. Flottarlaget ställer upp med kaffepanna och båtshakar. Övre raden 7:e från vänster är Adrian Andersson, Lagfors och nästa man är Carl Johan Wigg från Rundbacken. Förste man främre raden är Albin Sundberg, Lagfors Personerna på bilden är från Vänster: Karl Adrian Andersson, Karl Johan Vigg, Albin Anselm Sundberg.
Bildnr = 10040
Från Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Torpstuga typisk för första generationens torpstugor. Torpstuga av enkelstugetyp, som var vanliga under 1600-talet. Även båtsmanhusen var byggda så här. Detta bostadshus är säkert det ursprungliga för detta torp. Personerna på bilden är från Vänster: Fritz Bredin, Hans Erik Tyko Backberg, , Märta Helena Nordin.
Bildnr = 10041  Platsens postion på karta
Från Henrikssons gård, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Henrikssons är en gammal kolarsläkt, som under flera generationer kolade åt Lagfors bruk. Hinkes hustru blev här förevigad tillsammans med deras hund. Platsen är finrummet i kammaren Personen på bilden är Ingrid Henriksson.
Bildnr = 10042
Från Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1942 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Vid kraftstationen. Ett tummarlag. Bilden tillhör Bredsjöns studiecirkel. Den är en dublett på nr 10079 och all information är kopierad därifrån.
Bildnr = 10043
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Flottarlaget i Lagfors. Personerna på bilden är från Vänster: Emil Hultman, Mauritz Gustav Skoglund, Erik Sigurd Lindström, Einar Valfrid Lögdahl, Elof Gideon Engström, John Vestberg, Jonas Ernst Vestman, Albert Källman, Erik Hjalmar Dahlin, Oskar Alfred Engström, Tyko Andreas Dahlin, Jonas Sivert Vestberg.
Bildnr = 10044  Platsens postion på karta
Från Lindholms, Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ung flicka vid gårdsknut, vy över landskapet med tomma storhässjor. Personen på bilden är Elin Lindström (tidigare efternamn: Lindholm).
Bildnr = 10045  Platsens postion på karta
Från Lindholms, Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Släktbild. Personerna på bilden är från Vänster: Olof Verner Sellstedt, Erik Paulus Lindholm, Elin Lindström (tidigare efternamn: Lindholm), Emil Jonas Sellstedt, Märta Olivia Lindholm (tidigare efternamn: Sellstedt), Else Sellstedt, Erik Oskar Sellstedt, Manne Lövgren.
Bildnr = 10046
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Timmerkörning. Personen på bilden är Mattias Sundberg.
Bildnr = 10047
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland
Bildnr = 10048
Från Skjutbana, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Skjutbana. Skytteföreningen i Bredsjön tillkom kring sekelskiftet 1900. Den första skyttebanan låg vid Porkaviken, söder om Bredsjön. Därifrån flyttades den hitom Åbrodammen och användes 1940-1960.
Bildnr = 10049
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland
Bildnr = 10050  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Slåtter nedanför Herrgården i Bredsjön. Personerna på bilden är från Vänster: Albert Brynolf Sjödin, Bror Emil Sjödin, Erik Viktor Sjödin, , Andreas Teodor Sjödin.
Bildnr = 10051
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland
Bildnr = 10052
Från Skälsjön, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Utsikt mot Skälsjön
Bildnr = 10053  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Traktor som plöjer. Traktorerna började göra sitt intåg på 1920 talet men det var först efter andra världskriget som de kom till bred användning bland bönderna. Traktorn på bilden ägs av Rönngrens i Öppom och den är fortfarande körbar. Bilden är tagen i Stavre och körs av .... Rönngren. Traktorn är tillverkad 1934 då Rönngrens också köpte den. det är en Fordson på 4 cylindrar, 4,4 liter cylindervolym och 25 Hk. Traktorn är 3 växlad, 1:an 3,5 km/tim, 2:an 5 km/tim, 3:an 12 km/tim. En backväxel. Vikt 1650 kg. Broms längst ned på kopplingspedalen !!!! ( 1922 års modell är obromsad ). Kylvätska 45 liter och luftrenare 15 liter vatten. Startas på bensin efter 1 till 2 min slår man över till fotogen. Fotogentank på 73 liter, bensintank på 5 liter. Tändning med magnetapparat med impulskoppling. Startas med vev. Vänddiameter 6,5 meter Oljerymd motor 9 liter, transmission 11 liter. Tillbehör är ett slåtter aggregat. Rönngrens har också en traktor av 1922 års modell som man köpte begagnad efter en olycka i Indal. De tekniska data är mycket likartade för denna men den saknade stänkskärmar. Personen på bilden är Johan Fredrik Rönngren.
Bildnr = 10054
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Märta Eriksson från Dravika och senare bosatt i Bredsjön, använde denna trärot när hon drog barn genom den för att bota och skydda mot sjukdomar. Träroten förvaras bland Fornminnesföreningens samlingar på Norra stadsberget.
Bildnr = 10055
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Tummarlaget mäter in timret som lagts upp i stora vältor, i väntan på att isen skall gå, så de kan börja flotta det ner till sorteringsverket efter kusten. Personerna på bilden är från Vänster: Karl Johan Siljeholm, Anders Petter Lindholm, Hilding Berglund, , Erik Hugo Nylén, Jonas Enok Bergström.
Bildnr = 10056  Platsens postion på karta
Från Millagålan, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Vy över de s k Millagålan med den ståtliga herrgården, där Enhörning hade kontor och boställe för inspektorerna. Strax nedanför husen till vänster om herrgården, där bosatte sig förste finnen – Bredsjö-Ante. Stenhögen ute i åkern nedanför logen markerar en av hans båda bosättningar.
Bildnr = 10057  Platsens postion på karta
Från Millagålan, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Vy över Millagålan och skolhuset till höger.
Bildnr = 10058
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Vy över Bredsjön.
Bildnr = 10059  Platsens postion på karta
Från Åkerdals, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : I förgrunden ser vi Åkerdals hus samlade och i bakgrunden skymtar herrgårdens byggnader. 1966 arrangerades dans på Åkerdals loge med en eldsvåda som följd. Logen och övre våningen på bostadshuset brandskadades. Det öppna och avbetade landskapet med den tidstypiska byggnadsmiljön med sina kornhässjor speglar sekelskiftets landskapsbild.
Bildnr = 10060  Platsens postion på karta
Från Erke Åströms gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flygbild över en jordbruksfastighet. Fler generationer har bott här: bl a Erke och Brita Åström, Mathias Sundberg (Lycke-Matte)Majvor och Edvin Åström, Hilmi och Torsten Bjurström.
Bildnr = 10061  Platsens postion på karta
Från Gälldins gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Troligen fyller Katarina Gälldin född 1848 år. Hon kom från Mustasaari i Vasa län, Finland. Katarina med sina 6 barn närmast från höger Jonas petter, Anna, Axel, Wiktor, Karl, Otto. Personerna på bilden är från Vänster: Karl Fredrik Gälldin, Katarina Gälldin, Viktor Gälldin, Axel Gälldin, Anna Maria Gälldin, Jonas Peter Gälldin, Otto Gälldin.
Bildnr = 10062  Platsens postion på karta
Från Gälldins gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tidstypiskt exempel på smedernas bostadshus under 1800-talet. Ofta var det 2 familjer som delade på ett hus. Till bostadshusen följde odlingsmark, som kunde föda ett par kor och den marken låg i direkt anslutning till bostaden. På båda sidorna om bruksgatan fanns antingen staket eller gärdsgårdar. Det var trångt mellan dessa inhägnader, så gatan kunde aldrig plogas på vintern, utan man gick uppe på snön. Bengt Åström har berättat detta, Personen på bilden är Katarina Gälldin.
Bildnr = 10063  Platsens postion på karta
Från Lagfors kyrka, Gustavs kyrka, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1910 Fotograf : Sven Gottfrid Norberg Övrig information om bilden : Vykort. Gustav Adolfs kyrka.
Bildnr = 10064  Platsens postion på karta
Från Karl Johan Lögdahls gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjebild, som togs i ”finrummet” och med helgdagskläderna på. Personerna på bilden är från Vänster: Karl Johan Lögdahl, Karl Hugord Lögdahl, Hilda Ingegärd Bolin (tidigare efternamn: Lögdahl), Hulda Maria Lögdahl.
Bildnr = 10065
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Paret har klätt sig fina inför fotografen och sitter på trädgårdssoffan utanför sitt hus, som fortfarande är i släktens ägo. Sonen Bengt Åström har berättat att de hade en glasplåtskamera och troligen är kortet taget med denna kamera. Personerna på bilden är från Vänster: Selma Elisabet Åström, Jonas Axel Åström.
Bildnr = 10066  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Jonas Axel Åström Övrig information om bilden : På vårvintern högg man upp en vak på Lagforsdammen, där ortsborna höll till och tvättade. Framförallt sköljde man tvätten i vaken. Personerna på bilden är från Vänster: Frida Augusta Dahlström, Selma Elisabet Åström.
Bildnr = 10067  Platsens postion på karta
Från Karl Johan Lögdahls gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Så här bodde smederna under 1800-talet. Ortsborna tror att detta hus är det äldsta huset efter brukets dagar.
Bildnr = 10068  Platsens postion på karta
Från Karl Johan Lögdahls gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Smedsboställe från början av 1800-talet – kanske äldre. Ortsborna påstår att detta hus till hör de allra äldsta i Lagfors. Bl a skall Karl Johan och Hulda Lögdahl bott här.
Bildnr = 10069  Platsens postion på karta
Från Mattias Sundbergs gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fotografen kom på besök. Lägg märke till hur välklädda de var. Manne Sundberg blev senare bussägare. Personerna på bilden är från Vänster: Mattias Sundberg, Julia Maria Sundberg, Anna Kajsa Sundberg, Axel Emanuel Sundberg.
Bildnr = 10070  Platsens postion på karta
Från Renåsen, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Bergmans torp på Renåsen. De hade en motordriven cirkelsåg hemma på gården. Vi ser nysågat virke och en bröt med ”baker”. Grindöppningen till höger på bilden, markerar stigen som gick ner till Bredsjöbyn. Namnet Renåsen skvallrar om en plats, där hitflyttade renar höll till under vintrarna.
Bildnr = 10071  Platsens postion på karta
Från Gamla affären, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1915 Övrig information om bilden : Affären drevs i den s k ”Per-Jons byggninga”, som var bostad till bonden Per Jonsson f.1811 på hemman nr 3.Det var Lagfors handelsförening som stod för affären.. 1920 flyttade Ture Eriksson hit som handelsföreståndare. Sedermera övertog han affären och byggde ny affär efter sockenvägen i Lagfors. Efter vårfloden 1919 flyttade inspektor C Pettersson - tidigare bosatt på herrgården – in på övre våningen. I huset till vänster om affären bodde Adrian Andersson och huset som skymtar längst ut till vänster där bodde familjen De Besche. Personerna på bilden är från Vänster: Petrus Forsberg, Karl Yngve Petterson.
Bildnr = 10072  Platsens postion på karta
Från Gamla affären, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Affären drevs i den s k ”Per-Jons byggninga”, som var bostad till bonden Per Jonsson f.1811 på hemman nr 3.Det var Lagfors handelsförening som stod för affären.. 1920 flyttade Ture Eriksson hit som handelsföreståndare. Sedermera övertog han affären och byggde ny affär efter sockenvägen i Lagfors. Efter vårfloden 1919 flyttade inspektor C Pettersson - tidigare bosatt på herrgården – in på övre våningen. I huset till vänster om affären bodde Adrian Andersson och huset som skymtar längst ut till vänster där bodde familjen De Besche
Bildnr = 10073  Platsens postion på karta
Från Mattias Sundbergs gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Troligen är det Skytteföreningen, som haft fest hemma hos Mathias Sundberg Personerna på bilden är från Vänster: Mattias Sundberg, Helmfrid Fritiof Lögdahl, Johan Tyko Hamrin, Ture Erik Eriksson, Helena Matilda Amalia Sundberg, Erik Ivar Biberg, Albin Anselm Sundberg, Georg Fridolf Lögdahl, Hildur Eriksson, Ada Viklander, Anna Gälldin, , Amanda Kristina Sundberg, Olov Bernhard Åström, Sigurd Fridolf Nygren, Gustaf Adolf Sundberg, Jonas Erik Axel Gälldin, Anny Sundberg, Eda Maria Sällström, Berta Helena Nilsson.
Bildnr = 10074  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Virket samlades upp i dammen, innan det släpptes vidare i flottningsrännan. I bakgrunden syns byggnaderna till Manne Sundbergs torpställe. Se även bild 10069. Vykort utgivet av A-B Nygren i Sundsvall.
Bildnr = 10075  Platsens postion på karta
Från Kraftstationen Rundbacken, Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Kraftstation.
Bildnr = 10076  Platsens postion på karta
Från Kraftstationen Rundbacken, Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Kraftstation.
Bildnr = 10077  Platsens postion på karta
Från Kraftstationen Rundbacken, Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kraftstationen med vattentuben i bakgrunden.
Bildnr = 10078
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Göta Åström (Frölanders) lekstuga.
Bildnr = 10079
Från Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1915 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Ett tummarlag. Personerna på bilden är från Vänster: Frans Livin Vigg, - Augustinsson, Karl Gälldin, Karl Johan Vigg.
Bildnr = 10080
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919-05-05 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Vårfloden 1919. Personen på bilden är Manne Lövgren.
Bildnr = 10081  Platsens postion på karta
Från Erik Olof Åströms gård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1929-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En familjebild på trappan till deras hus, som är ett gammalt smedsboställe. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Olof Åström, Brita Åström, Gunni Åström.
Bildnr = 10082  Platsens postion på karta
Från Larssons gård, Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Många bondgårdar såg ut så här under 1800-talet och fram till 20-30-talen, då de brädfodrades och målades med Falu rödfärg. Strax bortom Rylanders hus låg denna bondgård, som revs under 1940-talet och timret användes när Utsikten i Liden byggdes, sägs det. Siste ägaren som bodde på denna gård var Petter Sjöström. Personerna på bilden är från Vänster: Anny Maria Larsson, Maria Olofsson, Klara Katarina Sidén, Lars Martin Larsson.
Bildnr = 10083  Platsens postion på karta
Från Anderssons, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : John Erik Thunström Övrig information om bilden : "Lappen har samlat sina renar för fotografering" Från vänster: Gustav Andersson, Edsåker, Bengt Andersson, Edsåker, Bertil Andersson/Andermyr, lappdrängen Olof Klementsson, Härbergsdalen, Bernhard Andersson, Edsåker,Lisa Andersson, Härbergsdalen, Jonas Nilsson, Härbergsdalen, Margit Andersson – Nylander, Edsåker och Hildur Andersson, Edsåker. Personerna på bilden är från Vänster: Gustaf Alex Andersson, Bengt Anders Jonas Andersson, Bertil Andermyr (tidigare efternamn: Andersson), Bernhard Andersson, Margit Fredrika Nylander (tidigare efternamn: Andersson), Hildur Maria Andersson.
Bildnr = 10084
Från Lunde, Timrå Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1934-tal Övrig information om bilden : Arbete med renarna. Vissa år nyttjade lappen betet i Lunde eller Stavre. Samma lappfamilj som höll till hos Anderssons i Edsåker – se bild 10083. Personen på bilden är Jonas Nilsson.
Bildnr = 10085  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1931-tal Övrig information om bilden : De gamlas dag. Ljustorps kyrka.
Bildnr = 10086  Platsens postion på karta
Från Kvarnen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Ester Kristina Näslund Läs mer här om fotografen Övrig information om bilden : Kvarndammen och mjölnarbostaden.
Bildnr = 10087  Platsens postion på karta
Från Kvarnen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Ester Kristina Näslund Läs mer här om fotografen Övrig information om bilden : Kvarndammen i Öppom.
Bildnr = 10088  Platsens postion på karta
Från Kvarnen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Kvarnen i Öppom. Kvarndammen och Skäljomsbäcken.
Bildnr = 10089  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Söndagskolebarn i Baptisternas söndagsskola. Övre raden, 4 från vänster Lindbäck, förnamn okänt. Personerna på bilden är från Vänster: Svea Katarina Sjöström, Erika Elvira Staf, Hildur Margreta Norman, Erik Fritiof Viksell.
Bildnr = 10090
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Ester Kristina Näslund Läs mer här om fotografen Övrig information om bilden : Vy från kyrkberget över Höglands by.
Bildnr = 10091  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1933 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Paus för fotografering i vardagen vid fotografens besök, kornhässja delvis fylld. Huset bakom användes som sommarstuga och bakstuga. Personerna på bilden är från Vänster: Gertrud Forzelius, Fredrick Hamrin, Greta Forsberg, Per Arne Söderlund, Kjell Gunnar Lennart Söderlund, Jenny Fanny Söderlund, Gunnar Albin Söderlund.
Bildnr = 10092  Platsens postion på karta
Från Hembygds, Hamre, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ljustorp-Sättna spelmanslag vid hembygdsgården i Hamre. Personerna på bilden är från Vänster: Eva-Britt Källman, Åke Bergqvist, Manfred Källman, Lars Anton Forsberg, Karl Gustaf Backlund, Arne Ahlman.
Bildnr = 10093  Platsens postion på karta
Från Anton Forsbergs gård, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1958 Övrig information om bilden : Ladugården byggdes 1938, plats för 3 kor och en eller två grisar. Vid busken på höger sida gick socken vägen före 1919, Det var också bränngrop. Till höger om häcken syns grunden av en kiosk som Vilhelm Larsson hade från 1940 och några år framåt. I bildens överkant syns en del av ån gå in, idag är det torrt. Personen på bilden är Greta Forsberg.
Bildnr = 10094  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1918 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Gårdsfolk framför bron. Personerna på bilden är från Vänster: Gunnar Albin Söderlund, Axel Medelberg, Olga Teresia Nygren, Malin Viksell, Bror Alm.
Bildnr = 10095  Platsens postion på karta
Från Prästbolet, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1913 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Unghästar. Personerna på bilden är från Vänster: , Per Erik Söderlund, Erik Henning Nilsson.
Bildnr = 10096  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Fotograf : Gottfrid Nygren Övrig information om bilden : Bakom Elof syns taket på smedjan. Personerna på bilden är från Vänster: Gustaf Elof Nygren, Greta Forsberg, Elna Söderlund.
Bildnr = 10097  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-07 Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Höskörd. Mitt i bilden syns smedjan som också fungerade som bysmedja. Den smideskunnige var Johan Nygren, Gretas farfar. Personen på bilden är Gustaf Elof Nygren.
Bildnr = 10098  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1915 Övrig information om bilden : Höskörd med lie, män och kvinnor slår. Edsta by i bakgrunden. Personerna på bilden är från Vänster: Karin Nygren, Lars Johan Nygren, Gottfrid Axel Staaf, , Anna Brita Berglund.
Bildnr = 10099  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Övrig information om bilden : Lek med räfsa, dekorerad med två ringar. I mitten finns ett dike som användes till att tvätta kläder vår och höst. Man lade ut bräder så att man kunde smala upp vattnet. Personerna på bilden är från Vänster: , Karin Nygren, Elna Söderlund, Greta Forsberg, Ingeborg Söderlund, Olga Teresia Nygren.
Bildnr = 10100  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1912 Övrig information om bilden : Slåtterkaffe vid intaget (röjt en bit av skogen) väster om Nygrens gård. Personerna på bilden är från Vänster: Anna Brita Berglund, Gottfrid Nygren, Letty Augusta Berglund, Karin Nygren.
Bildnr = 10101  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1914 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjen framför gården. Flickan längst till vänster hette Irene och var fosterdotter till Beda och Gottfrid Söderlund. Personerna på bilden är från Vänster: Beda Söderlund, Emil Gottfrid Söderlund, Laura Johanna Söderlund (tidigare efternamn: Ödén), Per Erik Söderlund, Gunnar Albin Söderlund, Ernst Sigurd Söderlund, Olga Teresia Nygren, Malin Viksell, Erik Petter Millberg.
Bildnr = 10102
Från Björkom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Övrig information om bilden : Midsommarfest. Gottfrid har syrener från busken bakom. Personerna på bilden är från Vänster: Beda Söderlund, Emil Gottfrid Söderlund.
Bildnr = 10103  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930 Övrig information om bilden : Skolklass. Personerna på bilden är från Vänster: Agda Wattlin, Alex Bårman, Ivar Theodor Staaf, Ture Alf Ivan Jonsson, Valter Åsen, Åke Andersson, Ada Loden, Dollryd Elisabet Uppström (tidigare efternamn: Norberg), Karin Ingegärd Lindström, Greta Nyberg, Sonja Loden, Helga Margreta Nyman (tidigare efternamn: Staf), Greta Forsberg, Gunnil Svelander, Therese Andersson, Karl Gustaf Elof Öberg, Herlof Bergman, Nils Gustaf Öberg, Stig Svelander, Karl Holger Sundstrand, Per Lindquist, Nils Anders Gunnar Vestling.
Bildnr = 10104  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Söndagsskolan. Kapellet utanför lilla salen. Personerna på bilden är från Vänster: Albert Ejnar Bergman, Ingeborg Söderlund, Erik August Forzelius, Greta Forsberg, Elna Söderlund, Frans Arnold Lodén.
Bildnr = 10105  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1914 Övrig information om bilden : Blankstrykning av manschetter och kragar. Var del av en yrkes utbildning som modern Laura Söderlund gav sina barn. Fotograf "Ekman i Indal" Personen på bilden är Olga Teresia Nygren.
Bildnr = 10106  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1946 Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Utkörning av gödsel. Personen på bilden är Gottfrid Nygren.
Bildnr = 10107  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1946 och 1947 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Olga ger hästen socker, Kaffe i höskörden. Personerna på bilden är från Vänster: Olga Teresia Nygren, Eva Nygren, Lars Anton Forsberg, Gustaf Elof Nygren, Harald Eriksson, Per Arne Söderlund, Hillevi Söderlund.
Bildnr = 10108  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kaffe i höskörd. Personerna på bilden är från Vänster: Gustaf Elof Nygren, Greta Forsberg, Olga Teresia Nygren, Gottfrid Nygren, Ivar Martin Nygren, Ale Lennart Backlund.
Bildnr = 10109  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till efter 1942 Övrig information om bilden : 1898 byggdes kapellet baserad på en äldre fastighet. Föreningen bildad 1856. Flygfoto.
Bildnr = 10110
Från Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1926 och 1928 Fotograf : John Erik Thunström Övrig information om bilden : Bröderna Backlund köper sin första bil. Bröderna hade bilen tillsammans och drev viss taxiverksamhet. Pengar hade man fått ihop bl a genom att ett antal fruar i byn hade självständigt gått i borgen för herrarna. Bilen var en Nash 1924 med 6 cylindrar och 50/60 hästkrafter. Tjänstevikt 1461 kg. 7 personer. Innehav 19260729-19291009. tillstånd för yrkestrafik, nej. Bilen brann upp vid en dikeskörning. Personerna på bilden är från Vänster: Einar Vilhelm Backlund, , Gunnar Backlund.
Bildnr = 10111  Platsens postion på karta
Från Edsta förindustriområde, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över förödelsen efter vårfloden 1919. På denna plats har såg, spånhyvel, potatiskvarn, garveri samt garvarens bostad spolats bort av vattenmassorna.
Bildnr = 10112  Platsens postion på karta
Från Edsta förindustriområde, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den nya provisoriska landsvägsbron över Edstabäcken byggs ett stycke nedströms den gamla bron och sågplatsen. Ett kvarnhus finns med på bilden.
Bildnr = 10113  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Gottfrid Nygren Övrig information om bilden : Ingenjörstrupper som byggde den provisoriska bron över Edstabäcken.
Bildnr = 10114  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Gottfrid Nygren Övrig information om bilden : Ingenjörstrupper som bygger den provisoriska bron över Edstabäcken.
Bildnr = 10115
Från Abborråsen, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ingrid Kajsa född Tetting var änka efter Hans Åhlin. Engström kom hit på senare år och blev kvar .Nu finns endast resterna efter husgrunderna kvar samt Ingrid Kajsas vildros, som kämpat sig kvar intill den lilla stugan. Personerna på bilden är från Vänster: A B Engström, Ingrid Kajsa Åhlin (tidigare efternamn: Tetting).
Bildnr = 10116
Från Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1933 Fotograf : Museet Nordiska Övrig information om bilden : Fjälljigg eller fäbodsläpa.
Bildnr = 10117  Platsens postion på karta
Från Pelle Nordstrands, Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1935 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Pelle Nordstrand bjöd varje år hem en skolklass på frukt och saft kalas. Personerna på bilden är från Vänster: Sven Gustav Bergman, Gustaf Elof Nygren, Ivar Alfred Hägglund, Karl Albert Love Jansson, Sven Johan David Norberg, Karl Erik Holmberg, Ingvar Sundström, Per Vilhelm Nordstrand, Greta Brundell, Hjördis Kristina Bolin, Olof Åsen, , Albin Åhlin, Bert Backström, Stina Vikner, Gillis Staf, Karl Anton Backlund, Ingrid Viola Edén (tidigare efternamn: Petterson), Elna Söderlund, Greta Vestling, Ingrid Johansson, Anna Greta Nordstrand, Greta Lindgren.
Bildnr = 10118
Från Fjäl, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1913 Fotograf : Sven Gottfrid Norberg Övrig information om bilden : Marknad, kreatursmarknad. Vykort stämplat 1913.
Bildnr = 10119  Platsens postion på karta
Från Johan Lindströms gård, Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Johan Lindström skulle bygga ny ladugård med loge och här sågar de virket till detta stora bygge. Den gamla ladugården syns i bakgrunden. Swärd hade en transportabel cirkelsåg som drogs av en Cletrac-traktor. Med detta”sågverk” åkte han runt i byarna och sågade. Man hade tagit banden av traktorn och monterat hjul i stället men lagren höll inte så det blev många reparationer. Traktorn på bilden verkar vara en Fordson. Personerna på bilden är från Vänster: Kurt Frans Lindström, Albin Adrian Larsson, , Gottfrid Anselm Svärd, August Nygren, Arvid Holger Skalin.
Bildnr = 10120
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1927 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Vedsågning på långbock. Bror Berg har skrivit följande text på baksidan av kortet; " Ett vårtecken från Medelpads landsbygd, som framgår av bilden är det vedkapning. Detta arbete utföres företrädesvis å våren för att veden skall hinna med att torka över sommaren, å mindre gårdar, som är i avsaknad av elektrisk energi, utföres kapningen på samma sätt som i äldre tider." Personerna på bilden är från Vänster: Erik Viktor Berg, Erik Vilhelm Berg.
Bildnr = 10121
Från Höglandsbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : John Erik Thunström Övrig information om bilden : Kornet skulle tröskas och manskapen är på plats. En tändkulemotor drar tröskverket. De första motorerna är spännande eftersom de avviker så mycket från det vi är vana vid idag. Till vänster ryker det ur ett avgasrör. Det väldiga svänghjulet och remskivan finns i mitten och kylaren till höger. Det varma vattnet pumpades upp i tornet och sedan fick vatten rinna ned finfördelat och kylas av. Tändkulemotorn var en Bolinder-Munktell på 8 hästkrafter, encylindrig. Motorn var från 1912. En annan tändkulemotor ägdes av tre bönder som använde den i sina egna verksamheter. Det var Petter Nordstrand Högland, Petter Wikman Jällvik och Medelberg Tuna. När Medelberg flyttade gick Petter Bergman Mellberg in i hans ställe. Deras maskin hette Avance och var också en svensk maskin från ca 1915. Det fanns ytterligare en maskin att nämna och det var den lokomobil som ägdes av Gottfrid Svärd Mellberg och Gunnar Lagergren Björkom. Lokomobilen var en flyttbar ångmaskin som var lite starkare än tändkulemotorerna och kunde dra en såg om än med tveksamhet. Lokomobilen stod uppställd på Moria i Björkom där den drog en såg. Mannen längst till höger med oljekannan heter Söderkvist, förnamn okänt. Mannen som står bakom de uppradade är troligen Karl Johan Thunström född 1874 Personerna på bilden är från Vänster: John Erik Thunström, Karl Johan Sandström, Erik Petter Norberg, John Artur Johansson, Otto Emanuel Norberg, Holger Lodin, Karl Edvin Thunström, Ester Katarina Thunström (tidigare efternamn: Edlund), Berta Thunström, Rut Sara Kristina Norberg, Isak Emanuel Söderkvist, Karl Johan Thunström.
Bildnr = 10122
Från Abborråsen, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Övrig information om bilden : Personbild. Personen på bilden är Ingrid Kajsa Åhlin (tidigare efternamn: Tetting).
Bildnr = 10123
Från Graninge, Graninge, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Erik Vitalis Johansson Övrig information om bilden : Runi, hennes man och Runis lillebror Albin Åhlin har varit på besök hos mormor. De cyklade från Högland i Ljustorp till Graninge för att hälsa på mormor Ingrid "Kajsa" (Katarina) som på äldre dagar bodde där. Personerna på bilden är från Vänster: Albin Åhlin, A B Engström, Ingrid Kajsa Åhlin (tidigare efternamn: Tetting), Runi Johansson (tidigare efternamn: Åhlin).
Bildnr = 10124
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1882 och 1894 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Se även bild nr 10090 som visar ungefär samma vy fast ca 40 år senare. Vy av byn.
Bildnr = 10125  Platsens postion på karta
Från Tolvmansbodarna, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Millagålabönderna hade sina fäbodar här. De har nu hämtat hästarna på skogen, för att börja slåttanna. Nu harde vilat och fått lite te livs på fäbodvallen. Messmörsgrytan kokar och fäbodpigorna har dragit sig diskret tillbaka. Personerna på bilden är från Vänster: Viktoria Nyhlén (tidigare efternamn: Englund), Tekla Amanda Andersson, Brita Millberg, Erik Hugo Nylén, Erik Hugo Bredin, Axel Vilhelm Sjödin, Isak Erik Lindström, Magnus Alarik Östman.
Bildnr = 10126
Från Höglandsbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Del av bild nr 10121. Transportabel motor för tröskning med kylare och maskinist En tändkulemotor drar tröskverket. De första motorerna är spännande eftersom de avviker så mycket från det vi är vana vid idag. Till vänster ryker det ur ett avgasrör. Det väldiga svänghjulet och remskivan finns i mitten och kylaren till höger. Det varma vattnet pumpades upp i tornet och sedan fick vatten rinna ned finfördelat och kylas av. Tändkulemotorn var en Bolinder-Munktel på 8 hästkrafter, encylindrig. Motorn var från 1912. Ljustorps första tändkulemotor var av märket Bolinder Munktell köpte bröderna Rönngren av Lögdö bruk. Maskinen gick under namnet Slekapers-Erke. Kultändaren vid Lögdö bruk. En annan tändkulemotor ägdes av tre bönder som använde den i sina egna verksamheter. Det var Petter Nordstrand Högland, Petter Wikman Jällvik och Medelberg Tuna. När Medelberg flyttade gick Petter Bergman Mellberg in i hans ställe. Deras maskin hette Avance och var också en svensk maskin från ca 1915. Det fanns ytterligare en maskin att nämna och det var den lokomobil som ägdes av Gottfrid Svärd Mellberg och Gunnar Lagergren Björkom. Lokomobilen var en flyttbar ångmaskin som var lite starkare än tändkulemotorerna och kunde dra en såg. Lokomobilen stod uppställd på Moria i Björkom där den drog en såg. Mannen med oljekannan hette Söderkvist, förnamn okänt.
Bildnr = 10127  Platsens postion på karta
Från Molanders gård, Norra Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Molanders gård på Norra Laxsjön. Molanders bosättning på Norra Laxsjön och till vänster i bakgrunden skymtar Uddo och Märta Anderssons hus..
Bildnr = 10128
Från Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flottare vid Laxsjödammen. Personerna okända trots många efterforskningar.
Bildnr = 10129
Från Återvänningen, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En av de båda bosättningarna på Återvänningen. Det större huset i mitten är bagarstugan och det till höger är sommarladugården. I bagarstugan hängde man också upp det viltkött man sköt.
Bildnr = 10130  Platsens postion på karta
Från Uddo Anderssons gård, Norra Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Familjebild på brokvisten. Olle svor inte, utan använde ”ussen” som svordom, därav fick han smeknamnet ”Ussen”. (Uddo Anderssons far) Personerna på bilden är från Vänster: , Anna Märta Andersson, Olof Petter Andersson.
Bildnr = 10131
Från Återvänningen, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Alfred drar en låt på dragspelet, nedanför boningshusen på Återvänningen. Personen på bilden är Anders Alfred Andersson.
Bildnr = 10132  Platsens postion på karta
Från Molanders gård, Norra Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Margareta och Manne Molander är finklädda. Bilden troligen tagen omkring 1940. Personerna på bilden är från Vänster: Majvor Margareta Molander, Helge Emanuel Molander.
Bildnr = 10133  Platsens postion på karta
Från Lagforsbodarna, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : De flyttade hit från Laxsjöholmen. Personerna på bilden är från Vänster: Olof Petter Andersson, Anna Märta Andersson.
Bildnr = 10134
Från Återvänningen, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Höslåttern. Hästdragen slåttermaskin. Personen på bilden är Uddo Andersson.
Bildnr = 10135
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1934 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kvinnobild. Anna Brita Jonsson (gift med Jonas Petter Jonsson Sjöström ) som ogift hette hon Andersdotter syster till Olle Andersson. Anna Brita är Märta Rönngrens mormors mor. Anna Brita är född och uppvuxen i Bredsjöstugan som nu står på Norra Berget. Bodde som gift i Lillhängsta i Indal. Personen på bilden är Anna Brita Jonsson (tidigare efternamn: Andersdotter).
Bildnr = 10136  Platsens postion på karta
Från Molanders gård, Norra Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Sommarbild på Laxsjön, utanför Molanders. Personen på bilden är Ingeborg Sjöström (tidigare efternamn: Andersson).
Bildnr = 10137
Från Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Okända på besök vid Västalaxsjön. Lillflickan kan vara Elise Molander, dotter till Margareta och Manne Molander. Barnbarnen till Molanders ansåg att de vuxna på bilden inte var Margareta och Manne Molander 19990605. Man var dock också överens om att det var Molanders på bild nr 10139. Lägger man de båda bilderna bredvid varandra så verkar det finnas klara likheter mellan kvinnorna . Dvs det skulle vara Margareta Molander på båda bilderna. Då är det också troligt att resten av personerna tillhör familjen. De båda pojkarna skulle då vara från vänster Bror och Helge. Personerna på bilden är från Vänster: Bror Molander, Helge Emanuel Molander, Elise Molander, Majvor Margareta Molander.
Bildnr = 10138
Från Återvänningen, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1937 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kafferast under höskörden. Personerna på bilden är från Vänster: Volger Andersson, Uddo Andersson, , Ingvar Bolin, Valter Andersson, Märta Andersson.
Bildnr = 10139  Platsens postion på karta
Från Uddo Anderssons gård, Norra Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Utflykt till Olle Andersson på Norra Laxsjön. Lägg märke till husknuten som är av ovanlig typ. Hörnstolpen styr upp väggstockarna men håller inte samman hörnet. För det behövs järnbeslaget som syns på bilden. Personerna på bilden är från Vänster: John Erik Edén, Gustaf Folke Edén, Uddo Andersson, Anders Rikard Edén, Olof Birger Andersson, Tor Helge Edén, Märta Andersson, Hilda Wigg, , Rut Magnhild Thunström (tidigare efternamn: Ulander).
Bildnr = 10140
Från Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : På väg från Tunbodarna/Viksjö för midsommarfirandet vid Norra Laxsjön. Bilen ägdes av Johan Sjöström som själv står och håller i framdörren. Volvo LV24D 1934 Personen på bilden är Jonas Sjöström.
Bildnr = 10141  Platsens postion på karta
Från Mjällån, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1969 Fotograf : Sven Hedin Övrig information om bilden : Här avslutas flottningen för alltid utefter Mjällån. Det är det sk ”Rumpgänget” som nu rensar ån från allt virke. Personerna på bilden är från Vänster: Nils Oskar Nordling, Nils Tuvebo, Harald Åslin, Bernt Elof Alexander Laggren, Folke Åkerlund, Erik Oskar Lindholm, Gustaf Anton Lindholm, Hilding Bergström, Karl Erik Blomkvist, Sven Blomkvist, Bertil Laggren.
Bildnr = 10142  Platsens postion på karta
Från Edéns huggarkoja efter vägen, Ådalen, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Manuell lastning av traktorsläp. Personerna på bilden är från Vänster: Gustaf Folke Edén, Erik Artur Edén.
Bildnr = 10143  Platsens postion på karta
Från Edéns huggarkoja efter vägen, Ådalen, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skogshuggarkoja i Ådalen på Edéns skifte. Stugan byggdes av Valter och Artur Edén. Byggt på samma plats som torpet enligt bild 10511 och 10512.
Bildnr = 10144
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1924 och 1925 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Vila i skogsarbetarkoja Personerna på bilden är från Vänster: Anders Rikard Edén, Axel Hamrin, Erik Artur Edén, Ante Hamrin.
Bildnr = 10145  Platsens postion på karta
Från Laxsjöholmen, Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Rast koja på ön i Laxsjön, användes för fårskötsel, fiske och skogsskötsel av Edéns. Stod tidigare i Ådalen se bild nr 10512
Bildnr = 10146  Platsens postion på karta
Från Björkoms fäbodar, Björkom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1933 Fotograf : Anna-Lisa Eriksson Övrig information om bilden : Vy över de två fäbodhusen. Till höger står en ladugård. Se även bild nr 10981. Fotografen arbetade för Folkminnesarkivet. Personen på bilden är Johanna Vesterlund (tidigare efternamn: Johansdotter).
Bildnr = 10147  Platsens postion på karta
Från Edsta förindustriområde, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1904- och 1919-04 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Edsta kvarnbäck med såg hyvleri, spånhyvel, smedja, garveri, potatiskvarn, tullkvarn. Var färdigt i utförandet ovan 1904 och förstördes i vårfloden i maj 1919. Anläggningen ägdes av Edsta och Tuna bönder.
Bildnr = 10148  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Herrgården står lövad inför midsommarfirandet.
Bildnr = 10149  Platsens postion på karta
Från Nylandsforsen, Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1990 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Bild på den modell över Nylandsforsens torp, kvarn och såg jämte flottningsränna, som Viviann Nyman ställt iordning.
Bildnr = 10150
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1958 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över kyrkbyn. Flygbild. AB Flygtrafik Dals Långed.
Bildnr = 10151
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1920 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Skogskoja för huggare och körare.
Bildnr = 10152
Från Loning, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjebild på fäbodvallen. Personerna på bilden är från Vänster: Charlotta Persson (tidigare efternamn: Östman), Anna Persson (tidigare efternamn: Lodin), Bernhard Backlund, Stina Märta Backlund, Erik Persson, Hilma Backlund (tidigare efternamn: Östling), Petrus Backlund.
Bildnr = 10153
Från Micksäter, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Fäbodstuga.
Bildnr = 10154  Platsens postion på karta
Från Öppoms fäbodar, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Här kan man se rester av den öppna vallen, med en spisgrund i bakgrunden.
Bildnr = 10155  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1932 Fotograf : Ester Kristina Näslund Läs mer här om fotografen Övrig information om bilden : Här skär man kornet med en självavläggare. Fredrick Bergström körde sin maskin åt intresserade bönder och samverkade med Ester som kom och tog fotografier. Bilden finns även i Sundsvalls museums samlingar efter Ester Näslund. Personerna på bilden är från Vänster: Mabel Olsson (tidigare efternamn: Söderlund), Per Arne Söderlund, Fredrik Bergström, Karl Ivan Söderlund, Jenny Fanny Söderlund, Gunnar Albin Söderlund, Erik Tage Söderlund.
Bildnr = 10156
Från Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den nya motorcykeln. Personen på bilden är Albin Emanuel Öberg.
Bildnr = 10157  Platsens postion på karta
Från Prästbolet, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1914 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kafferast vid slåttern. Torparen Åkerlund gör en del av sina dagsverken. Mannen vid hästen heter Forsström, förnamn okänt. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Jonas Ernst Gälldin, Erik Henning Nilsson, , Emil Gottfrid Söderlund, Per Erik Söderlund, Thea Sidèn, Laura Johanna Söderlund (tidigare efternamn: Ödén), Olga Teresia Nygren.
Bildnr = 10158  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Småskollärarinnan Stina Vikner i hennes bostad i övre våningen på skolan. Personen på bilden är Stina Vikner.
Bildnr = 10159  Platsens postion på karta
Från Vesterlunds, Björkom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjebild med hästarna uppställda utanför deras bostadshus. Den utsirade brokvisten byggdes sedan om till ett runt torn i 2 våningar. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Axel Vesterlund, Erik Axel Vesterlund, Elin Katarina Vesterlund, Johan Leonard Vesterlund, Lydia Albertina Vesterlund, Johanna Vesterlund (tidigare efternamn: Johansdotter).
Bildnr = 10160  Platsens postion på karta
Från Björkängen, Björkom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Varje sommar arrangerade bondeförbundets avdelning i Ljustorp och SLU en sommarfest på Björkängen. Festen inleddes med ett ”karnevalsliknande” följe med hästdragna vagnar, som passerade genom byarna, upp till Björkängen. Personen på bilden är Gottfrid Anselm Svärd.
Bildnr = 10161  Platsens postion på karta
Från Humlegården, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tvätt i balja. Bensinstationen syns i bakgrunden. Bakom stolpen syns dåvarande pensionatet. Personen på bilden är Signe Petronella Fröberg.
Bildnr = 10162
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Troligen är bilden tagen av en grupp sångare i Ljustorp- Ljustorps kyrkokör? Personerna på bilden är från Vänster: Albin Forzelius, Kristin Byström, Elma Kristina Forzelius, Olga Brundell, Johan Gerhard Brundell (tidigare efternamn: Johansson), Johan Robert Lundblad, Olof Petter Dahlin, Stina Vikner, Gottfrid Anselm Svärd.
Bildnr = 10163  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Här har man tagit på sig gamla finkläder, för att hylla Olga Brundell, som fyller år. Man klädde ofta ut sig innan man gick på uppvaktning. Personerna på bilden är från Vänster: Aina Bodin, Signe Petronella Fröberg, Anna Engström, , Signe Charlotta Byström, Rut Åström, Olga Brundell, Stina Vikner, Tora Fröberg, Ines Hamrin.
Bildnr = 10164  Platsens postion på karta
Från Fröbergs gård, Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den gamla mangårdsbyggnaden hos Fröbergs innan den revs och flyttades till Norra stadsberget 1941. Där användes den som vandrarhem och brann 1946. Huset byggdes 1848 och är en typisk bondgård från början av 1800-talet. De ökade inkomsterna från framförallt skogen manifesterades i dessa stora skrytbyggen, som ofta bara var inredda med två kök och 2 kamrar. Englands skyddstullar försvann så vi kunde exportera sågade trävaror till uppbyggnaden av industrin och arbetarbostäder i England.
Bildnr = 10165  Platsens postion på karta
Från Fröbergs gård, Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den tidstypiska entre´n med dubbeldörrar och en fönsterrad ovanför ingången. Se även bild nr 10164. Personen på bilden är Verner Mattias Fröberg.
Bildnr = 10166  Platsens postion på karta
Från Fröbergs gård, Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1946 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fröbergs gamla bostadshus från Frötuna, som flyttades till Norraberget och tjänstgjorde som vandrarhem. Brann dock up 1946 Bilderna 10164 och 10165 avser samma hus.
Bildnr = 10167
Från Viksjö Socken, Härnösand, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till 1934 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Pastor Henrikssons sista färd i en tidsenlig likbil.
Bildnr = 10168
Från Viksjö Socken, Härnösand, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tidsenlig begravningsbild.
Bildnr = 10169
Från Viksjö Socken, Härnösand, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Begravning med kista på hästdragen kärra.
Bildnr = 10170
Från Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Begravningsfölje vid Timrå kyrka
Bildnr = 10171
Från Skön Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Begravningsakt. Sköns kyrka.
Bildnr = 10172  Platsens postion på karta
Från Helmer Staverins gård, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Torpmiljö. Helmer Staverins bostadshus i Tunbodarna - rivet.
Bildnr = 10173  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Petter Norbergs torp. Torpmiljö med torpets ursprungliga bostadshus.
Bildnr = 10174  Platsens postion på karta
Från Svedjan, Västanå, Viksjö Socken, Härnösand, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Laggrens torpstuga. Personerna på bilden är från Vänster: Josefina Laggren, Bernt Elof Alexander Laggren.
Bildnr = 10175
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjekort. Se även bild nr 11119 Personerna på bilden är från Vänster: Josefina Stafverin (tidigare efternamn: Norberg), Helmer Stafverin.
Bildnr = 10176
Från Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Farstukvist som lövats till midsommarfirandet.
Bildnr = 10177
Från Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En ovanlig barnkälke.
Bildnr = 10178  Platsens postion på karta
Från Miles Nybergs torp, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Bertil Andermyr Övrig information om bilden : Mitt i slåttanna. Läs mer på hemsidan under Jällviks by. Personerna på bilden är från Vänster: Miles Ingemar Nyberg, Gustaf Egon Andersson.
Bildnr = 10179  Platsens postion på karta
Från Miles Nybergs torp, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1943 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Paus i slåtterarbetet. Läs mer info på hemsidan under byar. Hästens namn är Brunte. Kvinnan till höger heter Anna Nyberg och var den som ägde stället. Mellan Bengt och Gustaf står en person som kallades "fnucken", som förutom Miles också skall ha varit adopterad av änkan Anna. Rätta namnet okänt. Personerna på bilden är från Vänster: Miles Ingemar Nyberg, Bengt Anders Jonas Andersson, Gustaf Egon Andersson, Anna Nyberg.
Bildnr = 10180  Platsens postion på karta
Från Miles Nybergs torp, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Bertil Andermyr Övrig information om bilden : Fritid ute i naturen med en trattgrammofon. . Trattgrammofonen var en modernitet och musiken vanligen sjömanssånger och Hawaii-musik, Evert Taube och Dan Andersson etc. För mer info se hemsidan under byar. Kvinnan bredvid David Bystedt var hans tillblivande. Personerna på bilden är från Vänster: Bertil Andermyr (tidigare efternamn: Andersson), Miles Ingemar Nyberg, Bengt Anders Jonas Andersson, Anna Nyberg, Karl Gustaf Andermyr, David Bystedt.
Bildnr = 10181  Platsens postion på karta
Från Anderssons, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Potatissättning på Anderssons gård. Arne Andersson berättar att det är farfar Bernhard Andersson som kör hästen Beda. Barnet är det finska krigsbarnet Erkki Stenström som farfar o farmor tog emot Personen på bilden är Bernhard Andersson.
Bildnr = 10182  Platsens postion på karta
Från Skolan i Ås, Ås, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1918 Övrig information om bilden : Skolkort. Ås skola. Personerna på bilden är från Vänster: Sidor Sixten Nygren, Frits Ivar Nyberg, Nils Färnberg, Erik Kärnberg, Helmer Dahlin, August Gideon Wigg, Olof Alfred Boström, Jonas Evert Lidén, Alford Åström, Olga Bergstedt, Ivar Gälldin, Levi Ersson, Nils Abel Engström, Johannes Alfred Rylander, Enar Jonsson, Frits Anselm Hamlund, Arne Lodén, Frans Livin Vigg, Rut Albertina Dahlin, Hilma Åhlin, Ora Disa Skoglund, Henny Nygren, Agnes Sundell, Eva Svelander, Ingrid Nordström, Berta Helena Nilsson, Ingeborg Nordström, Hornelia Åhlin ( ¨), Siri Andersson.
Bildnr = 10183  Platsens postion på karta
Från Göransmyran, Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1970-tal Fotograf : Erik Sigfrid Jansson Övrig information om bilden : Den sista stugan som Sunds bolag byggde för skogshuggare. År 1928 uppfördes den av bland andra Hilmar Jansson från Ådal´n. Spån till taket, klöv de av torrfuror från Göransmyråsen. Se .också bild 10842
Bildnr = 10184  Platsens postion på karta
Från Pelle Nordstrands, Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1927 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolklass på utflykt. Personerna på bilden är från Vänster: Nils Gustaf Öberg, Rut Johansson, Stina Vikner, Gunhild Holmer (tidigare efternamn: Svelander), Helga Margreta Nyman (tidigare efternamn: Staf), Greta Forsberg, Herlof Bergman, Karl Gustaf Elof Öberg, Erik Wathier Söderlund, Per Lindquist, Nils Anders Gunnar Vestling, Dollryd Elisabet Uppström (tidigare efternamn: Norberg), Ada Lodin, Greta Lindgren, Ingrid Johansson, Rut Brundell, Gun Nilsson, Ingrid Hallin, Per Anders Sören Lindgren, Karl Albin Engström, Bengt Arne Hägglund, John Helmer Vestman.
Bildnr = 10185  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Klasskort. Flickan längst till vänster i bakre raden heter Bolin i efternamn. Förnamn okänt. Personerna på bilden är från Vänster: Alex Bårman, Ivar Theodor Staaf, Ture Alf Ivan Jonsson, Valter Åsen, Åke Andersson, Ada Lodin, Dollryd Elisabet Uppström (tidigare efternamn: Norberg), Karin Sjöström, Sonja Katarina Margareta Lodin, Helga Margreta Nyman (tidigare efternamn: Staf), Greta Forsberg, Gunhild Holmer (tidigare efternamn: Svelander), Terese Forsström, Karl Gustaf Elof Öberg, Herlof Bergman, Nils Gustaf Öberg, Stig Svelander, Holger Sundström, Per Lindquist, Gunnar Westin.
Bildnr = 10186  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Spånhyvling för den nya lagården i Gällvik. Motorn drevs med likström från Edsta bäcken. Motorn ägdes av Valter. Byggnaden stod i kanten på bäcken på den östra sidan. Hyvlingen drevs tidigare med ett vattenhjul. Anläggningen inkl vatten hjul byggdes på 20 talet. Det är hyveln som sticker fram mellan John och Gustav. Hyveln finns kvar. Personerna på bilden är från Vänster: Alfred Emanuel Ulander, John Erik Edén, Gustaf Folke Edén, Per Valter Edén.
Bildnr = 10187  Platsens postion på karta
Från Otto Edéns, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Arbetsklädda män utanför ett hus. Personerna på bilden är från Vänster: Otto Leonard Edén, Anders Rikard Edén, John Erik Edén, Gustaf Folke Edén, Israel Teodor Edén.
Bildnr = 10188  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Hackslåtter, höet samlades i en liten lada på platsen och hämtades på vintern. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Artur Edén, Elon Sixten Edén, Israel Teodor Edén, Tor Helge Edén, , Olof Gottfrid Laurin.
Bildnr = 10189  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Gårdsplan hos Teodor Edén. Det var ladugård i båda byggnaderna. Gottfrid Laurins Essex till vänster. Till höger står bröderna Edéns Chevrolet Rickard, Tor, Valter och Artur Edén köpte Chevroleten 1926 som ny för 3600 kr. ( Johanssons hemman gick 1932 för 8000 kr ).
Bildnr = 10190  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Teodor Edéns gårdsplan. Troligen var Tor hem en söndag och hälsade på och hade sin arbetsgivares gigg och häst. Personen på bilden är Israel Teodor Edén.
Bildnr = 10191  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Vy över Tuna, vänster om bostadshuset syns stallet som revs 1973. Till vänster om stallet syns den tämligen nybyggda verkstaden, se det nya och ljusa spåntaket. Uppe i backen syns Höglins torp.
Bildnr = 10192  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Spånhyvling för den nya lagården i Gällvik. Motorn drevs med likström från Edsta bäcken. Motorn ägdes av Valter. Byggnaden stod i kanten på bäcken på den östra sidan. Hyvlingen drevs tidigare med ett vattenhjul. Anläggningen inkl vatten hjul byggdes på 20 talet. Det är hyveln som sticker fram mellan John och Gustav. Hyveln finns kvar. Personerna på bilden är från Vänster: Alfred Emanuel Ulander, John Erik Edén, Gustaf Folke Edén, Per Valter Edén.
Bildnr = 10193  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Familj framför bil.
Bildnr = 10194
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Den nära nog obligatoriska söndagsutflykten till Tunbergets topp på våren. Personerna på bilden är från Vänster: Anders Rikard Edén, Gustaf Folke Edén, John Erik Edén, Erik Artur Edén, Elon Sixten Edén.
Bildnr = 10195
Från Söråker, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man och kvinna med sina kor utanför ett litet torp i Söråker. Mannen till vänster heter Alf Näslund, kvinnans namn okänt.
Bildnr = 10196
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1945 och 1950 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Camping med tält och folkdräkt. Personerna på bilden är från Vänster: Evy Johansson, Greta Johansson.
Bildnr = 10197  Platsens postion på karta
Från Per Pehrsson Edén, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familj med sina hästar. Personerna på bilden är från Vänster: Ingegärd Edén, Tor Helge Edén.
Bildnr = 10198  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till efter 1926 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Teodor Edens gårdsplan. Bil, Chevrolet 1926. Vid ratten sitter troligen Rikard Eden.
Bildnr = 10199  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Man med häst. Hästen var en röd hingst som hette Putte. Personen på bilden är Elon Sixten Edén.
Bildnr = 10200  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till efter 1926 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Syskon och kusin på Teodor Edéns gård. Personerna på bilden är från Vänster: Emil Rudolf Edén, Elon Sixten Edén, Gustaf Folke Edén, Per Valter Edén, Tyra Kristina Lindeman (tidigare efternamn: Edén), Erik Artur Edén, John Erik Edén.
Bildnr = 10201  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Till vänster syns bagarstugan och till höger smedjan. Observera elstolpen för anslutning av ström från Edsta bäcken via marsen nere till vänsten. Smedjan revs i början på 50 talet och bagarstugan såldes på 70 talet. Personen på bilden är Israel Teodor Edén.
Bildnr = 10202  Platsens postion på karta
Från Herman Lindemans gård, Stavre, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Familjehögtid. Paret i raden längst fram till höger är Herman Lindemans föräldrar. Liknande bild som 11513. Isaksson Lindeman arbetade som glasslipare på glasbruket i Fjäl. Läs mer på Ljustorps hembygdsförenings hemsida. Personerna på bilden är från Vänster: , Anders Rikard Edén, Erik Artur Edén, Tyra Kristina Lindeman (tidigare efternamn: Edén), Herman Lindeman, Tor Helge Edén, Israel Teodor Edén, Hilda Emelia Karlsson, Johan Herman Isaksson Lindeman.
Bildnr = 10203  Platsens postion på karta
Från Laxsjöholmen, Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1942 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Man med 2 pojkar i kiosken på Laxsjöholmen. Kiosken flyttades från Ådalen till Laxsjöholmen för att få en raststuga i samband med skötsel av de får Elon Edén höll där om sommaren. Personerna på bilden är från Vänster: Elon Sixten Edén, Nils Teodor Edén, Gustav Erik Edén.
Bildnr = 10204  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två bröder i finsoffan i salen hos Teodor Edén. Personerna på bilden är från Vänster: Per Valter Edén, Elon Sixten Edén.
Bildnr = 10205  Platsens postion på karta
Från Herman Lindemans gård, Stavre, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Grusgropen i Stavre. Personerna på bilden är från Vänster: Herman Lindeman, Tyra Kristina Lindeman (tidigare efternamn: Edén), Emil Rudolf Edén.
Bildnr = 10206  Platsens postion på karta
Från Johan Ulanders, Skäljom 2:57, Skäljom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1933 Övrig information om bilden : Utflyttad dotter på besök i föräldrahemmet med sin son. Personerna på bilden är från Vänster: Josefina Katarina Ulander, Rune Axel Arvid Ulander.
Bildnr = 10207  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bild på bondgård. Tuna 4:2, i bakgrunden syns Tuna 4:14, dåvarande Höglins torp
Bildnr = 10208_a  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Familj i bil på Teodor Edéns gårdsplan. Bilen var en Chevrolet 1926, den hade en fyrcylindrig motor på 26 hästkrafter. Den vägde 975 kilo och hade plats för 4 personer. Innehavet sträckte sig mellan 19260703-19371231. Därefter byggde slaktaren John Edén om bilen till en lastbil som kunde lasta 375 kilo. Bilen skrotades 19400731. Registringsnumret var Y3177. Se ytterligare bild på samma bil bild nr 10208_b
Bildnr = 10208_b  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Familj framför bil på Teodor Edéns gårdsplan. Se ytterligare bild på samma bil bild nr 10208_A. Där finns också teknisk info om bilen
Bildnr = 10209
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : John Erik Thunström Övrig information om bilden : Utflykt med Chevroleten Y3177 Personerna på bilden är från Vänster: Gustaf Folke Edén, Ruth Edén, Erik Artur Edén, Eva Viktoria Edén, John Erik Thunström, Rut Magnhild Thunström (tidigare efternamn: Ulander).
Bildnr = 10210  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1939 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man med sin hingst Ilex. Längst till vänster skymtar sommarladugården som sedan flyttades och byggdes om till båthus vid Laxsjön. Byggnaden bakom innehöll stall. Personen på bilden är Gustaf Folke Edén.
Bildnr = 10211  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1943 och 1944 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man på farstubron till det hus som revs på 40 talet på Tuna 1:2 Personen på bilden är Erik Artur Edén.
Bildnr = 10212  Platsens postion på karta
Från Emanuel Ulanders, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Gustav Erik Edén Övrig information om bilden : Tidigare båtsmanstorp, siste ägare som var permanent bosatt var Albert Ulander son till Emanuel "Manne" Ulander.
Bildnr = 10213  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man som bär in ved Personen på bilden är Israel Teodor Edén.
Bildnr = 10214  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Övrig information om bilden : Olga har just varit på en tävling i Högland och fått pris för denna ko. Tävlingen anordnades av hushållningssällskapets konsulent Kroon som bodde hos Nordlander i Högland. Personerna på bilden är från Vänster: Gunnar Albin Söderlund, Olga Teresia Nygren.
Bildnr = 10215  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1917 och 1918 Övrig information om bilden : Söderlunds dåvarande gård. Huset byggdes av Staaf som var gift med Teodor Edens syster. Det tidigare huset brann ned. Det stod litet norr om detta hus. Grunden finns ännu kvar som rester, bl a står dagens ägares bränsletankar på den tidigare grunden. I förgrunden på denna bild syns en svag upphöjning som troligen är det tidigare husets grund.
Bildnr = 10216  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1917 och 1918 Övrig information om bilden : Gårdsfolk och målare. Personerna på bilden är från Vänster: Gunnar Albin Söderlund, Axel Nyberg, Olga Teresia Nygren, Malin Viksell, Bror Alm.
Bildnr = 10217
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland
Bildnr = 10218  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1932-04-11 Övrig information om bilden : Skolklass Mellbergs skola. Personerna på bilden är från Vänster: Ingrid Viola Edén (tidigare efternamn: Petterson), Olof Åsen, Bengt Arne Hägglund, Anders Harry Holmberg, Per Olov Hallin, John Helmer Vestman, Gustaf Egon Andersson, Terese Forsström, Nils Ingvar Sundstrand, Hjördis Kjellberg, Erik Gideon Staf, Karl Erik Holmberg, Karl Anton Öberg, Ingegerd Johansson, Greta Vestling, Inga Andersson, Göta Viksell, Berta Byström, Ingrid Hallin, Greta Lindgren, Anna Greta Nordstrand, Hjördis Bergman, Elna Söderlund, Aina Stenberg, Rut Johansson, Hedda Viktoria Johansson, Olof August Svelander, Albin Åhlin.
Bildnr = 10219  Platsens postion på karta
Från Millagålan, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Vy över Millagålan med herrgårdsbyggnaden till vänster.
Bildnr = 10220  Platsens postion på karta
Från Storbacken, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Gårdfarihandlaren ”Klangen” i sin hästdragna kärra. Klangen bodde på Storbacken i Gällviks by. Vid krigsutbrottet 1939 fick han inte tag på nya varor och slutade då att gå ut. Flera personer minns bara att han gick och då hade ett blått skynke som han svepte sina varor i. Personen på bilden är Ivar Julius Klang.
Bildnr = 10221
Från Viksjö Socken, Härnösand, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : John Erik Thunström Övrig information om bilden : Bussbesättning i tjänst. Personerna på bilden är från Vänster: Rikard Viklund, , John Erik Thunström.
Bildnr = 10222
Från Viksjö Socken, Härnösand, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : John Erik Thunström Övrig information om bilden : Samma buss som på bild nr 10221. Buss med lastbrygga.
Bildnr = 10223  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Övrig information om bilden : Söndagsutflykt Personen på bilden är Tor Helge Edén.
Bildnr = 10224
Från Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Arbetslag från Ljustorp bygger i Sundsvall. Mannen längst till höger hette Åkerlund och var byggmästare. Personerna på bilden är från Vänster: , Nils Petter Larsson, Anders Rikard Edén, Erik Artur Edén.
Bildnr = 10225  Platsens postion på karta
Från Johan Ulanders, Skäljom 2:57, Skäljom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Hemmansägare med hus. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Ulander, Kajsa Stina Ulander.
Bildnr = 10226  Platsens postion på karta
Från Bergens, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjesammankomst. Se även bild 10262 som är tagen samtidigt. Personerna på bilden är från Vänster: Otto Leonard Edén, Israel Teodor Edén, Hulda Matilda Källman, Per Olof Vikman, Kristine Edén, Anna-Britta Edén, Anna Brita Staf, Kristina Edén, Kristina Margreta Wikman (tidigare efternamn: Edén), Erika Petronella Edén, Agda Källman, Hubert Källman, Anna Greta Björklund.
Bildnr = 10227  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1931 Övrig information om bilden : Baptistkapell. Altartavla målad 1921, kristallkrona skänkt av Gottfrid Laurin, Kapellets 75 års jubileum firas.
Bildnr = 10228  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1933 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Edsta ungdomsförening hade julfest. Kvinnan längst till vänster i den mellersta raden hette Boström i efternamn, förnamn okänt. Personerna på bilden är från Vänster: Gustaf Elof Nordström, Alf Jonas Eugen Nordström, Märta Larsson (tidigare efternamn: Ellingsson), Hilding Larsson, Erik August Forzelius, Gunnar Sigurd Osvald Jansson, Erik Runo Sundstrand, Hulda Elise Engström, , Signe Wigg, Rut Magnhild Thunström (tidigare efternamn: Ulander), Ingrid Nordström, Nils Gunnar Skalin, Greta Bodström, Anna Regina Vestberg, Gerd Anna Margreta Engström, Albert Edén, Greta Forsberg, Valter Shilling, Helga Margreta Nyman (tidigare efternamn: Staf), Erik Sigfrid Jansson.
Bildnr = 10229
Från Umeå, Västerbotten, Västerbotten Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Campingutflykt till Umeå. Deltagare från Edsta, Tuna och Skäljom. Personerna på bilden är från Vänster: John Erik Thunström, Rut Magnhild Thunström (tidigare efternamn: Ulander), Erik Artur Edén, Eva Viktoria Edén, Tor Helge Edén, Ingegärd Edén, Elon Sixten Edén, Per Valter Edén.
Bildnr = 10230  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1931 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fest i kapellet. Tredje från höger i nedersta raden heter Palmquist, förnamn okänt. Personerna på bilden är från Vänster: Olga Teresia Nygren, Gottfrid Nygren, Anna Engström, Ador Engström, , Hilding Larsson, Gunnar Sigurd Osvald Jansson, Jonas Peter Johansson, Signe Petronella Fröberg, Lars Erik Larsson, Birgit Elisabet Sundstrand, Nils Gunnar Skalin, Erik Runo Sundstrand, Albert Ejnar Bergman, Gustaf Elof Nordström, John Harry Sundstrand, Hulda Elise Engström, Rut Magnhild Thunström (tidigare efternamn: Ulander), Eva Viktoria Edén, Adele Tunborg, Dagny Lodén, Ada Loden, Märta Larsson (tidigare efternamn: Ellingsson), Ellis Lodén.
Bildnr = 10231  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Wikmans gård, se bild 10240.
Bildnr = 10232_a  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1921 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bussen som Vestman ägde. Vestman hade själv gjort i ordning sin buss på ett lastbilschassi. På vintern tillhandahölls halmskor för att kunna hålla värmen bättre. Märket hette Service 1920. Den hade 4-cylindrig motor på 35 hästkrafter och vägde 2000 kilo, varav hälften, 1000 kilo var last. Den innehades mellan 19210815-19240218. Se delförstoring av samma bild, bild nr 10232_b Personen på bilden är Per Olof Westman.
Bildnr = 10232_b  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till efter 1921 Fotograf : Gustav Erik Edén Övrig information om bilden : Bussen som Vestman ägde. Vestman hade själv gjort i ordning sin buss på ett lastbilschassi. På vintern tillhandahölls halmskor för att kunna hålla värmen bättre. Service 1920. den hade 4-cylindrig motor på 35 hästkrafter och vägde 2000 kilo, varav hälften, 1000 kilo var last. Den innehades mellan 19210815-19240218. Detta är en delförstoring, se hela bilden, bild nr 10232_A
Bildnr = 10233  Platsens postion på karta
Från Moria, Björkom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Gottfrid Nygren Övrig information om bilden : Bilden visar att ån gick ända upp till huset. Här har barnmorskan i Ljustorp bott under lång tid. Dessutom förlades första telefonväxeln hit. Mannen på bilden hette August Nordberg.
Bildnr = 10234_a
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy från Tunberget mot Lövberg. Se delförstoring av bilden, bild nr 10234_B
Bildnr = 10234_b
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy från Tunberget mot Lövberg. Detta är en delförstoring, se hela bilden 10234_A
Bildnr = 10235  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1998 Fotograf : Anna Karin Modéer Övrig information om bilden : Hembygdsföreningens modell över Lagfors järnbruk. Vy över järnbrukets huvudbyggnader. Modellen byggd av Vivianne Nyman.
Bildnr = 10236  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1928 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fosterbarnet Ingrid fick en gunga för att trivas bättre och inte ha hemlängtan efter sin ankomst. Personerna på bilden är från Vänster: Nanny Augusta Nilsson, Ingrid Viola Edén (tidigare efternamn: Petterson).
Bildnr = 10237
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1929 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Signe sålde hattar både från sin bostad i Gällvik och vid försäljningsresor. Denna bild är från en försäljningsresa. Personerna sitter på en hösläde. Personerna på bilden är från Vänster: Signe Kristina Wikman, Ingrid Viola Edén (tidigare efternamn: Petterson).
Bildnr = 10238  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1932 och 1933 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolklass i Mellbergs skola. Bilden tagen vid Mellbergs kyrka. Läranren heter Hedda Johansson. Personerna på bilden är från Vänster: Greta Hallin, Ingrid Viola Edén (tidigare efternamn: Petterson), Hjördis Bergman, Greta Lindgren, Ruth Linde, Elna Söderlund, Ingegerd Johansson, Hjördis Kristina Bolin, Greta Vestling, Anna Greta Nordstrand, Aina Stenberg, Ulla Rydberg, Siri Sjödin, Rut Johansson, Elsa Lodin, Karl Erik Holmberg, Sven Gustav Bergman, Sven Viksell, Karl Erik Jansson, Sven Erik Mauritz Norberg, Karl Anton Backlund, Ivar Alfred Hägglund, Albin Åhlin, Karl Evert Viksell, Gustaf Egon Andersson, Olof Åsen, Albert Lindahl, Alfons Rudolf Lindbäck, Fredrick Andersson, John Elof Nygren, Erik Gideon Staf, Karl Anton Öberg, Nils Ingvar Sundstrand, Bert Backström, Karl Elof Ulander.
Bildnr = 10239
Från Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Utflykt till Laxsjöholmen, av korgarna att döma skulle man plocka bär eller svamp. På 1940-talet hade Valter Edén motorbåt med följebåt som fraktade bl a midsommargästerna från Laxsjödammen till ”Västalaxsjön”. Personerna på bilden är från Vänster: Anders Rikard Edén, Tor Helge Edén, Agda Doffni Kristina Edén (tidigare efternamn: Sjödin), Hildur Nordberg, Rut Magnhild Thunström (tidigare efternamn: Ulander).
Bildnr = 10240
Från Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Utsikt mot Wikmans gård i Jällvik. Till höger stallet (14) och bakom stallet ligger sommarladugården (15). Till vänster om boningshuset ligger ladugården (11) sedan marsen (10). Längst till vänster logen (5) där man tröskade. Storhässjorna är (4 och 16). (3) är Hamrins gård. (2) är ekonomibyggnad och (3) bostadshus. (1) är vägen upp till Nackstens torp.
Bildnr = 10241
Från Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1947 Fotograf : Sture Åkerman Övrig information om bilden : Vy över landskap och bebyggelse på Wikmans gård.
Bildnr = 10242  Platsens postion på karta
Från Prästbolet, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1920 Fotograf : Johan Edvard Nahlin Övrig information om bilden : Vy från kyrkbacken mot nordväst. Vykort. Personen på bilden är.
Bildnr = 10243  Platsens postion på karta
Från Östen Lodins, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Timmerkörning med häst. Personen på bilden är Anders Erik Hamrin.
Bildnr = 10244  Platsens postion på karta
Från Otto Edéns, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Per Valter Edén Övrig information om bilden : Vilopaus i sågarbetet. Sågning av virke för Otto Edens ladugårdsbygge. Valter Eden byggde. Det var troligen Erik Bergmans såg som drevs av en tändkulemotor på 25 hästar av märket Storebro. Denna maskin lär nu 2001 vara nyligen såld till utsocknes av Bergmans son. Maskinen var tillräckligt stark för att dra en såg och har använts framtill helt nyligen som sågmotor. Orsaken till att sågningen upphörde verkar ha varit att äganderätten var oklar. Personerna på bilden är från Vänster: Margit Edén, Gustaf Folke Edén, Hilding Larsson, Folke Forsström.
Bildnr = 10245  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1950 och 1951 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Hölass efter traktor. Hans Wikman kör. På lasset är den vuxne Albert Wikman, flickorna är från vänster Barbro och Kristina. Personerna på bilden är från Vänster: Hans Olof Albert Wikman, Anders Bengt Petter Wikman, Kristina Vikman, , Johan Albert Vikman.
Bildnr = 10246  Platsens postion på karta
Från Gudmundstjärn, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Bonden på Gudmundtjärn gräver kanalen för vattnet till den nybyggda spånhyveln ovanför sågen. Personen på bilden är Nils Olof Eriksson.
Bildnr = 10247  Platsens postion på karta
Från Mjällån, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1969 Fotograf : Sven Hedin Övrig information om bilden : Slutrensningen av Mjällån, flottningen lades sedan ner.
Bildnr = 10248  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1910 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Erik Pers mor sitter med en haspel (kugghjulsgrejen) och garnvinda. Vanlig verksamhet i alla kök, där man kardade, spann och hasplade upp garnet och sedan gjorde nystan. Personerna på bilden är från Vänster: Signe Kristina Wikman, , Per Olof Vikman, Kristina Margreta Wikman (tidigare efternamn: Edén), Kristina Edén.
Bildnr = 10249
Från Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man gjorde sångarresor till Brunne. Möjligen kan detta vara en sådan resa. Inga personer identifierade. Tredje från höger skulle kunna vara Svea Sjöström (hustru till handlaren som kom från Brunne).
Bildnr = 10250  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över bruksdammen i Lagfors. I bakgrunden syns herrgården och brukskyrkan. Längst till vänster skymtar sockenvägen, som gick uppe på dammfästena. Vykort. Fotografen kan vara Gottfrid Norberg.
Bildnr = 10251  Platsens postion på karta
Från Änget, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1927 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Petter Wikman lät bygga torpet Änget. Första arrendator blev Joel och Anna Johansson. Föräldrar till Love och Berta som fortsatte sedan de flyttat till sitt nuvarande hem. Personerna på bilden är från Vänster: Kristina Margreta Wikman (tidigare efternamn: Edén), Per Olof Vikman, Sonja Wikman, Bengt Wikman, Signe Kristina Wikman, Ingrid Viola Edén (tidigare efternamn: Petterson).
Bildnr = 10252  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Från vänster prästfamiljen Stenberg och kantorsfamiljen Brundell utanför den nya skolan. Övriga okända. Personen på bilden är Johan Gerhard Brundell (tidigare efternamn: Johansson).
Bildnr = 10253  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1918 Övrig information om bilden : Den nya skolan i Mellberg. I lägenheten överst till vänster bodde Stina och i den högra bodde Hedda Johansson. På bottenvåningen bodde kantorn och läraren Johan Brundell. Personerna framför huset är troligen familjen Brundell.
Bildnr = 10254  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Stina var förutom småskollärare ledare för den kyrkliga ungdomskretsen och söndagsskollärare. Stina var gästfri och bjöd gärna. Personerna på bilden är från Vänster: Stina Vikner, Anna Alida Berggren.
Bildnr = 10255  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Handarbete i hemmet. Hemma hos Stina Vikner. Personen på bilden är.
Bildnr = 10256
Från Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Badande pojkar på träbron mellan Lövberg och Edsta. Personerna på bilden är från Vänster: Ivar Martin Nygren, Gustaf Elof Nygren.
Bildnr = 10257  Platsens postion på karta
Från Lars Erssons gård, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Till vänster Bergstedts hus och bakom denna ligger August och Tilda Nygrens torp som låg under prästbordet. Till höger ligger en gård som sedan år 1800 haft följande ägare; Lars Ersson, Öden, Söderlunds, Hägglunds, Bergstedt. Jonke Hägglund som gjorde dåliga affärer och tvingades att flytta upp till Storbacken. Sonen Sven hade svårt att förlika sig med detta att hamna på världens baksida. Det vi idag är vana att se här är nämligen vägen mot Lagfors och pensionatet saknas ännu.
Bildnr = 10258
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1895 och 1900 Fotograf : Olof Petter Engström Läs mer här om fotografen Övrig information om bilden : Se underbild som har sifferhänvisningar i bilden. Vy över bebyggelsen i byn och vilka som bodde var. Vad jag (Olof Ulander) har kunnat se är detta den äldsta bilden över Mellberg. Det finns andra bilder som också är väldigt gamla men de har ledningsstolar som denna bild saknar. Dateringen är svårare, dock vet vi att de första teleledningarna kom år 1900 med en växel på Moria. Dvs. bilden är tagen tidigare än 1900. Olika källor har olika uppfattning om vad som är vad. Vad som är skriftligt belagt i Gods och gårdar från 1940 och 1949 är att Sjöströms har haft sin affärsverksamhet i släkten sedan 1880 och att man ägt fastigheten i mitten på bilden med boningshus (14) och till höger affärslokalen (15). Per Sjöströms farfarsfar hette Ålander och var den förste på stället i den släkten. Lars Ålander kom från Öppom, Dottern till Ålander Svea, gifte sig med en Sjöström. (14) revs och sågades till ved under andra världskriget, de fick 1000 kr. Huset längst till vänster (10) ägdes under senare delen av 1800 talet av en sågägare Erik Wiklander som bodde hos Westins i Sanna men hade såg i Söråker. Se även bild på sonen från 1870 bild nr 10608. Över och undervåning uthyrdes var för sig. Under åtminstone 1860 talet fanns där affär och det var här som handlaren Byström huserade. Se bild nr 10491. Sedan hyrde babtisterna lokaler innan dessa flyttade till kapellet i Edsta, 1895. Mellan 1895 och 1900 bodde här fotografen Olof Engström som drev företaget ”Engströms fotoatelje Ljustorp”. Olof hade en son Leander Engström född 1888 som senare blev konstnär. Strax till höger om Engströmska gården låg handelsföreningens hus (11). Petrus Bergström var föreståndare och kom från Hässjö, biträde under 1904 och 1905 var Gideon Frölanders mamma. Mitt i bilden efter landsvägen (12) låg, en basta, en sädestork. Sockenmagasinet (2) byggdes någon gång efter det stora nödåret 1867 och revs troligen några år in på 1900 talet. Nedanför kyrkan syns Lindbäcks gård (5) (senare Högman, Byström, Perälä) Sägen säger att kulan i kyrktornet göts där och blev så stor att man fick såga upp väggen för att få ut den. Prästgården (4), sockenstuga (1), Bergstedts hus (8), Jonke Hägglunds hus (9), Skolvaktmästaren Tilda Nygrens hus (16) under Prästbordet, Kyrkan (3), (13) här har i olika omgångar bageri legat, (6)?
Bildnr = 10258_text
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Vy över bebyggelsen i byn och vilka som bodde var. Vad jag (Olof Ulander) har kunnat se är detta den äldsta bilden över Mellberg. Det finns andra bilder som också är väldigt gamla men de har ledningsstolar som denna bild saknar. Dateringen är svårare, dock vet vi att de första teleledningarna kom år 1900 med en växel på Moria. Dvs. bilden är tagen tidigare än 1900. Olika källor har olika uppfattning om vad som är vad. Vad som är skriftligt belagt i Gods och gårdar från 1940 och 1949 är att Sjöströms har haft sin affärsverksamhet i släkten sedan 1880 och att man ägt fastigheten i mitten på bilden med boningshus (14) och till höger affärslokalen (15). Per Sjöströms farfarsfar hette Ålander och var den förste på stället i den släkten. Lars Ålander kom från Öppom, Dottern till Ålander Svea, gifte sig med en Sjöström. (14) revs och sågades till ved under andra världskriget, de fick 1000 kr. Huset längst till vänster (10) ägdes under senare delen av 1800 talet av en sågägare Erik Wiklander som bodde hos Westins i Sanna men hade såg i Söråker. Se även bild på sonen från 1870 bild nr 10608. Över och undervåning uthyrdes var för sig. Under åtminstone 1860 talet fanns där affär och det var här som handlaren Byström huserade. Se bild nr 10491. Sedan hyrde babtisterna lokaler innan dessa flyttade till kapellet i Edsta, 1895. Mellan 1895 och 1900 bodde här fotografen Olof Engström som drev företaget ”Engströms fotoatelje Ljustorp”. Olof hade en son Leander Engström född 1888 som senare blev konstnär. Strax till höger om Engströmska gården låg handelsföreningens hus (11). Petrus Bergström var föreståndare och kom från Hässjö, biträde under 1904 och 1905 var Gideon Frölanders mamma. Mitt i bilden efter landsvägen (12) låg, en basta, en sädestork. Sockenmagasinet (2) byggdes någon gång efter det stora nödåret 1867 och revs troligen några år in på 1900 talet. Nedanför kyrkan syns Lindbäcks gård (5) (senare Högman, Byström, Perälä) Sägen säger att kulan i kyrktornet göts där och blev så stor att man fick såga upp väggen för att få ut den. Prästgården (4), sockenstuga (1), Bergstedts hus (8), Jonke Hägglunds hus (9), Skolvaktmästaren Tilda Nygrens hus (16) under Prästbordet, Kyrkan (3), (13) här har i olika omgångar bageri legat, (6)?
Bildnr = 10259  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till efter 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bild över kyrkan i Ljustorp. På bilden finns de gamla kyrkstallarna, som senare revs och flyttades till en plats ovanför sockenstugan. Kyrkstallarna kan man ju tycka hade varit ett bra komplement till miljön runt kyrkan men så tyckte man inte när den nya skolan skulle byggas. Beslutet om att bygga skolan togs för övrigt av kyrkostämman 1909 och meddelades i kyrkan av kyrkoherden. Observera att det finns kyrkstallsbyggnader även på nedsidan om vägen där kyrkogården ligger idag. Kyrkstallarna flyttades upp på ovansidan av kyrkan där likhuset står idag ungefär. De byggnader som finns borta på andra sidan kyrkan vid prästgården tillhör prästhushållet och är väldokumenterade. Förrådet med vällingklocka byggdes ca 1850.
Bildnr = 10260  Platsens postion på karta
Från Kvarnen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1929 Fotograf : Jenny Näslund Övrig information om bilden : 60 årskalas hos mjölnare Näslund i Öppom. Nummer 7 i övre raden är fru till Gustaf Svedin. Nummer 18 i nedre raden är Gabriel Näslunds fru. Bild nr 11226 är en dubblett Personerna på bilden är från Vänster: Augusta Frölander, Anna Svärd, Karin Nyberg, Jonas Olof Frölander, Gustaf Svedin, Jonas Peter Nyberg, , Per Sjöström, Svea Katarina Sjöström, Nils Petter Larsson, Lars Johan Svärd, Lars Jonas Backlund, Stefan Erik Sjödin, Lars Olof Hägglund, Lars Johan Näslund, Brita Kristina Larsson (tidigare efternamn: Nilsdotter), Kristina Petronella Näslund, Gabriel Näslund, Kristina Sjödin.
Bildnr = 10261  Platsens postion på karta
Från Hembygds, Hamre, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1954 Övrig information om bilden : Fredrik poserar framför sin mangårdsbyggnad. Personen på bilden är Fredrik Bergström.
Bildnr = 10262  Platsens postion på karta
Från Bergens, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1915 Övrig information om bilden : Familjesammankomst. Se bild nr 10226.
Bildnr = 10263
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Här kör man krokpinnhärva med oxen. Personen på bilden är Uno Ferdinand Lindström.
Bildnr = 10264
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Två segelbåtar är ute på Bredsjön. Den ena ägdes av inspektor Lindström och den andra av Åkerdals.
Bildnr = 10265  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Spinner och hasplar lin. Personerna på bilden är från Vänster: Margreta Elisabet Lindström, Engla Kristina Berglund (tidigare efternamn: Lindström), Hilda Kristina Bredin.
Bildnr = 10266  Platsens postion på karta
Från Björkoms fäbodar, Björkom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fäbodvall med byggnader.
Bildnr = 10267  Platsens postion på karta
Från Ås fäbodar, Ås, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Typiska fäbodar. Personen på bilden är Andrietta Backlund.
Bildnr = 10268
Från Svartåboan, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Under 20-talet gjorde man ofta sommarutflykter till olika platser. Här har ett kamratgäng från Bredsjön tagit sig till Svartåboan. Fiol och cittra trakterades.
Bildnr = 10269  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1919 Fotograf : Sven Gottfrid Norberg Övrig information om bilden : Till vänster ser vi sockenvägen, som går uppe på dammfästet. I bakgrunden herrgården med köksbyggningen till höger. Till vänster ser vi sockenvägen, som går uppe på dammfästet. I bakgrunden herrgården med köksbyggningen till höger. Vykort. Fotograf är troligen Gottfrid Norberg.
Bildnr = 10270  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Ljustorpsån har nu skurit sig en ny fåra. Herrgården med flera byggnader har redan rasat ner i åns enorma vattenflöde. På tur står här köksbyggningen, som alldeles strax drabbas av samma öde. Till höger på bilden står resterna efter de gamla dammfästena med dammluckorna och sockenvägen gick uppe på dammfästena.
Bildnr = 10271  Platsens postion på karta
Från Edsta förindustriområde, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Efter vårfloden. Det totalförstörda området för såg, hyvleri etc. I bakgrunden syns garvare Nilssons helt förstörda bostad.
Bildnr = 10272_a  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919-05 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Den gamla fåran ligger öde och tom och den nya fåran har sökt sig fram till vänster om den gamla. Vattentuben till den nybyggda kraftstationen och sågen syns till höger i bilden. Virket har lagt sig framför såghuset som man höll på att bygga. Detta är en delförstoring se hela bilden 10272_a
Bildnr = 10272_b  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919-05 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Den gamla fåran ligger öde och tom och den nya fåran har sökt sig fram till vänster om den gamla. Vattentuben till den nybyggda kraftstationen och sågen syns till höger i bilden. Virket har lagt sig framför såghuset som man höll på att bygga. Se även delförstoring av bilden, bild nr 10272_a
Bildnr = 10273  Platsens postion på karta
Från Bredsjöns skola, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Interiörbild. Kvinnan är Georg Arnkvist: s moder. Personen på bilden är Georg Arnkvist.
Bildnr = 10274  Platsens postion på karta
Från Gäddbäcksdammen nya, Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Dammluckor och vaktarstuga.
Bildnr = 10275  Platsens postion på karta
Från Karl Thunströms, Höglandsbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Så här såg de första enkla enbladiga ramsågarna ut. Sågen ägdes av Karl Johan Thunström och Petter Samuelsson, som bodde intill sågen. Genom ett släktskap mellan Samuelssons och fotografen, blev denna unika bild tagen.
Bildnr = 10276
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland
Bildnr = 10277
Från Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Där flottningsrännan, som kommer från Laxsjödammen, faller ut i ån är bilden tagen – vid den s.k. ”rännholja”
Bildnr = 10278
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Rast i det fria… Personerna på bilden är från Vänster: Anders Olof Berglund, Viktoria Nyhlén (tidigare efternamn: Englund), Hulda Östman, Magnus Alarik Östman.
Bildnr = 10279  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1923 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Här röker man fläsk i en tunna. Personerna på bilden är från Vänster: Albin Johan Lindström, Israel Albert Eriksson, Georg Arnkvist, Per Erik Lindström, - Lind, Ingrid Lovisa Andersson (tidigare efternamn: Lind).
Bildnr = 10280
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1920 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Bild på ett arbetslag som sådde frö efter ett kalhygge. Hackorna användes för att ta bort det översta gräs- eller mosslagret, så att fröna fick kontakt med gruset eller jorden. Personerna på bilden är från Vänster: Hilding Berglund, , Anders Albin Bergman, Erik Sigfrid Andersson.
Bildnr = 10281
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1923 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Musikanterna vid en musikafton i Bredsjön. Personerna på bilden är från Vänster: Thea Hallberg (tidigare efternamn: Lodin), Albin Johan Lindström, Engla Kristina Berglund (tidigare efternamn: Lindström), , Thea Lindström (tidigare efternamn: Eriksson), Israel Albert Eriksson, Margareta Norling-Renman.
Bildnr = 10282  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Besök av släkten måste förevigas. Personerna på bilden är från Vänster: Hilma Backlund (tidigare efternamn: Östling), Bernhard Backlund, Thea Lindström (tidigare efternamn: Eriksson), Engla Kristina Berglund (tidigare efternamn: Lindström), Johan Albin Lindström.
Bildnr = 10283  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Släktbild. Personerna på bilden är från Vänster: Engla Kristina Berglund (tidigare efternamn: Lindström), Thea Lindström (tidigare efternamn: Eriksson).
Bildnr = 10284
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Passagerarfartyget ”Strömkarlen ” som i 60 år gick mellan Härnösand och Sollefteå. Byggd 1879 för Hernösand –Sollefteå Ångbåts AB. Båten tog 369 passagerare. Vad som förde ut Bredsjöfotografen Lindström att ta denna bild kan vi bara spekulera över.
Bildnr = 10285  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjen Rönngren på den vackert utsmyckade brokvisten, snickarglädje.
Bildnr = 10286  Platsens postion på karta
Från Bredsjöns skola, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Klassfoto.
Bildnr = 10287  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Den finklädda Dagny visar upp sin docka. Personen på bilden är Dagny Bjurström.
Bildnr = 10288  Platsens postion på karta
Från Bredsjöns skola, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Läraren Georg Arnkvist har gymnastikövningar med en skolklass.
Bildnr = 10289
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Hårklippning ute i det fria. Personerna på bilden är från Vänster: Georg Emanuel Löfgren, Jonas Petter Persson.
Bildnr = 10290
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1920 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Jon-annersa skötte postkörningen och taxiskjutsarna. Ofta körde han efter barnmorskan i antingen Moria eller Liden, beroende på väglaget. Hans hustru Oliva hjälpte barnaföderskan tills jordemor kom. Under vintrarna fick han ofta ge sig ut på oplogade igendrivna vägar. Här gick det inte att vänta till nästa dag. Här tronar Jon-annersa i sin vinterpäls på väg på nya uppdrag. Personen på bilden är Jonas Andersson.
Bildnr = 10291  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Gottfrid Berglunds Oldsmobile 1922. Den hade 35 hästkrafter och vägde 1100 kilo och hade plats för 4-5 personer. Gottfrid Berglund innehade bilen mellan 19270719-19260819. Gottfrid Berglund på friarstråt på herrgården i Bredsjön. Se även bild 11816.
Bildnr = 10292  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1914-04-03 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Två herrar med kusk i släde på väg från gården Personen på bilden är Uno Mauritz Lindström.
Bildnr = 10293
Från Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Övrig information om bilden : Bilden har texten A. Åkerlund Näset +? Kan vara Anders Åkerlund (1848-1925)
Bildnr = 10294
Från Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Enhörning köpte ofta rotposter över hela Ljustorp. Det kan vara en bild från en inspektion av virket efter en sådan avverkning. Några är tummare men andra är nog folk från Enhörnings AB, med tanke på deras klädsel med vitskjortor och kravatter. Personen på bilden är Per Erik Lindström.
Bildnr = 10295  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Öppom, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Till vänster ligger den gamla gården. Till höger ligger bagarstugan. I bakgrunden skymtar Höglands by med en gammal bebyggelse.
Bildnr = 10296
Från Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1910 Fotograf : Sven Gottfrid Norberg Övrig information om bilden : Vykort. Se även bild nr 11317.
Bildnr = 10297  Platsens postion på karta
Från Mjällå skola, Jällviksbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolklass. Personerna på bilden är från Vänster: Anna Alida Berggren, E. Holmberg, Astrid Thunell, Berta Regina Viklander, Ragnhild Evangeline F Nilsson (tidigare efternamn: Öberg), Elin Åkerlund, Karl Sigurd Håkansson, Karl Herbert Norberg, Elof Alexander Sjöström, Erik Gunnar Rylander, Hilding Ferdinand Norberg, Erik Sixten Alexander Melin, Berta Thunström, Anna Thunell, Ada Sjöström, Göta Kristina Elisabet Håkansson, Albin Emanuel Tunell, John Rikard Fabian Åkerlund, Gustaf Rylander, Erik Gustaf Rickard Lundgren, Ebbe Johansson, Ejnar Norberg, Johan Gustaf Enar Forsström, Frits Otto Johansson, Rut Sara Kristina Norberg, Lilly Stafrin, Agda Norberg, Linnea Svedlund, Agnes Nilsson, Anna Rylander, Malin Håkansson, Berta Vendla Margreta Lundgren, Elsa Wiklander.
Bildnr = 10298  Platsens postion på karta
Från Isak Melins, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Isak Melins hus.
Bildnr = 10299  Platsens postion på karta
Från Ångbåtsbryggan, Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Båten Laxen som drog virkesfororna från övre delen av Laxsjön till dammen med flottningsrännan. Strax väster om flottningsrännan hade flottningsföreningen en sjöbod med kajplats. SCA: s timmerbåt tar en paus vid kajen efter dagens flottning på Laxsjön. Personen är antingen Adolf Sundberg eller Fritiof Berg Personerna på bilden är från Vänster: Gustaf Adolf Sundberg, Fritiof Vilhelm Berg.
Bildnr = 10300  Platsens postion på karta
Från Anna Lagergrens gård, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : John Erik Lagergren Övrig information om bilden : Vila på sparken. I bakgrunden Lagergrens gård med utsikt mot granngården som August Bjurström bodde i. Senare bodde Helge Bredin där. Ännu senare bodde Nils Öström där. Ännu mycket senare var det Göran Thunfors och nu bor Katarina och Roger Nejman där. Personen på bilden är Karl Tage Lagergren.
Bildnr = 10301  Platsens postion på karta
Från Anna Lagergrens gård, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Gustaf Axel Otto Berg Övrig information om bilden : Besök på Tages gård. Till höger bagarstugan som senare såldes till Sören Vretström. Bakom bagarstugan står vedboden, bortom den står marsen och längst ned skymtar ån och en hölada. Mellan marsen och staketet till Tages föräldrars gård skymtar taket på en jordkällare. Personerna på bilden är från Vänster: Elsy Elida Berg, Karl Tage Lagergren.
Bildnr = 10302
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Dam i hatt. Personen på bilden är Dagny Bjurström.
Bildnr = 10303  Platsens postion på karta
Från August Bjurströms gård, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : August Bjurströms hus som också var skola.En uppklädd samling bestående av Gustav längst till vänster, Dagny i mitten och Tage längst till höger. Samtliga är stående på förstugukvisten till Uddefors skola, August Bjurströms bostad, en solig och varm sommardag. Personerna på bilden är från Vänster: Gustaf Axel Otto Berg, Dagny Bjurström, Karl Tage Lagergren.
Bildnr = 10304  Platsens postion på karta
Från August Bjurströms gård, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Man på lättviktsmotorcykel av märket NV. Den var av årsmodell 1939 och vägde 47 kilo. I bakgrunden August Bjurströms gård som också var skola. Personen på bilden är Olov Henning Sjöström.
Bildnr = 10305  Platsens postion på karta
Från Anna Lagergrens gård, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Killsnack på midsommarafton utanför Tage och John Lagergrens föräldrahem. Föräldrahemmet revs och såldes till polisen Nordlund i Mellberg Personerna på bilden är från Vänster: John Erik Lagergren, Stig Bjurström, Arne Lodén.
Bildnr = 10306  Platsens postion på karta
Från Anna Lagergrens gård, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Tre damer framför Anna Lagergrens bostad. Huset revs omkring 1960 eftersom Tage hade byggt ett nytt hus 1956 på samma ägor. Personerna på bilden är från Vänster: Ester Helena Lundqvist, Anna Katarina Lagergren, Dagny Bjurström.
Bildnr = 10307
Från Timrå, Timrå Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Ortens mejeri i Timrå. Senare blev det Källvägsskolan. Byggnaden revs i slutet på 1980-talet. 1940 talets mjölkbil var stadig i sin konstruktion och gav plats åt många liter.
Bildnr = 10308
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Timmerflottning i Laxsjöån. Här flyter timret fram i strid ström i Laxsjöån nedanför Helge Bredins gård.
Bildnr = 10309
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1935 Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Axel och hans timmerrumpa. Han håller ett redskap i sin hand för att slutlossa timret. Personen på bilden är Axel Lagergren.
Bildnr = 10310
Från Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Fiske på Laxsjön. Med pipan rätt i munnen virar Gustav in långreven och hoppas på napp i Laxsjön. Personen på bilden är Gustaf Axel Otto Berg.
Bildnr = 10311
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Klädda i förkläden är Ester och Dagny på väg till hemkunskapen, stående framför staketet på Lagergrens gård. Personerna på bilden är från Vänster: Ester Helena Lundqvist, Dagny Bjurström.
Bildnr = 10312
Från Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Roende man på Laxsjön.
Bildnr = 10313
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Med ”svansen” i högsta hugg sågar Erik sin björk. Personen på bilden är Erik Olov Lind.
Bildnr = 10314  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Karl Tage Lagergren Övrig information om bilden : Efter en krävande dag vid Lagforsdammen tar männen rast.
Bildnr = 10315  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1957-05-20 Fotograf : John Lennart Olsson Övrig information om bilden : Utsikt mot övre gården från norr.
Bildnr = 10316  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1957-05-20 Fotograf : John Lennart Olsson Övrig information om bilden : Utsikten mot nedre gården (Åhlanders?) från norr.
Bildnr = 10317
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1945 och 1956 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vykort över byn. Se bild nr 10714.
Bildnr = 10318
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1992 Fotograf : Torsten Erik Sundberg Övrig information om bilden : Vy över kyrkbyn.
Bildnr = 10319
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1939 och 1940 Fotograf : Maria Kihlbaum Övrig information om bilden : Vy över Mellberg. Sjöströms äldsta hus uppfördes 1913 och affärsdelen på andra sidan vägen kom till 1937. De flesta av de nyare fastigheterna byggdes under åren 1936 till 1940. Förutom affären så också Backlunds med modeaffär, Fröberg med post i källaren, Bergstedts Ola och Signe Vretström lilla huset till vänster Petrus Nordlander byggde sitt hus något tidigare 1933 men 30 talet var en boom Slakteriet var också igång. Bank i pensionatet Skrädderi hos Holmbergs Taxi hos Frölanders Två elfirmor, fotoservice Frisör Bageri Pensionat Affär Kyrka och allt starkare ställning som skolort med de indragningar som skedde Kvarn I vägkröken låg handelsföreningen.
Bildnr = 10320  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över kyrkan och begravningsplatsen.
Bildnr = 10321
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1957 Fotograf : Vetlanda Aerofoto Övrig information om bilden : Flygfoto över byn, Vykort.
Bildnr = 10322
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1980-tal Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Utsikt mot kyrkan.
Bildnr = 10323
Från Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Utsikt mot Edsta vy från Lövberg.
Bildnr = 10324
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Johan Edvard Nahlin Övrig information om bilden : Vy över Mellberg. Pensionatet är byggt men det exakta årtalet är okänt. Stilen hör 1920 talet till. Vägen runt kyrkberget är byggd och den blev klar 1919. Bakom pensionatet byggde Bergstedt även en rad bodar med bl.a. slakteributik. Sjöströms affär är flyttad till dagens ungefärliga läge men mycket mindre... Det har tillkommit ett nytt bageri till vänster om affären nästan mitt i bilden. Sjöströms var vid denna tid mest intresserade av jordbruk vilket syns på att man byggt en mängd ekonomibyggnader.
Bildnr = 10325  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1936 Fotograf : Ester Kristina Näslund Läs mer här om fotografen Övrig information om bilden : Edsta Baptistförsamling firar 80 års jubileum. Personerna på bilden är från Vänster: John Harry Sundstrand, Lars Erik Larsson, Tor Helge Edén, Nils Gunnar Skalin, Gustav Vikström, Ingrid Nordström, Bror August Nordström, Lilly Margreta Nordström, Ingegärd Edén, Alf Jonas Eugen Nordström, Gustaf Elof Nordström, Anna Kristina Andersson, Erik August Forzelius, Anders Sigurd Andersson, Jonas Peter Johansson, Johan Birger Sundstrand, Erik Gunnar Jansson, Gunnar Sigurd Osvald Jansson, Erik Runo Sundstrand, Andor Magnusson, Greta Brundell, Signe Emilia Andersson (tidigare efternamn: Forsström), Erika Elvira Staf, Johan Teodor Staf, John Rikard Fabian Åkerlund, Hilding Larsson, Agnes Edén, Berta Byström, Margareta Lindblom, Signe Charlotta Byström, Hilma Kristina Eriksson.
Bildnr = 10326  Platsens postion på karta
Från Buberget, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1912 och 1913 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kyrkokören på utflykt. Från vänster Olga Söderlund, Hanna Söderlund, Jenny L? Till höger fröken Berg, J G Brundell, Holmberg, Gottfrid Laurin, Kalle Edstedt, Gustav Lindgren, Olof Petter Dahlin, fröken Ester (djursköterska). Personerna på bilden är från Vänster: Olga Teresia Nygren, Hanna Söderlund, Johan Gerhard Brundell (tidigare efternamn: Johansson), Olof Gottfrid Laurin, Carl Viktor Edstedt, Gustav Lindgren, Olof Petter Dahlin.
Bildnr = 10327  Platsens postion på karta
Från Skräddare Löfstedts torp, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : I väntan på transport till Bredsjön, där ett frireligiöst möte skulle hållas. De åkte på ett lastbilsflak. Huset i bakgrunden tillhörde skräddare Löfstedt i Edsta. Personerna på bilden är från Vänster: Jonas Peter Johansson, Alford Tunborg, Lars Vilhelm Larsson, , Algot Lodén, Edit Dahlin, Olga Teresia Nygren, Hilda Sjödin, Hulda Dahlin, Agda Sjödin, Brita Olivia Åberg.
Bildnr = 10328  Platsens postion på karta
Från Buberget, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1911 och 1912 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kyrkokören på Burberget. Observera sångböckerna som ligger i förgrunden. Här sjöngs det. Från vänster de tre första personerna är familjen Brundell. Från höger står Frida Lundblad och sedan Olga Nygren. Karl-Erik Holmberg kan ge mer information Personerna på bilden är från Vänster: Olga Brundell, Johan Gerhard Brundell (tidigare efternamn: Johansson), Olga Teresia Nygren, Frida Elisabet Lundblad.
Bildnr = 10329  Platsens postion på karta
Från Prästbolet, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Från höger Olga Söderlund (Nygren), Vid det här tillfället hade Olga varit ensam och levererat mjölk i Fagervik och just återvänt. Till vänster om Olga står husfrun Sofia Eriksson och bredvid henne kammarjungfrun Ester och längst bak pigan Emma Sidén. Till höger sitter en brevlåda. Postverksamheten sköttes av Widells dotter Berta och skollärarens dotter Frida Lundblad. Postkontoret var en trappa upp i prästgården. Trappan var direkt innanför ytterdörren. Här stod man och väntade på att få sin post och det var något av ett samlingsställe för ungdomar. Observera att den gamla ingången låg i en utbyggnad som nu är borttagen. Tittar man på huset idag kan man se att den nya ytterfasaden är lite enklare utförd just vid detta ställe. Personerna på bilden är från Vänster: , Emma Selina Sidén, Sofia Matilda Eriksson, Olga Teresia Nygren.
Bildnr = 10330  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1911-08-10 Fotograf : Nils Martin Videll Övrig information om bilden : Här tar man in torrhö. Personen på bilden är Laura Johanna Söderlund (tidigare efternamn: Ödén).
Bildnr = 10331_a  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1962 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Mödraföreningens 50 årsdag. Edsta baptistkapell. Se även 10331_b där personerna avbildas med siffror. Personerna på bilden är från Vänster: Erik August Forzelius, Gerd Nomi Sköldö, Betty Ingeborg Backlund, Emma Lauretta Vigg, Viola Larsson, Allan Sköldö, Mimmi Teresia Boström, Erika Elvira Staf, Eva Nygren, Elin Jansson, Axelina Kristina Forzelius, Olga Teresia Nygren, Lydia Albertina Vesterlund, Olivia Bredin, Vera Vestberg, Alma Kristina Lodin.
Bildnr = 10331_b  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Mödraföreningens 50 årsdag. Edsta baptistkapell. Se bild 10331_a för mer information.
Bildnr = 10332  Platsens postion på karta
Från Prästbolet, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1906 Fotograf : Max Sellmann Övrig information om bilden : Konfirmander i Ljustorp 1906 Kyrkoherde Lars Videll i mitten , övriga namn utan angivelse av vem som är vem eftersom det är okänt. Födelsedatum finns i pappers-arkivet . Erik Petter Hamrin Högland, Wilhem Lundblad Prästbordet, Lars Gottfrid Sundell Västra Frötuna, Isodor Strandlund Åsäng, Tycko Herman Larsson Åsäng, Emil Bergqvist Alnö, Jonas Petter Åström Lagfors, Johan Albin Bergman Edsta, Gustav Waldemar Lindgren Tuna, Einar Dalgren Högland, Algot Teodor Åsing Öppom, Erik Henning Karlsson Bredsjö, Johan Fredrick Forsström Prästbordet, August Wilhem Lingensjö Edsåker, Tycko Gottfrid Bredin Jällvik, Ernst Andreas Andersson Åsäng, Karl Sigfrid Boquist Skönsmons församling, Fritjof Wilhem Berg Bredsjö, Alfred hägglund Öppom, Axel Engelbert Edlund Edsåker, Jonas Algot Lindholm Stafre, Robert Waldemar Kjellberg Björkom, Erik Olof Sjödin Bredsjö, Erik Gustav Maurits Dahlberg Edsta, Ingrid Alexander Edberg Edsåker, Hilma Catarina Olofsson Östra Frötuna, Anny Wiktoria Löfstedt Edsta,Enda Laurina Åhlander Rii, Märta Elisabet Edlund Högland, Hilma Kristina Sandström Rii, Syster Ottilia Staf Högland, Märta Kristina Annika Berglund Björkom, Klara Adeli Ström ? Sundsvall, Maria Teresia Boväng Åsäng, Lis Kristina Norberg Öppom, Elma Kristina Åhlander Mellberg, Hugo Eugen Stålberg Edsåker, Erik Otto Näslund ( dövstum ) Sanna. Personerna på bilden är från Vänster: Lars Videll, Erik Petter Hamrin, Wilhelm Lundblad, Lars Gottfrid Sundell, Erik Gustaf Mauritz Dahlberg, Tycko Herman Larsson, Emil Bergqvist, Jonas Petter Åström, Johan Albin Bergman, Gustav Waldemar Lindgren, Einar Dalgren, Algot Teodor Åsing, Erik Henning Karlsson, Johan Fredrik Forsström, August Vilhelm Lingensjö, Tycko Gottfrid Bredin, Ernst Andreas Andersson, Karl Sigfrid Boqvist, Fritiof Vilhelm Berg, Alfred Hägglund, Axel Engelbert Edlund, Jonas Algot Lindholm, Robert Valdemar Kjellberg, Erik Olof Sjödin, Johannes Isidor Andreas Strandlund, Ingrid Alexandra Edberg, Hilma Catharina Olofsson, Anny Viktoria Löfstedt, Enda Laurina Ålander, Märta Elisabet Edlund, Hilma Kristina Sandström, Syster Ottilia Staf, Märta Kristina Annika Berglund, Klara Adeli Ström, Maria Teresia Boväng, Lis Kristina Norberg, Elma Kristina Ålander, Hugo Eugen Stålberg, Erik Otto Näslund.
Bildnr = 10333  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1848, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1908 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolkort, elever födda 1898. I vilken ordning de står i är okänt. Personerna på bilden är från Vänster: Maria Wilhelmina Lång, Svea Katarina Ålander, Elvira Nordstrand, Lina Höglin, Linnea Augusta Staf, Oskar Fritiof Viksell, Erik Artur Edén.
Bildnr = 10334
Från Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den gamla bebyggelsen i Mellberg, i förgrunden ligger Tilda Nygrens bagarstuga. Till höger ligger den gamla skolan. Skolans vedbod ligger strax till vänster om Tildas bagarstuga. Ytterligare ett stycke till vänster ligger gamla skolans bagarstuga. Alldeles framför kyrkan ser vi kyrkstallarna, som flyttades bakom kyrkan. Gideon Frölander är uppgiftslämnare. Olof Ulanders text: Till vänster bagarstuga för den gamla skolan. I bagarstugan fanns det också plats för skolläraren Lundblad att snickra. Där gjordes bl. a en liten kyrkorgel som nu finns på hembygdsgården och den fina grinden har han säkert också gjort, en statussymbol på den tiden. Sedan skolans vedbod, nästan mitt i längst ned ligger ännu en bagarstuga som tillhörde Tilda Nygren och längst till höger den gamla skolan från ca 1840. Tilda Nygren, född Åkerblom, var skolans mycket uppskattade vaktmästare och skötte det mesta. Nedanför den stora muren till kyrkogården finns en stenhälla som skolbarnen vackra dagar tyckte om att sitta på när de åt sina medhavda smörgåsar. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Vilhelm Lundblad, Lars Videll.
Bildnr = 10335  Platsens postion på karta
Från Gamla församlingsgården, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1990 Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Författarna till "Ljustorp förr och nu" framför den gamla församlingsgården som revs 1999. Mannen med blommorna hette Jonsson och föreläste om släktforskning Personerna på bilden är från Vänster: Lars Magnus Bergman, Sven Hedin, Nils Hallberg, , Sally Elvira Byström, Bror Erik Westin, Eva Viktoria Edén, Hedvig Andersson, Maja-Lisa Märtha Hedin.
Bildnr = 10336  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1932 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolklass, klassfoto, Mellbergs skola Personerna på bilden är från Vänster: Olof Åsen, Bengt Arne Hägglund, Anders Harry Holmberg, Per Olov Hallin, John Helmer Vestman, Gustaf Egon Andersson, Olof Ragnar Forsström, Nils Ingvar Sundstrand, Hjördis Kjellberg, Erik Gideon Staf, Karl Erik Holmberg, Karl Anton Öberg, Ingegerd Johansson, Greta Vestling, Inga Andersson, Göta Viksell, Berta Byström, Ingrid Hallin, Ingrid Viola Edén (tidigare efternamn: Petterson), Greta Lindgren, Anna Greta Nordstrand, Hjördis Bergman, Elna Söderlund, Aina Stenberg, Rut Johansson, Hedda Viktoria Johansson, Olof August Svelander, Albin Åhlin.
Bildnr = 10337  Platsens postion på karta
Från Otto Edéns, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1928 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Besök på Otto Edéns gård Personerna på bilden är från Vänster: Sonja Wikman, Bengt Wikman.
Bildnr = 10338  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Olof Albert Wikman Övrig information om bilden : Skidåkande damer i långa kjolar. Det ser ut som en nöjestur men skidåkning var också en nödvändighet för många. Man åkte i de kläder man hade i övrigt. Stavarna var köpta men skidorna tillverkades normalt på gården vid denna tid. Personerna på bilden är från Vänster: Signe Kristina Wikman.
Bildnr = 10339  Platsens postion på karta
Från Gamla församlingsgården, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1990-tal Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Församlingsgården som revs 1999.
Bildnr = 10340  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1914 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kafferast vid slåttern, torparen Åkerlund i Jällvik gör en del av sina dagsverken. Se även bild nr 10157 som är en dublett på denna bild för mer uppgifter.
Bildnr = 10341
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919-05 Fotograf : Gustav Waldemar Lindgren Övrig information om bilden : Översvämningen 1919. Vy mot Högland från kyrktornet. Sören Lindgrens far, Gustav Lindgren, tog bilden.
Bildnr = 10343
Från Lunde, Timrå Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Renflock. Vissa år betade renarna i Lunde.
Bildnr = 10344
Från Lunde, Timrå Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Renslakt.
Bildnr = 10345  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Nybyggaren och torparen Olle Norberg, som nyodlade det torp som hans son Petter Norberg givit namn åt. Rönnen på gården planterades av Anders Ante Lindgren – farfar till Sören Lindgren i Högland Personen på bilden är Johan Olof Norberg.
Bildnr = 10346  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över Petter Norbergs torp, med det ursprungliga bostadshuset.
Bildnr = 10347  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över odlingsmarken med Tunbodarna i bakgrunden
Bildnr = 10348  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över torpets byggnader sedan bostadshuset höjdes.
Bildnr = 10349  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs Bro, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den gamla bro över Mjällån som Petter Norberg byggde.
Bildnr = 10350  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bild över odlingsmarken på Petter Norbergs torp.
Bildnr = 10351  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över Tunbodarna sett från Petter Norbergs torp.
Bildnr = 10352  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs Bro, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den sista reparationen av Petter Norbergs gamla bro över Mjällån. Personen på bilden är Bernt Elof Alexander Laggren.
Bildnr = 10353  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Herrgårdsbyggnaderna. Flygfoto
Bildnr = 10354  Platsens postion på karta
Från Gustav Sjödins, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flygbild över byggnaderna på Gustav Sjödins torp.
Bildnr = 10355  Platsens postion på karta
Från Idrottsplanen, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En del av publiken vid entrén och ett vändkors vid idrotts- och festplatsen i Bredsjön – den s.k. ”Myrjala” Personerna på bilden är från Vänster: Karl Jonas Algot Enblom, , Lars Vilhelm Åkerlund, Johan Erik Östman.
Bildnr = 10356  Platsens postion på karta
Från Idrottsplanen, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Utedansbana som var byggd i anlsutning till fotbollsplan. Personen på bilden är Gustaf Vilhelm Åkerlund.
Bildnr = 10357  Platsens postion på karta
Från Anderssons, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1928 Fotograf : Erik Jonas Söderlund Övrig information om bilden : Umgängeskretsen med lapparna i Edsåker. Personerna på bilden är från Vänster: Gottfrid Nilsson, Mary Andersson, Sara Nilsson, Hulda Lingensjö, Rut Hildur Skoglund (tidigare efternamn: Andersson), Ann-Mari Jonsson, Iris Nancy Erika Jonsson, Elin Lingensjö, Teres Edberg.
Bildnr = 10358  Platsens postion på karta
Från Anderssons, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1928 Fotograf : Erik Jonas Söderlund Övrig information om bilden : Lappfamiljen samlad. Personerna på bilden är från Vänster: Nils Nilsson, Sara Nilsson, Emil Nilsson, Kristina Nilsson, Seth Nilsson, Aino Nilsson.
Bildnr = 10359  Platsens postion på karta
Från Anderssons, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1945 Fotograf : Bengt Anders Jonas Andersson Övrig information om bilden : Bernhard och Hildur Anderssons bondgård.
Bildnr = 10360  Platsens postion på karta
Från Anderssons, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1939 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fest i salen, när lappen kom hem efter att ha sålt renkött på torget i Sundsvall. Personen på bilden är Jonas Nilsson.
Bildnr = 10361  Platsens postion på karta
Från Anderssons, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1939 Fotograf : Gustaf Alex Andersson Övrig information om bilden : Familjebild med lappen Personerna på bilden är från Vänster: Jonas Nilsson, Margit Andersson, Hildur Maria Andersson, Bernhard Andersson, Elly Elisabet Andersson.
Bildnr = 10362
Från Sanna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Släkt-/kamratträff i Sannaparken, en festplats under 10-och 20-talen. Maja och Oskar Bergström ägde kafét i Åsäng. Personerna på bilden är från Vänster: , Erik Petrus Helmer Wiklander, Anna Vestin, Anders Petter Westin, Erik Gottfrid Rylander, Hilda Charlotta Bergström, Mino Rylander, Elvira Kristina Lindgren, Gustav Waldemar Lindgren, Emmy Dahlin, Einar Dahlgren, Gottfrid Bredin, Anna Bredin, Alma Nilsson, Maja Bergström, Oskar Albin Bergström.
Bildnr = 10363
Från Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1927 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bröllopsgäster på ett stort torparbröllop. Nummer 52-55 på bilden är registrerade som nr 32-35. Se underbild för numrering 10363_text Personerna på bilden är från Vänster: Erik Edvin Andreas Sjöström, Alfred Hägglund, Tilda Nygren, Hulda Katarina Hägglund, Mattias Gottfrid Hamrin, Olof Peter Nyberg, Fritz Karlsson, Karin Nordin, Dagmar Nilsson (tidigare efternamn: Selan), Majken Edlund, Anna Nyberg, Andrietta Kristina Söderlund (tidigare efternamn: Östlund), Elin Thornberg (tidigare efternamn: Hägglund), Gustav Söderlund, Helga Hägglund, Astrid Maria Kristina Hägglund, Rikard Hägglund, Gunnar Hägglund.
Bildnr = 10363_text
Från Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Beskrivning av bilden se 10363. Bröllopsgäster på ett stort torparbröllop. Nummer 52-55 på bilden är registrerade som nr 32-35. Se underbild för numrering 10363_text Personer som förekommer på bilden: från vänster till höger. Sjöström Erik Edvin Andreas - - Ordn: 4 Hägglund Alfred - - Ordn: 8 Nygren Tilda - - Ordn: 10 Hägglund Hulda Katarina - - Ordn: 11 Hamrin Mattias Gottfrid - - Ordn: 17 Nyberg Olof Peter - - Ordn: 23 Karlsson Fritz - - Ordn: 32 Nordin Karin - - Ordn: 33 Nilsson Dagmar - - Ordn: 34 Edlund Majken - - Ordn: 35 Nyberg Anna - - Ordn: 40 Söderlund Andrietta Kristina - - Ordn: 41 Thomberg Elin - - Ordn: 42 Söderlund Gustav - - Ordn: 44 Hägglund Helga - - Ordn: 45 Hägglund Astrid Maria Kristina - - Ordn: 46 Hägglund Rikard - - Ordn: 47 Hägglund Gunnar - - Ordn: 48
Bildnr = 10364  Platsens postion på karta
Från Bladviksudden, Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bilden benämndes av givaren Sjöholms torp. Gun-Britt Sundberg, som hela sitt liv bott strax bredvid, minns att i början på 1950-talet bodde Viktor och Anna Sjödin på torpet. Gun-Britt berättar att när Sjödins slutat med djur rodde de över sjön och köpte mjölk av Gun-Britts föräldrar. På bilden är några finklädda damer på besök på torpet.
Bildnr = 10365
Från Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Rekryter från Ljustorp på I 21 i Sollefteå. Nummer 7 heter Johansson, förnamn okänt. Personerna på bilden är från Vänster: Emil Gunnar Björklund, Erik Petrus Lindström, Einar Lövstedt, , Johan Teodor Staf, Einar Viktor Emanuel Svedlund, Johan Helge Hägglund.
Bildnr = 10366
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kastvedhuggning under andra världskriget. Personerna på bilden är från Vänster: Oskar Albin Bergström, , Einar Dahlgren, Johan Uno Bergström.
Bildnr = 10367
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kastvedhuggning. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Uno Bergström, , Einar Dahlgren.
Bildnr = 10368  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1906-05 Fotograf : Max Sellmann Övrig information om bilden : Konfirmander i Ljustorp 1906. Se även bild nr 10332 Kyrkoherde Lars Videll i mitten, övriga namn utan angivelse av vem som är vem eftersom det är okänt. Födelsedatum finns i pappers-arkivet. Erik Petter Hamrin Högland, Wilhem Lundblad Prästbordet, Lars Gottfrid Sundell Västra Frötuna, Isodor Strandlund Åsäng, Tycko Herman Larsson Åsäng, Emil Bergqvist Alnö, Jonas Petter Åström Lagfors, Johan Albin Bergman Edsta, Gustav Waldemar Lindgren Tuna, Einar Dalgren Högland, Algot Teodor Åsing Öppom, Erik Henning Karlsson Bredsjö, Johan Fredrick Forsström Prästbordet, August Wilhem Lingensjö Edsåker, Tycko Gottfrid Bredin Jällvik, Ernst Andreas Andersson Åsäng, Karl Sigfrid Boquist Skönsmons församling, Fritjof Wilhem Berg Bredsjö, Alfred hägglund Öppom, Axel Engelbert Edlund Edsåker, Jonas Algot Lindholm Stafre, Robert Waldemar Kjellberg Björkom, Erik Olof Sjödin Bredsjö, Erik Gustav Maurits Dahlberg Edsta, Ingrid Alexander Edberg Edsåker, Hilma Catarina Olofsson Östra Frötuna, Anny Wiktoria Löfstedt Edsta,Enda Laurina Åhlander Rii, Märta Elisabet Edlund Högland, Hilma Kristina Sandström Rii, Syster Ottilia Staf Högland, Märta Kristina Annika Berglund Björkom, Klara Adeli Ström ? Sundsvall, Maria Teresia Boväng Åsäng, Lis Kristina Norberg Öppom, Elma Kristina Åhlander Mellberg, Hugo Eugen Stålberg Edsåker, Erik Otto Näslund (dövstum) Sanna.
Bildnr = 10369
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Personen vid krysset är Beda Lindgren född 1/6 1887 och död 29/1 1967 Personen på bilden är Beda Lindgren.
Bildnr = 10370  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1912 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Baptisterna håller ett utomhus möte. Personerna på bilden är från Vänster: Lars Johan Svärd, Nils Andreas Vigg, Johan Gustaf Nygren, Gottfrid Nygren, Ernst Sigurd Söderlund, Isak Olof Staf, Olof Gottfrid Laurin, Alford Tunborg, Carl Viktor Edstedt, Stefan Erik Sjödin.
Bildnr = 10371  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kapellet Edsta. Personerna på bilden är från Vänster: John Harry Sundstrand, Klara Margreta Lodén, Ernst Valdemar Höglin, Hjalmar Skalin, Lars Erik Larsson, Erika Nordström, Erik Gunnar Jansson, Nils Gunnar Skalin, Erik August Forzelius, Emil Gottfrid Söderlund, Johan Birger Sundstrand, Anna Erika Elisabet Sundstrand (tidigare efternamn: Åström), Nils Alfred Höglin, Karl Nordström, Gunnar Sigurd Osvald Jansson, Hilding Larsson, Alf Jonas Eugen Nordström, Gottfrid Nygren, Anna Matilda Lögdahl, Emil Adolf Engström, Karl Valdemar Larsson, Lars Arvid Höglin, Nils Andreas Vigg, Ingeborg Söderlund, Tilda Vigg, Axel Vilhelm Jansson, Anna Edberg, Erik Runo Sundstrand, Jenny Fanny Söderlund, Olga Teresia Nygren, Hulda Matilda Källman, Frida Lindbäck, Karl Peter Lindbäck, Lars Vilhelm Larsson, August Sjödin, Lars Johan Nygren, Lars Johan Svärd, Jonas Peter Johansson.
Bildnr = 10372  Platsens postion på karta
Från Nedre kyrkogården, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1931 Fotograf : Georg Vilhelm Forzelius Övrig information om bilden : Baptister samlade på kyrkogården till minnesstund över Anders och Vilhelmina Forzelius. Personerna på bilden är från Vänster: Emil Adolf Engström, Axel Vilhelm Jansson, , A. Forzelius, Erik August Forzelius, L. A. Forzelius, Elsy Forzelius, Elma Kristina Forzelius, Anna Matilda Lögdahl, Märta Larsson (tidigare efternamn: Ellingsson), Hilding Larsson, Jonas Peter Johansson, Jonas Alfred Nygren, Anna Edberg, Sven Edlund, Gottfrid Nygren, Olga Teresia Nygren, Ivar Martin Nygren, Nils Gunnar Skalin, John Harry Sundstrand, Gunnar Sigurd Osvald Jansson, Erik Runo Sundstrand, Gustaf Elof Nordström, Erik Jonas Jansson, Birgit Elisabet Sundstrand, Hulda Matilda Källman, Beda Kristina Höglin.
Bildnr = 10373  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Avtackning av vaktmästaren Lövstedt med en vilstol. På baksidan av ett annat exemplar (som Karin Sundell äger) av samma bild står det "Ett minne av ungdomsföreningen Morgonstjärnan" Personerna på bilden är från Vänster: Anders Forzelius, Emmy Dahlin, Gerda Aurora Dahlin, Jenny Viktoria Nordström, Erik Renström, Anna Lundquist, Anders Bergstedt, Isak Olof Staf, Klara Margreta Lodén, Vilhelmina Forzelius, Beda Kristina Johansson, Ellis Lodén, Hildur Nordberg, Georg Vilhelm Forzelius, Eva Viktoria Edén.
Bildnr = 10374
Från Lycke, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1935 och 1936 Fotograf : Karl Gustaf Emanuel Sjöström Övrig information om bilden : Lappen Nilssons renhjord på väg mot Bernhard Anderssons i Edsåker där de höll till under vintern.
Bildnr = 10375
Från Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vyn över Lövberg och Björkom som man ser den från Jällvik. Hela Lövbergsvägen verkar inte vara byggd, dock påbörjad i sin övre sträckning. Storhässjor och att åkermarken är inhägnad med gärdsgårdar pekar mot 20 tal. Vägen mot Lagfors verkar gå på samma ställe som idag.
Bildnr = 10376  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Utsikt mot Lövberg
Bildnr = 10377  Platsens postion på karta
Från Anders Anderssons torp, Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Museet Nordiska Övrig information om bilden : En typisk backstuga vid gränsen mot Edsåker. Personen på bilden är Anders Andersson.
Bildnr = 10378
Från Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919-06 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Visar översvämningens resultat, spridningen av slam och att bron mellan byarna är borta.
Bildnr = 10379  Platsens postion på karta
Från Jonas Edlunds gård, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Museet Nordiska Övrig information om bilden : Ett gammalt häbber- visthusbod, där man förvarade spannmål, saltat fläsk och strömming m.m. Personen på bilden är Erik Jonas Edlund.
Bildnr = 10380  Platsens postion på karta
Från Axel Millbergs torp, Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1919 Fotograf : Museet Nordiska Övrig information om bilden : Axel Millbergs nybyggda torp.
Bildnr = 10381  Platsens postion på karta
Från Kvarnen vid Nylandsforsen, Nylands by, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Museet Nordiska Övrig information om bilden : Kvarnhuset. Personen på bilden är Mikael Abrahamsson.
Bildnr = 10382  Platsens postion på karta
Från Kvarnen vid Nylandsforsen, Nylands by, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Museet Nordiska Övrig information om bilden : Kvarnen i Nyland som den såg efter vårfloden 1919. Kvarn, såg och längst till höger kvarnägaren Abrahamssons ladugård enligt Petrus Lindström, Fuske.
Bildnr = 10383  Platsens postion på karta
Från Skoglunds affär, Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Museet Nordiska Övrig information om bilden : Härbre. Petrus Lindström berättade 1994 att mangårdsbyggnaden stod vid nedfarten till Nylandsforsen: Vid före detta Hubert Skoglunds affär stod härbret. Materialet i härbret använde Lill-Westman i Fuske till att bygga en bryggstuga.
Bildnr = 10384
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ambulerande såg med el-motor. Personerna på bilden är från Vänster: Evert Alfred Jonsson, Fredrik Bergström, Gustav Johansson.
Bildnr = 10385
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fotograferande kvinna med karnevalen i bakgrunden. Platsen okänd men det är en stadsmiljö med stenlagt torg eller större väg. Liknade bilder från den första barnens dags karnevalen finns från början av 1910 talet.
Bildnr = 10386  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Petter Norbergs torp. Torpets ursprungliga bostadshus Personen på bilden är Per Anders Sören Lindgren.
Bildnr = 10387  Platsens postion på karta
Från Petter Norbergs, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjebild. Familjen Petter Norberg med fadern Olof. Personerna på bilden är från Vänster: Olof Andersson Norberg, Jonas Peter Andersson Norberg. Det finns mer information om en eller flera personer. Klicka på namn som är understruket om du vill veta mer.
Bildnr = 10388  Platsens postion på karta
Från Pelle Nordstrands, Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Hässjning av kornkärvar i höghässjan hos Pelle Nordstrands.
Bildnr = 10389  Platsens postion på karta
Från Pelle Nordstrands, Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Glasverandan.
Bildnr = 10390  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Stina Vikner var ledare för en ungdomsverksamhet som kyrkan stod bakom. Denna ungdomsförening kallades juniorerna. Man broderade dukar, lövsågade hyllor, ljusstakar, som tillsammans med det som föräldrar skänkte, gjordes en julfest. Behållningen gick väl till något behjärtansvärt ändamål. Personen på bilden är Kristina Sofia Vikner.
Bildnr = 10391  Platsens postion på karta
Från Skolan, Åsäng, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Alle från skolan till Sjöströms hus, det vill säga från skolan och österut. Läraren Nordquist planterade björkarna.
Bildnr = 10392  Platsens postion på karta
Från Skolan, Åsäng, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Lärarbostaden och skolan som byggdes 1927. Lärarbostaden revs efter tvist om vattentillgång.
Bildnr = 10393  Platsens postion på karta
Från Regnells gård, Åsäng, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1970-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bonde drar mjölken till mjölkpallen efter vägen. Personen på bilden är Erik Albert John Regnell.
Bildnr = 10394  Platsens postion på karta
Från Regnells gård, Åsäng, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1970-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Näversömkurs för kvinnor. Personerna på bilden är från Vänster: Ingeborg Regnell, Matilda Elisabet Holm, Gerd Holmgren, Ingrid Berglund, Lajla Katarina Alexandra Viklander, Eva Viktoria Edén, Kerstin Ödlund.
Bildnr = 10395
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över byn.
Bildnr = 10396
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över bebyggelsen i byn Högland.
Bildnr = 10397
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flygbild över byn.
Bildnr = 10398
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Rester av en gammal spånhyvel. Personerna på bilden är från Vänster: Rut Johansson.
Bildnr = 10399
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Rester av den gamla hyveln, jämför med bild 10398.
Bildnr = 10400
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flaggstången ska resas. Personerna på bilden är från Vänster: , Olof Petter Dahlin, Erik Anders Bene Dahlin, Oskar Henning Johansson, Gustav Lindgren, Gottfrid Anselm Svärd.
Bildnr = 10401
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Teatergrupp. Personerna på bilden är från Vänster: Svea Katarina Sjöström, Ture Johan Holmberg, Gottfrid Anselm Svärd, Johan Leonard Vesterlund, Ebba Malmquist.
Bildnr = 10402
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över byn från nordöst.
Bildnr = 10403  Platsens postion på karta
Från Prästbolet, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1909 och 1923 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En stund i parken. Fröken Sofia Eriksson till vänster var syster till Widells fru som dog år 1909 och kom till gården när Widells fru dog. Nanny Nilsson var hemsömmerska som bodde på prästgården för att sy. Tidigare hade hon sytt åt tidningsfamiljen Ahlström i Sundsvall. När Widell pensionerade sig flyttade hon till Wikman och sydde där. Det är från Nannys efterlevande som vi fått bilderna. Flickan till höger är dotter i huset och hette Berta Widell, som gift Lundström. Personerna på bilden är från Vänster: , Sofia Matilda Eriksson, Nanny Augusta Nilsson, Berta Maria Lundström (tidigare efternamn: Videll).
Bildnr = 10404
Från Röje, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Prästgårdfolk på sommarutflykt vid Röjesjön
Bildnr = 10405
Från Röje, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Prästgårdfolk på sommarutflykt vid Röjesjön.
Bildnr = 10406
Från Röje, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Prästgårdfolk på sommarutflykt vid Röjesjön. Prästgårdfolk Det är folk från prästgården och namnen är ännu inte helt säkra. Kvinnan i mitten är Berta Widell enligt hennes dotter och längst till höger sitter troligen amanuensen Yngve Reding, senare lärare i Ås. Bredvid honom troligen Ernst Widell, son till prästen. Personerna på bilden är från Vänster: Berta Maria Lundström (tidigare efternamn: Videll), Yngve Johansson Reding.
Bildnr = 10407  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919-05 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Militärerna som byggde en provisorisk väg efter vårfloden. Notera att bäcken kallas Kvarnbäcken.
Bildnr = 10408  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1919 och 1920 Fotograf : Johan Edvard Nahlin Övrig information om bilden : Den nybyggda dammen.
Bildnr = 10409
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : En båttur på sjön.
Bildnr = 10410  Platsens postion på karta
Från Bredsjöns skola, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1923 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Skolklass, klasskort. Se också bild 10838 där pojkarna fotograferas. Personen på bilden är Edla Lundmark.
Bildnr = 10411  Platsens postion på karta
Från Såg och damm i Bredsjön, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Även Bredsjöåns anläggningar skadades svårt av vårfloden 1919. Vid utloppet fanns en damm, varifrån vattenrännor fördelade vattnet till sågen och kvarnen. Här fanns även en flottningsränna som syns till vänster på bilden. Bilden skvallrar om den stora förödelse, som drabbade området.
Bildnr = 10412
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Övrig information om bilden : Skidutflykt i skolan.
Bildnr = 10413  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Inspektor Siljeholm. Personen på bilden är Karl Johan Siljeholm.
Bildnr = 10414  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Albin Johan Lindström Övrig information om bilden : Linberedning. Personerna på bilden är från Vänster: Engla Kristina Berglund (tidigare efternamn: Lindström), Thea Lindström (tidigare efternamn: Eriksson), Uno Mauritz Lindström.
Bildnr = 10415
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Besök vid en kolmila. Personerna på bilden är från Vänster: Karl Johan Siljeholm, Olof Hugo Bergman.
Bildnr = 10416
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Barn i kohage.
Bildnr = 10417  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Fotografen Albin Lindström, självporträtt . Personen på bilden är Johan Albin Lindström.
Bildnr = 10418
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Jägare i farten… Personerna på bilden är från Vänster: Hilding Berglund, Uno Mauritz Lindström.
Bildnr = 10419
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Skidåkande damer i kjol, som var dåtidens sed… Personerna på bilden är från Vänster: Elsa Bredin, Engla Elisabet Björk (tidigare efternamn: Östman).
Bildnr = 10420
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Män och kvinnor i hushållsarbete. Personerna på bilden är från Vänster: Frida Teresia Eriksson, Lydia Eriksson, Olof Petter Eriksson, Albert Millberg.
Bildnr = 10421
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Räfsning av hö med häst och släpräfsa, hässja och hässjefolk.
Bildnr = 10422  Platsens postion på karta
Från Bredsjöns skola, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Anders Olof Berglund var skollärare, hembygdsforskare, musiker m.m. Han gav ut flera småskrifter under pseudonymen Tobias. Personen på bilden är Anders Olof Berglund.
Bildnr = 10423  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bil som krånglar. Personen på bilden är Johan Albin Lindström.
Bildnr = 10424  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Tre flickor.
Bildnr = 10425
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Utflykt med kaffe och kakor.
Bildnr = 10426
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Höet bärgas… Personerna på bilden är från Vänster: Uno Mauritz Lindström, , Engla Kristina Berglund (tidigare efternamn: Lindström), Karl Gottfrid Emanuel Berglund.
Bildnr = 10427  Platsens postion på karta
Från Gäddbäcksdammen nya, Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Vid Gäddbäcksstugan Personerna på bilden är från Vänster: Anders Olof Backberg, Hilding Berglund, Anders Hilmar Jansson.
Bildnr = 10428
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Teodor körde posten från Mellberg till minst Lagfors. här med sin postkärra. Till skydd för posten hade han en tjänsterevolver. Personen på bilden är Israel Teodor Edén.
Bildnr = 10429  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Havreskörd i Lagfors. Troligen personalen på herrgårdsjordbruket med rättaren Skoglund i täten. Personerna på bilden är från Vänster: Bernhard Andersson, Johan Tyko Hamrin, Helmfrid Fritiof Lögdahl, Mauritz Gustav Skoglund, Johan August Skoglund, Johan Olof Östman, Agda Åström, Elma Kristina Sundberg, Wigg, Karl Hugord Lögdahl.
Bildnr = 10430
Från Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1936 Fotograf : Ester Kristina Näslund Läs mer här om fotografen Övrig information om bilden : Man skär korn med självavläggare. Personerna på bilden är från Vänster: Anna Petronella Sjödin, Sally Elvira Byström, Lars Albert Sjödin, Lars Ingvar Sjödin, Gunvor Larsson, Fredrik Bergström.
Bildnr = 10431
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Här sågar man ved på en långbock och bågsåg. Bröderna Berg.
Bildnr = 10432
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fem barn uppställda för fotografering i sina finkläder på en äng.
Bildnr = 10433  Platsens postion på karta
Från Glupen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjebild. Nedre torpet. Personerna på bilden är från Vänster: John Rikard Alexander Hallin, Kondor Dolfrid Hallin, Ingrid Amanda Hallin (tidigare efternamn: Backlund), Lilly Hallin, Jensine Hallin, Dolryd Sylvia Katarina Hallin, Klas Felix Hallin. Det finns mer information om en eller flera personer. Klicka på namn som är understruket om du vill veta mer.
Bildnr = 10434  Platsens postion på karta
Från Lars Olof Edlunds, Sanna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Nybyggt torp med torparfamiljen. Personen på bilden är Lars Olof Edlund.
Bildnr = 10435  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1931-07-03 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : De gamlas dag
Bildnr = 10436  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : 7-klass, skolkort. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Gerhard Brundell (tidigare efternamn: Johansson), Eva Viktoria Edén.
Bildnr = 10437  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : J. G. Brundell med sin klass.
Bildnr = 10438  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ljustorps Rödakorskrets´ sjukvårdkurser i Mellberg och Ås. Bilden togs vid avslutningen i Mellberg. Personerna på bilden är från Vänster: , Emil Bergstedt, Edla Brunberg, Svea Bergström, Gunhild Margareta Engström, Ulla Rydberg, Hjördis Bergman, Vera Nordlander, Viola Sundberg, Ingeborg Nyhlén, Greta Berglund, Hilda Charlotta Bergström, Engla Elisabet Björk (tidigare efternamn: Östman), Ines Hamrin, Anna Margreta Vestman, Anna Maria Bergman, Anna Edberg, Greta Gälldin, Edit Vestling, Ann-Mari Åström, Aina Berg, Eda Maria Sällström, Lisa Berglund, Gerda Nylund, Barbro Eklund, Eivor Lindholm, Valborg Persson, Olga Brundell, Rut Gälldin, Signe Charlotta Byström, Maj-Britt Bredin, Ester Laurentia Johanna Strandlund, John Åström, Göta Adelé Frölander (tidigare efternamn: Åström), Ida Lindblom, Nancy Jonsson, Berta Byström, Hulda de Besche, Karin von Heidiken, Inez Augustinsson, Ingeborg Stenberg, Elsy Vesterlund, Britta Dahlin, Hilda Berggren, Nils Evert Söderqvist, Nils Ingvar Sundstrand, Karl Holger Sundstrand, Gunnar Sigurd Osvald Jansson.
Bildnr = 10439  Platsens postion på karta
Från Teodor Edéns, Tuna 1:17, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Här bakar man tunnbröd. Kvinna (Tyra) med den stora ”bröfjäla” kaste på å grädde kakan däri bakugn. Personerna på bilden är från Vänster: , Tyra Kristina Lindeman (tidigare efternamn: Edén).
Bildnr = 10440  Platsens postion på karta
Från Lövbergsvägen, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Under 1930-talets svåra arbetslöshet byggdes många vägar. Staten betalade, så kallade AK-arbeten.
Bildnr = 10441
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland
Bildnr = 10442
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1928 Övrig information om bilden : Grannarna träffas… Personerna på bilden är från Vänster: Elsa Hamlund, Frits Anselm Hamlund, Ora Disa Skoglund, Elof Sigfrid Köping, Bror August Vestman, Erik Björklund, Signe Köping, Erik Edvin Ålander, Rut Boström, Mack Pali Nyman, Lars Gunnar Kårström, Eitel Eriksson.
Bildnr = 10443  Platsens postion på karta
Från Skoglunds affär, Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1928 Fotograf : Mack Pali Nyman Övrig information om bilden : Utanför den gamla affären i Fuske, där vägen till Nylandsforsen går ner. På denna kulle spelade man kort under dagar och nätter… Kanske samlade fotografen ihop de som samlats vid affären för ett foto? Ofta försökte fotografen fånga in många personer på ett foto, för att öka möjligheterna att sälja kopior. Alla ekonomiska bidrag behövdes för att finansiera den ”lyxiga” fotoverksamheten. Bengt Åström från Lagfors har berättat om denna tidiga period av kamerans historia i Ljustorp Personerna på bilden är från Vänster: Märta Norman, Greta Lindström, Frits Ivar Nyberg, Uno Gunnar Lindström, Ora Disa Skoglund, Lars Edvin Nyberg, Klas Forsberg, Erik Vilhelm Köping, Fritz Andreas Forsberg, Gunnel Engström, Eitel Eriksson, Erik Björklund, Erik Petrus Lindström, Albin Vestman.
Bildnr = 10444
Från Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930 Fotograf : Mack Pali Nyman Personerna på bilden är från Vänster: Uno Ferdinand Lindström, Maria Lindström, Ora Disa Skoglund, Erik Björklund, Uno Gunnar Lindström, Erik Petrus Lindström.
Bildnr = 10445  Platsens postion på karta
Från Ås Missionshus, Ås, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1918 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolkort vid Ås Missionshus under renovering av skolan. Se bild nr 10182 för barnens namn.
Bildnr = 10446  Platsens postion på karta
Från Skolan i Ås, Ås, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1932 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolkort. Ås skola. Personerna på bilden är från Vänster: Karl Allan Nyman, Fritz Edvard Svelander, Kurt Holger Andersson, Jonas Tage Svelander, Sven Gösta Gälldin, Ellen Johansson Reding, Yngve Johansson Reding, Erik Vitalis Johansson, Jonas Folke Forslund, Ingvar Gälldin, Eivor Lindholm, Vera Larsson, Maja Hamlund, Elsy Lindholm, Gerda Nylund, Elise Lögdahl, Göta Adelé Frölander (tidigare efternamn: Åström), Ann-Mari Åström, Anna Margreta Bergström, Karin Lundkvist, Ingegärd Lingensjö.
Bildnr = 10447  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Stugan i förgrunden är en hundkoja med 2 rum. Man tog med sig hundkojan när man flyttade ca 1938 Personerna på bilden är från Vänster: Mabel Olsson (tidigare efternamn: Söderlund), Erik Wathier Söderlund.
Bildnr = 10448  Platsens postion på karta
Från Skolan i Ås, Ås, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolkort, barnen uppställda utanför skolan Personen på bilden är Yngve Johansson Reding.
Bildnr = 10449
Från Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1929 Fotograf : Mack Pali Nyman Övrig information om bilden : Lill-Vestman visar sig på styva linan… Personerna på bilden är från Vänster: Albin Vestman, Ora Disa Skoglund, May Birgit Engström, Gert Charles Engström.
Bildnr = 10450  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flottarlaget vid Lagforsdammen, skotar virke till flottningsrännan. I bakgrunden ses mjölnarbostället.
Bildnr = 10451
Från Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Fotograf : Okänd Personerna på bilden är från Vänster: Arnt Åke Nilsson, Tage Larsson, Nils Sören Lindström, Mack Pali Nyman, Greta Lindström, Ora Disa Skoglund.
Bildnr = 10452  Platsens postion på karta
Från Lindströms, Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Övrig information om bilden : Två personer i ett soligt vinterlandskap. Personerna på bilden är från Vänster: , Ora Disa Skoglund.
Bildnr = 10453  Platsens postion på karta
Från Kvarnen vid Nylandsforsen, Nylands by, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1929 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ett svärmande par med Nylands kvarn och kvarnägarens ladugård i bakgrunden. Personerna på bilden är från Vänster: Ora Disa Skoglund, Erik Björklund.
Bildnr = 10454  Platsens postion på karta
Från Nylandsforsen, Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1932 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över Nylandsforsen och bron. Till vänster i bilden syns flottningsrännan. Hunden heter Stella. Personerna på bilden är från Vänster: Jim Axel Nyman, Ora Disa Skoglund, Hubert Isidor Skoglund.
Bildnr = 10455  Platsens postion på karta
Från Nils Rylanders torp, Ås, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Nils – Nicke – Rylanders bostadshus. En typisk 6-knut stuga, som var den vanligaste husmodellen på torpen i Ljustorp. De ursprungliga husen var ofta lägre, men höjdes allteftersom barnaskaran ökade. Man inredde sovkamrar upptill. Platsen för huset är där Tore Dahlin nu byggt sitt nya bostadshus.
Bildnr = 10456
Från Härnösand, Ångermanland, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal
Bildnr = 10457
Från Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1939 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ett arbetslag, som skall stämpla skog i Edsta. De speciella stämplingsyxorna avslöjar detta. Man slog in stämpeln i brösthöjd och på roten, så skogvaktaren i efterhand skulle kunna kontrollera att man inte huggit ostämplat virke. Personerna på bilden är från Vänster: Ivar Martin Nygren, Bror August Nordström, Eric Sixten Wiklander.
Bildnr = 10458  Platsens postion på karta
Från Nylandsforsen, Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Över gångbron vid Nylandsforsen, med en hölada till höger och Mattsons hus i bakgrunden-Lövbergssidan. Till vänster syns flottarkojan – en s k Gaphytta – som var öppen framtill, så värmen från stockbrasan kunde värma de ofta blöta flottarna. Flottningsrännan skymtar nedanför kojan.
Bildnr = 10459
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Distriktets ICA-handlare. Båten Turisten finns också i en äldre upplaga se bild nr 10602.
Bildnr = 10460  Platsens postion på karta
Från Emmas kulle, Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Dans på Emmas kulle. Från Bredsjön i norr till Stavre i söder fanns denna typ av dansbanor, med stånd för tombola, pilkastning och servering i närheten. I regel var det lokala musikanter som spelade.
Bildnr = 10461
Från Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Nu har man packat sina cyklar med tält och förplägnad. Den första semestern? Personerna på bilden är från Vänster: Ora Disa Skoglund.
Bildnr = 10462
Från Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1941 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Uppställning efter skidtävlingen… Personerna på bilden är från Vänster: Klas Forsberg, Ora Disa Skoglund, Frits Anselm Hamlund, Erik Ivar Edén, Erik Axel Larsson, Siri Bolin, Rut Bolin, Vera Larsson, Jim Axel Nyman, Lars Gunnar Kårström, Erik Walter Hamlund, Gunnar Lindström, Alva Höglund, Karl Allan Nyman, Gert Charles Engström, Knut Oskar Hamlund, Mack Pali Nyman, Greta Lindström, Margit Hamlund, Maja Hamlund, Inga Forsberg, Olle Holmér, Bert Arnold Hamlund.
Bildnr = 10463  Platsens postion på karta
Från Nylandsforsen, Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flottningsrännan med gångbron i bakgrunden.
Bildnr = 10464
Från Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man sittande på staket. Personen på bilden är Mack Pali Nyman.
Bildnr = 10465
Från Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1940 och 1950 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tumning av virke, som skall flottas till kusten. Nr 3 från vänster heter Edström och är skrivare. Personen på bilden är Verner Bredin.
Bildnr = 10466  Platsens postion på karta
Från Backlunds hus, Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Mattias Jonsson Backlunds , f18441004, bostadshus. Mattias var verksam som skomakare och köpte fastigheten 1880.
Bildnr = 10467
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Här har vi de första semesterbilderna. Med tält och full packning åkte man runt i Sverige. 2-veckorssemestern kom väl i slutet av 30-talet. Personerna på bilden är från Vänster: Hubert Isidor Skoglund, Ora Disa Skoglund.
Bildnr = 10468  Platsens postion på karta
Från Skoglunds affär, Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : På tältutflykt eller tältsemester. Personerna på bilden är från Vänster: Hubert Isidor Skoglund, Ora Disa Skoglund.
Bildnr = 10469  Platsens postion på karta
Från Lars Erssons gård, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1944-06-24 Fotograf : Mack Pali Nyman Övrig information om bilden : Midsommarbröllop. Disa och Hubert Skoglunds bröllop på midsommardagen den 24/6 1944. När man cyklade ned från Fuske till pensionatet var det kallt och det flög snö i luften Vid den tiden var bröllop av den har typen ganska ovanliga men detta blev inledningen till en rad andra bröllop. Det var ca 45 personer med prästen Stenberg som dock var tråkig och gick efter middagen vilket lättade upp stämningen. Som gäster var det lokala vänner och kunder samt affärsbekanta från Sundsvall och handelsresande. Personerna på bilden är från Vänster: Anna Helena Björklund, Herbert Sandström, Erland Dahlström, Ora Disa Skoglund, Albin Emanuel Öberg, Gunnil Svelander, Betty Helena Engström.
Bildnr = 10470
Från Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1935 Fotograf : Mack Pali Nyman Övrig information om bilden : Mack Nyman arrangerade skidtävlingar för ungdomarna i trakten. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Axel Larsson, , Sten Danielsson, Erik Ivar Edén, Gert Charles Engström, Moje Hamlund.
Bildnr = 10471  Platsens postion på karta
Från Lövbergsvägen, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Trummorna till vägen gjordes av huggna stenar. I arbetslagen fanns alltid vana stenarbetare, som kunde se ut de stenar som passade att klyva. När det var gjort borrade och kilade de ut de stenar som behövdes för vägbygget. Det var ofta stora lösa stenblock, som inte låg för illa till, som stenarbetarna använde sig av. Andreas Zellin från Bredsjön har berättat om detta när de byggde vägen till Bredsjön.
Bildnr = 10472  Platsens postion på karta
Från Lövbergsvägen, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : AK-arbetare som bygger den nya Lövbergsvägen. För att underlätta transporten av fyllnadsmassor lade de ut räls, som de drog grus eller huggen sten på.
Bildnr = 10473
Från Röje, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tältutflykt till badsjön i Röje. Personerna på bilden är från Vänster: , Ora Disa Skoglund.
Bildnr = 10474  Platsens postion på karta
Från Nylandsforsen, Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1928 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En sommarutflykt med mete, tillsammans med grannarna. Personerna på bilden är från Vänster: Ora Disa Skoglund, Uno Gunnar Lindström, Erik Björklund, Siri Björklund, Malin Nyman, Stig Nyman, Karl Allan Nyman, Arnt Åke Nilsson.
Bildnr = 10475  Platsens postion på karta
Från Skoglunds affär, Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skoglunds affär. Boklån distribuerades genom lanthandeln Personerna på bilden är från Vänster: Ora Disa Skoglund, Malin Nyman.
Bildnr = 10476
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den gamla fackverksbron till Höglands by.
Bildnr = 10477  Platsens postion på karta
Från Kolugnarna, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Under andra världskriget behövde man träkol som bränsle till gengasbilarna. I stället för att framställa kol i milor byggdes nu kolugnar, som hade större kapacitet i framställningen av träkol. Personerna på bilden är från Vänster: Edem Edlund, Albert Ejnar Bergman, Einar Vilhelm Backlund.
Bildnr = 10478  Platsens postion på karta
Från Kyrkstallar, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1934 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Brand i vedboden, likhuset och kyrkstallarna. Gideon Frölander berättade 19990126 "En juldag, i början på 1930 talet, brann kyrkans vedbod som stod invid sockenstugan. Boden var full av björkved, som brann med en mycket stor hetta. Under tiden man väntade på brandbilen från Sundsvall fick de som hade bilar , i huvudsak taxibilar. Olle Hamrin m.fl. åkte runt bland byborna och lånade ihop brandsprutor med kolsyra. Brundell som var bas för Ljustorps lokala sockenbolag hade god tillgång på nya kolsyrepatroner som sprutorna laddades med. De lyckades begränsa elden så kyrkan klarade sig. Från Sundsvall kom brandbilen, en öppen Packard där 3 brandsoldater och chauffören satt i kraftiga pälsar i 35 gradig kyla. De hade en brandspruta, vatten togs från Mellbergsbäcken. Efter en omfattande arbete lyckades man dämpa elden." Helt obekräftade rykten gör gällande att det var hembränning som fick så katastrofala följder, Det tog nämligen en halv dag för brandkåren att komma fram. Det var efter detta som man i kommunalnämnden tog beslut att köpa en brandspruta, 400 meter slang och två munstycken.
Bildnr = 10479  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1914 Fotograf : Sven Gottfrid Norberg Övrig information om bilden : I bakgrunden ser vi sockenvägen, som går uppe på dammfästena med sina ramar till dammluckorna. Åns huvudfåra faller över de stora klipporna i fallet och till höger kommer flottningsrännan. Huset är den gamla vattendrivna ramsågen, som tillhörde bruket. I början av 1910-talet började man experimentera med vattenturbiner, som drev generatorer, som i sin tur alstrade ström. Även här hade en sådan anläggning monterats in i sågen. Men olyckan var framme år 1915 – det blev överhettning i några remmar, så sågen brann ner.
Bildnr = 10480  Platsens postion på karta
Från Enhörnings såg, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Huvudaxeln till Enhörnings såg i Uddefors. Sågen byggdes omkring 1850. Personen på bilden är Nils Edvard Hammarberg.
Bildnr = 10481  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1928 och 1929 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Konfirmander födda 1914 vid Ljustorps kyrka. Observera de vita vantarna. Flickan längst till vänster heter Mary Forsberg och flickan längst till höger heter Mabel Söderlund gift Olsson. Personerna på bilden är från Vänster: Valter Stenberg, Mary Forsberg, Mabel Olsson (tidigare efternamn: Söderlund).
Bildnr = 10482  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1912 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : För oss ser ju denna bild inte ut som en konfirmationsbild. Flickorna har alla svarta klänningar med extra fina förkläden. Det hade man utan undantag fram till och med 1916 medan 1918 hade det vita modet slagit igenom som syns på bild 10481. Som man kan se så var fönstren framme vid altaret ännu öppna och de gamla bänkarna från 1883 fortfarande i bruk. Det var först i slutet på 40 talet som det skedde en förändring till det vi har nu. Konfirmander födda 1896 till 1899. Som nr 5 från vänster i bakre raden står Ture Holmberg, med armen vilande på Rickard Hägglunds axel. Flickan som i andra raden står längst fram heter Svea Dahlin. Herta Lidén sitter som nr 8 från vänster i främre raden. Flickan i den vita blusen stående som nr 3 till höger heter Anna Pettersson. Dublett till bild nr 10881 Personerna på bilden är från Vänster: Herta Helena Holmberg (tidigare efternamn: Lidén), Svea Dahlin, Anna Amalia Pettersson, Rikard Hägglund, Ture Johan Holmberg.
Bildnr = 10483_a  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1949 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kyrkvaktmästare Omar Melin utför den sista manuella klockringningen innan ringningen elektrifieras. Se underbild med samma motiv från andra hållet, bild nr 10483_b
Bildnr = 10483_b  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1949 Övrig information om bilden : Se huvudbild nr 10483_a
Bildnr = 10484  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1951 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kantorn spelar på kyrkorgeln. Kantorn kom till Ljustorp 1911 och blev sedan kvar i hela sitt liv. Personen på bilden är Johan Gerhard Brundell (tidigare efternamn: Johansson).
Bildnr = 10485  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kyrkostämman sammanträder. Personerna på bilden är från Vänster: Georg Lundquist, John Eriksson, Olof Gottfrid Laurin, Erik Axel Vesterlund, Henning Åhlin, Erland Johansson, Erik August Forzelius.
Bildnr = 10486  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1911 Fotograf : Signe Kristina Wikman Övrig information om bilden : Kyrkan i Mellberg. Vy från den nya skolan. Gränserna är de samma som förut. Det är inte så många gravstenar som idag och miljön ser lite risig ut med dagens mått mätt. Bilden togs troligen 1911 när skolan var nybyggd. Dateringen kommer från att det var det året som också den nya kyrkogården norr om vägen byggdes och en granhäck planterades. Ansvarig för planteringen var trädgårdsmästare Lindström från Stöde. Gunnar Skalin var behjälplig i arbetet. Det var en son till denne Lindström, Aron-Petter, som sedan gifte sig med Ingrid Bergman.
Bildnr = 10487
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Signe Kristina Wikman Övrig information om bilden : Ångaren Turisten på färd
Bildnr = 10488
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1910 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Människor i folkdräkt på brygga för transport till festligheter
Bildnr = 10489
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1880 och 1890 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Mansporträtt. Personen på bilden är J B Zackrisson.
Bildnr = 10490
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1880 och 1890 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Fru och barn till handlaren J B Zackrisson. Personen på bilden är J B Zackrisson.
Bildnr = 10491  Platsens postion på karta
Från Wiklanders hus, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1867 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjeporträtt. Handlaren Byström med fru. Frun var född Gravström och kom från Lagfors. Byström var verksam på en våning i Wiklanders hus. Baptisterna hade den andra våningen fram till 1895. Personen på bilden är - Byström.
Bildnr = 10492  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1848, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1860 och 1870 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Folkskolläraren och organisten i Rogsta / Mellberg. Han var känd som en omtyckt och driftig person . Personen på bilden är Lars Lindblom.
Bildnr = 10493  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1848, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolan med vedbod. Kyrkogården mot öster är inte utbyggd med stenmuren, d.v.s. vi är före 1911. Även kyrkstallarna är kvar på sin ursprungliga plats.
Bildnr = 10494  Platsens postion på karta
Från Kvarnen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1940 och 1950 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den renoverade kvarnbyggnaden.
Bildnr = 10495  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1973 Övrig information om bilden : Avtackning för pension av kyrkvaktmästaren. När Tage Melin tillträder efter sin Omar så blir han den fjärde generationen Melin på kyrkvaktmästarposten. Personerna på bilden är från Vänster: Tage Erik Melin, Karin Linnea Melin, Lars Sporring, Omar Martin Melin, Anna Melin.
Bildnr = 10496  Platsens postion på karta
Från Prästbolet, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1969 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjebild utanför prästgården visande den sista kyrkoherdefamiljen i Ljustorp Personerna på bilden är från Vänster: David Westerlund, Ulla Westerlund, Paul Johannes Westerlund.
Bildnr = 10497  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Den traditionella bilden med hästen, togs även på Rigåsen. Bostadshuset bakom hästen revs senare. Personen på bilden är Erik Edvin Ålander.
Bildnr = 10498  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Någon av familjen Ålander sitter i dagsljuset och filar svansen.
Bildnr = 10499  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : En legendarisk jägare, Ålander på Rigåsen, lät föreviga sig.
Bildnr = 10500b  Platsens postion på karta
Från Bruksgatan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Övrig information om bilden : Här ser vi bruksgatan i hela sin längd. I förgrunden har inspektor Pettersson ställt upp sig för fotografering. I sista huset efter bruksgatan bodde lappen Jon Tomasson, såg efter brukets kreatur. Underbild visar variant på bilden, nr 10500B_b. Personen på bilden är Erik Johan Constantin Pettersson.
Bildnr = 10500b_b  Platsens postion på karta
Från Bruksgatan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Se huvudbild nr 10500B
Bildnr = 10501  Platsens postion på karta
Från Bruksgatan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ett gammalt smedboställe från brukets dagar.
Bildnr = 10502  Platsens postion på karta
Från Bruksgatan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bruksgatan
Bildnr = 10503
Från Sanna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1880 och 1890 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Porträtt av ”målar-näslund”. Målar-Näslund förekommer som figur i Janne Vängman böckerna och Erik Olof Näslund tros vara förebild för författaren. Personen på bilden är Erik Olof Näslund.
Bildnr = 10504  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Bostadshuset till Ålanders hemman – det övre stället.
Bildnr = 10505  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Förut hade bönderna sina hästar på skogen under somrarna. Ett omtyckt tillhåll för hästflocken var Rigåsen. De hade vid uppsikt över omgivningarna. Det var framförallt bönderna i Bredsjön, som hade hästarna här
Bildnr = 10506
Från Loning, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1944 och 1945 Fotograf : Henning Persson Övrig information om bilden : Paus i jakten Personen på bilden är Andreas Zellin.
Bildnr = 10507  Platsens postion på karta
Från Skälaberget, Skälgården, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1943 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ett frösättargäng – Rigåsen-Lövsjön. Personerna på bilden är från Vänster: Margit Boström, Henning Persson, Margit Säll, Elvy Sellstedt, Engla Sellstedt.
Bildnr = 10508
Från Skälsjödammen, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1943 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Näckåns utlopp i Skälsjön. Här samlades vatten och virke upp i en virkesränna med dammlucka. Virket flottades sedan med spel till Skälsjöns västra sida, Skälsjödammet för vidare flottning mot Indalsälven. Personen på bilden är Andreas Zellin.
Bildnr = 10509
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1946 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Virket körs från Myrådalen till Bredsjön. Personen på bilden är Andreas Zellin.
Bildnr = 10510  Platsens postion på karta
Från Skälaberget, Skälgården, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1943 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två glada frösättare. Personerna på bilden är från Vänster: Anders Zellin, Engla Sellstedt.
Bildnr = 10511  Platsens postion på karta
Från Edéns torp, Ådalen, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjeporträtt på fru, barn och hund. Sigfrid Janssons mamma. Kojan i bakgrunden flyttades senare till Laxsjöholmen. Se bild nr 10145. Torpet låg på bröderna Edéns mark i Ådalen.
Bildnr = 10512  Platsens postion på karta
Från Edéns torp, Ådalen, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Uppställda och finklädda människor utanför ett skogstorp. Torparen Jansson får besök av de markägande bröderna Edén, bl a Tor Edén. Personen på bilden är Tor Helge Edén.
Bildnr = 10513
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Plöjning av fåror för potatissättning. Användning av träplog som dras av en häst. Personen på bilden är Jonas Peter Berg.
Bildnr = 10514
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1940 och 1950 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Allt arbete i skogen gjordes manuellt. Timmersvansen användes när träden fälldes och kapades. Personen på bilden är Bror Arvid Berg.
Bildnr = 10515
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Lastbilar lastade med timmer i vintermiljö.
Bildnr = 10516
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två barn finklädda och uppställda för fotografering.
Bildnr = 10517  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Övre torpet – Ålanders ställe - under rivning
Bildnr = 10518  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Ålanders bostadshus – övre stället. Huset rivs och svansen måste filas.
Bildnr = 10519  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Ålanders bostadshus. Besöket på Rigåsen skulle bevaras. Personen på bilden är Britta Berg.
Bildnr = 10520  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En sittande flicka i familjens finrum.
Bildnr = 10521
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En man och tre kvinnor vid ett bord.
Bildnr = 10522
Från Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1935 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Ljustorpsån. Under flottningsepoken förstärkte man flottleden med rismattor för att förhindra erodering och att virket fastnade efter åns stränder. Man högg först vekare virke som lades med storändan mot ån och med riset kvar. Uppe på riset lades sedan stenar, som höll kvar bädden. Det var ett tungt och mödosamt arbete, att förankra mattorna med stora stenar. Därför hade de stubbrytare till hjälp.
Bildnr = 10523
Från Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1935 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Ljustorpsån. Under flottningsepoken förstärkte man flottleden med rismattor för att förhindra erodering och att virket fastnade efter ån stränder. Man högg först vekare virke som lades med storändan mot ån och med riset kvar. Uppe på riset lades sedan stenar, som höll kvar bädden. Det var ett tungt och mödosamt arbete, att förankra mattorna med stora stenar. Därför hade de stubbrytare till hjälp.
Bildnr = 10524
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Vila vid brasa i skogen under arbetet med att transportera virke med häst.
Bildnr = 10525
Från Ådalen, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Byggnad över källa efter Ådalsvägen.
Bildnr = 10526
Från Ådalen, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Skojande festklädda män med en flaska.
Bildnr = 10527  Platsens postion på karta
Från Per Pehrsson Edén, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1870 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjeporträtt. Personerna på bilden är från Vänster: Per Edén, Margareta Laurin (tidigare efternamn: Edén), Brita Greta Edén (tidigare efternamn: Laurin), Pehr Persson Edén.
Bildnr = 10528  Platsens postion på karta
Från Bruksgatan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Efter denna bruksgata hade smederna och övriga arbetare på järnbruket sina bostäder. I anslutning till bostaden hade de dessutom ett stycke odlingsbar mark, som kunde föda ett par kor. Se även bild nr 10528B och C.
Bildnr = 10528b  Platsens postion på karta
Från Bruksgatan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Efter denna bruksgata hade smederna och övriga arbetare på järnbruket sina bostäder. I anslutning till bostaden hade de dessutom ett stycke odlingsbar mark, som kunde föda ett par kor.
Bildnr = 10528c  Platsens postion på karta
Från Bruksgatan, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Efter denna bruksgata hade smederna och övriga arbetare på järnbruket sina bostäder. I anslutning till bostaden hade de dessutom ett stycke odlingsbar mark, som kunde föda ett par kor. Se även bild 10528 och 10528B
Bildnr = 10529  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919-06 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Logen, herrgården och köksbyggningen har rasat i ån och följt med översvämningskatastrofen. Kvar på bilden är resterna efter norra landfästet på bron samt några dammluckor med stativ. Ån har grävt sig en helt ny fåra.
Bildnr = 10530  Platsens postion på karta
Från Bergens, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1866 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Barnporträtt. En av de äldsta kända och daterade bilderna från Ljustorp. Personen på bilden är Erika Petronella Edén.
Bildnr = 10531
Från Lars Erssons, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Det hus som byggdes till Lars Ersson och hans giftermål. Gården revs under andra värdskriget och såldes som ved till Stockholm.
Bildnr = 10532
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1929 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bussägare och chaufför med sin buss. Läs mer på http://www.ulander.com/ljustorp/Bildspel/Motorfordon/index.html Personerna på bilden är från Vänster: Frida Katarina Ödén (tidigare efternamn: Berg , 1 Ulander), Johan Ulander, Josefina Katarina Ulander.
Bildnr = 10533
Från Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till efter 1924 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Buss av den typ som först med hel kaross trafikerade sträckan Ljustorp - Sundsvall. REO 1924. 4 cylindrar och 35 hästkrafter. Vikt: 1947 kg. 18 personer. Innehav: 19240224-19291103. Tillstånd för yrkesmässig trafik beviljades 19240219. Registreringsnummer Y10.
Bildnr = 10534
Från Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tidig bil i Ljustorp. Karossen från mitten av 1920 talet.
Bildnr = 10535  Platsens postion på karta
Från Busstationen, Sundsvall, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1924 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ljustorps bussen vid sin slutstation i Sundsvall. Ungefär samma plats som dagens bussstation i Sundsvall. Almanacks bild som Sundsvalls tidning har gett ut. Bussen tillhörde Adolf Sundberg och var en G.M.C 1923. Den hade 4 cylindrar och 35 hästkrafter. Den vägde 1975 kilo och hade plats för 16+2 personer. Innehav: 19240825 till 19290807 då den skrotades. Se även bild 10536.
Bildnr = 10536  Platsens postion på karta
Från Busstationen, Sundsvall, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Övrig information om bilden : Delförstoring av bild nr 10535. Ljustorps bussen. Läs mer på http://www.ulander.com/ljustorp/Bildspel/Motorfordon/index.html
Bildnr = 10537  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Nu är nya bron efter vårfloden 1919 klar. Strax till vänster om bron står cementboden, där de förvarade byggmateriel under byggtiden. Byn skymtar i bakgrunden.
Bildnr = 10538  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Johan Edvard Nahlin Övrig information om bilden : Den nya bron vid Lagforsdammen är nu färdigbyggd. Huset i bakgrunden är det gamla mjölnarbostället där bl.a. Janne och Anna Märta Berg bodde
Bildnr = 10539  Platsens postion på karta
Från Kraftstationen Rundbacken, Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Den nybyggda kraftstationen med flottningsrännan. Platån nedanför kraftstationen kallades ”smimon”. Där fanns en klensmedja, som utförde mindre smiden och reparerade åt bruket och dess dammar och sågar. På samma plats kolade man även och det höll man på med långt in på 1900-talet. Här låg även smibron över ån. Det sägs att här även funnits en gammal festplats.
Bildnr = 10540  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till efter 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Järnbruksområdet. Här ser vi det stora kolhuset, den nybyggda sågen och kraftstationen samt flottningsrännan. På marken hitom rännan – mot bergkanten - låg stångjärnssmedjan med sina 4 hammare.
Bildnr = 10541  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjeporträtt. Pettersson blev delvis ansvarig för vattenkatastrofen i Lagfors 1919. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Johan Constantin Pettersson, Tora Pettersson.
Bildnr = 10542  Platsens postion på karta
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Lokal urmakare i Lagfors. I folkräkningen 1890 fanns en urmakare i Lagfors som hette Per Nyberg född 1842. Tillverkade bl a golvur och reparerade klockor. Personen på bilden är Per Nyberg.
Bildnr = 10543  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flottningen är i full gång. Här skotar flottarna virket till mynningen på timmerrännan, som sedan transporterar virket förbi det besvärliga vattenfallet. I bakgrunden syns brofästen med ramarna till dammluckorna samt sockenvägen och dess räcken.
Bildnr = 10544  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bruksherrskapet är nu på väg till Lögdö bruk, för där är det fest. Inspektor med fru i den första vagnen. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Johan Constantin Pettersson, Tora Pettersson.
Bildnr = 10545  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Herrgården sedd från parken. Inspektorn med fru ställer upp för fotografen. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Johan Constantin Pettersson, Tora Pettersson.
Bildnr = 10546  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Herrgårdsbyggnaden från södra sidan.
Bildnr = 10547  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1919 och 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : De nya dammfästena håller på att konstrueras. I bakgrunden ser vi det gamla mjölnarbostället.
Bildnr = 10548  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1919 och 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : 4 män som skall bygga upp den nya dammen i Lagfors. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Tyko Hamrin, Erik Viktor Berg, Olof Peter Åström, Lars Hjalmar Engström.
Bildnr = 10549  Platsens postion på karta
Från Åsingsbron, Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1947 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Åsingsbron mellan Uddefors och Björnbacken. En typisk fackverksbro, som allmänt fanns i Ljustorp inpå 50-talet. SCA:s bildarkiv.
Bildnr = 10550  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1933 och 1934 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flottarna ”skotar” virket mot flottningsrännan, som för det vidare över det besvärliga fallet.
Bildnr = 10551  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : Vårfloden har gjort sitt och åns nya sträckning går nu efter rasslänten nedanför kyrkan. Före vårfloden forsade ån fram över grusplanen. I högra delen vid grusplanen låg smedjan med de 4 stångjärnshamrarna. I bakgrunden syns dammfästen och gluggarna markerar platserna för dammluckorna. Sockenvägen gick ovanpå fästena.
Bildnr = 10552  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1919 Fotograf : Sven Gottfrid Norberg Övrig information om bilden : Bild över herrgården.
Bildnr = 10553  Platsens postion på karta
Från Lagfors herrgård, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bilden torde vara en av de äldsta från Lagforsbruk, om man ser till växtligheten kring kyrkan och köksbyggnaden m.m. Fotografen har lyckats fånga 3 timmerkörare, som är på väg hem till stallet med tomma kälkar. Till vänster på bilden går Sockenvägen med broräcke.
Bildnr = 10554  Platsens postion på karta
Från Lagfors kyrka, Gustavs kyrka, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1957 Fotograf : Vetlanda Aerofoto Övrig information om bilden : Flygbild över kyrkan.
Bildnr = 10555
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Vetlanda Aerofoto Övrig information om bilden : Flygfoto över husen vid Lagforsdammen. Se även bild 11195.
Bildnr = 10556
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1910-tal Fotograf : Sven Gottfrid Norberg Övrig information om bilden : Vy över Lagfors kyrka och bruksbyggnader. Också registrerad som: 1109 och 11782.
Bildnr = 10557  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vinterbild över kolhuset, den nybyggda sågen och kraftstationen.
Bildnr = 10558  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vinter bild av kolhuset, sågen, kraftstationen.
Bildnr = 10559  Platsens postion på karta
Från Gamla affären, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Övrig information om bilden : Bondgård. Gamla affären i Lagfors by. Ingången ligger längst till vänster. Efter vårfloden 1919 bodde inspektorn K. Pettersson på övervåningen.
Bildnr = 10560  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Karl Hugord Lögdahl Övrig information om bilden : Bilden är tagen från kyrktornet över bron och med Erikssons affär i bakgrunden.
Bildnr = 10561  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1919 Fotograf : A-B Nygrens foto Övrig information om bilden : Vy över dammen och herrgårdsbyggnaderna och Gustavs kyrka i bakgrunden.
Bildnr = 10562  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Arbetet med den nya landsvägsbron är i full gång.
Bildnr = 10563  Platsens postion på karta
Från Lagforsdammen, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy över bruksdammen med kyrkan och bruksbyggnaderna i bakgrunden.
Bildnr = 10564  Platsens postion på karta
Från Bergens, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man med häst framför boningshus. Erik Anders Perssons gård i Lagfors.
Bildnr = 10565  Platsens postion på karta
Från Kamsåsen, Skäljom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Gustav Erik Edén Övrig information om bilden : Vy över Ljustorp, Visar också bron över kvarndammen i Skäljomsbäcken.
Bildnr = 10566  Platsens postion på karta
Från Bron vid kapellet, Lögdö, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Allan Jacobsson Övrig information om bilden : Med hjälp av militären byggs här den provisoriska bron över Ljustorpsån i Lögdö.
Bildnr = 10567  Platsens postion på karta
Från Bron vid kapellet, Lögdö, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Allan Jacobsson Övrig information om bilden : Här ser vi brobygget med herrgården i bakgrunden.
Bildnr = 10568  Platsens postion på karta
Från Bron vid kapellet, Lögdö, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Allan Jacobsson Övrig information om bilden : Brobygget med kapellet.
Bildnr = 10569  Platsens postion på karta
Från Bron vid kapellet, Lögdö, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Allan Jacobsson Övrig information om bilden : Militärer håller på att bygga en första provisorisk bro över Ljustorpsån efter översvämningarna 1919.
Bildnr = 10570  Platsens postion på karta
Från Bron vid kapellet, Lögdö, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1921 Fotograf : Allan Jacobsson Övrig information om bilden : Bilden visar den andra provisoriska bron uppbyggd och fundamenten för den permanenta bron håller på att byggas.
Bildnr = 10571  Platsens postion på karta
Från Prästbolet, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1913 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Prästbostället. Låg snett emot prästgården på andra sidan vägen framför magasinen. Hästar och deras ägare framför gården. Personerna på bilden är från Vänster: Emil Gottfrid Söderlund, Per Erik Söderlund, Erik Henning Nilsson.
Bildnr = 10572
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919-05-04 Fotograf : Gottfrid Nygren Övrig information om bilden : Den sedan två dagar nyförlovade Olga Söderlund Fotografen Gottfrid Nygren förlovade sig med med Olga samma dag som vårfloden kom och gifte sig sedan med henne. Personen på bilden är Olga Teresia Nygren.
Bildnr = 10573  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1923 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Måndagsmöte för daglediga. På lördag och söndag skulle kvinnorna passa upp på familjen men på måndag skulle kvinnorna ha fritt. Man samlades då var fjortonde dag till möte som var någon form av gudstjänst, baptister, men inte mer än att alla kunde deltaga. Se underbild 10573_Text där personerna har numrerats. Se också vindsflöjeln i form av en man Personerna på bilden är enligt numreringen på bild nr 10573_text: Agda Sjödin1, Frida Lindbäck2, Ester Kristina Näslund3, Johan Tyko Sjödin4, Olivia Larsson5, Beda Söderlund6, Gottfrid Nygren7, Johan Gustaf Nygren8, Emil Gottfrid Söderlund9, Greta Forsberg9, Lydia Albertina Vesterlund10, Emma Dorotea Katarina Bergstedt11, Anders Forzelius12, Anders Bergstedt13, Ellen Bergstedt14, Emma Staaf15, Anne Hamrin16, Hulda Dahlin17, Anna Maria Bergman18, Olga Teresia Nygren19, Stina Charlotta Sjödin20, Karin Nygren22, Vilhelmina Forzelius24, Anna Svärd25, Elsa Söderlund27, Edit Wigg28 Personerna på bilden är från Vänster: Agda Sjödin, Frida Lindbäck, Ester Kristina Näslund, Johan Tyko Sjödin, Olivia Larsson, Beda Söderlund, Gottfrid Nygren, Johan Gustaf Nygren, Emil Gottfrid Söderlund, Greta Forsberg, Lydia Albertina Vesterlund, Emma Dorotea Katarina Bergstedt, Anders Forzelius, Anders Bergstedt, Ellen Bergstedt, Emma Staaf, Anne Hamrin, Hulda Dahlin, Anna Maria Bergman, Olga Teresia Nygren, Stina Charlotta Sjödin, Karin Nygren, Vilhelmina Forzelius, Anna Svärd, Elsa Söderlund, Edit Wigg. Det finns mer information om en eller flera personer. Klicka på namn som är understruket om du vill veta mer.
Bildnr = 10573_text  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : För info om bilden se huvudbild 10573 Personerna på bilden är enligt numreringen på bilden: Agda Sjödin1, Frida Lindbäck2, Ester Kristina Näslund3, Johan Tyko Sjödin4, Olivia Larsson5, Beda Söderlund6, Gottfrid Nygren7, Johan Gustaf Nygren8, Emil Gottfrid Söderlund9, Greta Forsberg9, Lydia Albertina Vesterlund10, Emma Dorotea Katarina Bergstedt11, Anders Forzelius12, Anders Bergstedt13, Ellen Bergstedt14, Emma Staaf15, Anne Hamrin16, Hulda Dahlin17, Anna Maria Bergman18, Olga Teresia Nygren19, Stina Charlotta Sjödin20, Karin Nygren22, Vilhelmina Forzelius24, Anna Svärd25, Elsa Söderlund27, Edit Wigg28
Bildnr = 10574  Platsens postion på karta
Från Andreas Viggs gård, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : John Erik Thunström Övrig information om bilden : Utanför Wiggs hus i Lövberg. Personerna på bilden är från Vänster: John Erik Thunström, Tilda Vigg, Rut Magnhild Thunström (tidigare efternamn: Ulander), Nils Andreas Vigg, Henny Wigg, Mina Backlund, John Maurits Vigg.
Bildnr = 10575  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1981 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Olga Nygrens 85 års kalas Se underbild där personerna har numrerats, bild nr 10575_Text Personerna på bilden är från Vänster: Elof Nygren, Siv Nygren, Mats Görgen Martin Nygren, Ethel Ingegerd Söderlund, Ivar Martin Nygren, Solveig Sällstedt (tidigare efternamn: Nygren), Bror August Nordström, Marcus Sällstedt, Erika Elvira Staf, Olov Teodor Hamrin, Vera Hamrin, Edit Lundgren, Anna Säll, Anna Nordström, Lola Larsson, Hilding Larsson, Ingeborg Kjellberg, Emma Lauretta Vigg, Jenny Fanny Söderlund, Olga Teresia Nygren, Lina Forzelius, Ingrid Högberg, Greta Forsberg, Bengt-Allan Forzelius, Gunnel Söderlund, Eva Nygren, Vera Vestberg, Dan Lundgren, Johan Helmer Westberg, Rosie Nygren, Lars Anton Forsberg, Ninnie Öberg, Lajla Katarina Alexandra Viklander, Johan Valter Viklander, Petrus Lindström, Inga Forzelius, Gullvi Charlotte Marie Nygren, Håkan Nygren, Charlotte Nygren, Ida Nygren, Rut Kristina Nygren, Hanna Sällstedt.
Bildnr = 10575_text  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Se huvudbild för beskrivning bild nr 10575. Personerna på bilden är med nr: Elof Nygren 1, Siv Nygren 2, Mats Görgen Martin Nygren 3, Ethel Ingegerd Söderlund 4, Ivar Martin Nygren 5, Solveig Sällstedt (tidigare efternamn: Nygren) 6, Bror August Nordström 7, Marcus Sällstedt 8, Erika Elvira Staf 9, Olov Teodor Hamrin 12, Vera Hamrin13, Edit Lundgren 14, Anna Säll 15, Anna Nordström 17, Lola Larsson 18, Hilding Larsson 19, Ingeborg Kjellberg 20, Emma Lauretta Vigg21, Jenny Fanny Söderlund 22, Olga Teresia Nygren 23, Lina Forzelius 25, Ingrid Högberg 26, Greta Forsberg 27, Bengt-Allan Forzelius 28, Gunnel Söderlund 29, Eva Nygren 30, Vera Vestberg 31, Dan Lundgren 32, Johan Helmer Westberg 34, Rosie Nygren 35, Lars Anton Forsberg 36, Ninnie Öberg 38, Lajla Katarina Alexandra Viklander 39, Johan Valter Viklander 40, Petrus Lindström 41 , Inga Forzelius 43, Gullvi Charlotte Marie Nygren 44, Håkan Nygren 45, Charlotte Nygren 46, Ida Nygren 47, Rut Kristina Nygren 48, Hanna Sällstedt 49.
Bildnr = 10576
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1905 Fotograf : Tidning Sundsvalls Övrig information om bilden : Länsmejerskan Anna Kroon. Anna var i Ljustorp och ordnade utställningar av kor och tävlingar som var kopplade till mjölkproduktion. Se bild 10214. Kroon bodde i Högland vid sina besök i Ljustorp. Bilden är från Sundsvalls tidnings almanacka år 2000. Personen på bilden är Anna Kroon.
Bildnr = 10577  Platsens postion på karta
Från Söderlunds i Tuna, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1911 Fotograf : Sven Gottfrid Norberg Övrig information om bilden : Familj vid kaffebordet. Personerna på bilden är från Vänster: Beda Söderlund, Emil Gottfrid Söderlund, Per Erik Söderlund, Gunnar Albin Söderlund, Laura Johanna Söderlund (tidigare efternamn: Ödén), Olga Teresia Nygren.
Bildnr = 10578  Platsens postion på karta
Från Färbäckenbron, Åsäng, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1942 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Brobygge i Åsäng över Färbäcken. Nummer 6 från vänster hette Källman och var från Indal. Personerna på bilden är från Vänster: Gottfrid Olsson, Nils Artur Andersson, Erik Artur Lodén, Frits Otto Johansson, Olov Einar Söderqvist, Karl Erik Jansson, Johan Eldor Åkerlund, Anders Rikard Johansson, Ragnar Vikman, Sandor Bergström.
Bildnr = 10579
Från Återvänningen, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1928 Fotograf : Torsten Norman Övrig information om bilden : Huggarlag som samlats en fettisdag, som var en extra festlig dag för dem som ”låg ute i skogen och högg eller körde”. Andreas Zellin berättar att de ”åkte te höskrinna te Skälsjön och där ordnade de dans med de hemmavarande kvinnfolken”. Dom feck ofta ont ti huvve, da´n ätter. Återvänningslänningen, Huggar och körarstugan ägdes av Skönviksbolaget. Sittande: Gunnar Bylund och Ivar Norman. Personerna på bilden är från Vänster: Olof Alfred Norman, Nils Petrus Lind, Anders Johan Lind, Gideon Ålander, Bror Wisén, Anders Hilmar Jansson, Gunnar Bylund, Ivar Norman.
Bildnr = 10580  Platsens postion på karta
Från Mjällå skola, Jällviksbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolkort. Mjällå skola. Personerna på bilden är från Vänster: Miles Ingemar Nyberg, John Nylund, , Karl Joel Johansson, Lars Alfred Rylander, Arne Lundquist, Göte Hamberg, Elis Nylund, Sven Evert Valentin Melin, Mary Norberg, Stig Norberg, Tolf Nordström, Hulda Kristina Eriksson, Adine Viklander, Agnes Sjöström, Gurli Lundquist, Aline Nässén, Karin Linnea Forslund (tidigare efternamn: Thunström), Lilly Sjöström, Lisa Katarina Johansson, Hagar Pettersson, Eva Nilsson, Rut Norberg, Greta Nylund, Linnea Forsström, Sten Melin, Klas Vilhelm Gösta Åkerlund, Emil Sidén, Gustaf Albin Nässén, Malin Svedlund, Vera Forsström, Greta Brita Forsström, Tolvy Norberg, Greta Norberg.
Bildnr = 10581  Platsens postion på karta
Från Mjällå skola, Jällviksbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1921 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolkort. Skolan i Mjällå. Personerna på bilden är från Vänster: Hulda Kristina Eriksson, Adine Viklander, Sally Åkerlund, Mary Melin, Karin Linnea Forslund (tidigare efternamn: Thunström), Gurli Lundquist, Göte Hamberg, Sven Evert Valentin Melin, Astrid Thunell, Aline Nässén, Mary Norberg, Agnes Sjöström, Linnea Forsström.
Bildnr = 10582
Från Höglandsbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Johan Albin Lindström Övrig information om bilden : En enkel enbladig ramsåg för sågning för husbehov. Många bysågar såg ut så här, från 1780-talet till 1900.
Bildnr = 10583
Från Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Porträtt. Sofia Petterson från Bredsjön. Gift med Anders Olov Löfgren från Edsta. Mor till Emanuel Lövgren (som står på isflaket bild nr 10080) Personen på bilden är Sofa Bernhardina Löfgren.
Bildnr = 10584  Platsens postion på karta
Från Höglandsbron, Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1933 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Reparation av Höglandsbron. Personerna på bilden är från Vänster: Gustav Lindgren, Erik August Hamrin, Fredrick Hamrin, Per Egon Ivan Jonsson, Johan Lindblom, Per Anders Sören Lindgren, Henning Åhlin.
Bildnr = 10585  Platsens postion på karta
Från Skolan från 1911, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1928 och 1929 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolklass. Mellbergs skola. Personerna på bilden är från Vänster: Ture Alf Ivan Jonsson, Valter Åsen, Erik Wathier Söderlund, Åke Redman, Axel Vilhelm Jansson, Terese Forsström, Karl Holger Sundstrand, Ada Lodin, Alex Bårman, Ivar Theodor Staaf, Dollryd Elisabet Uppström (tidigare efternamn: Norberg), Karin Sjöström, Helga Margreta Nyman (tidigare efternamn: Staf), Greta Forsberg, Gunhild Holmer (tidigare efternamn: Svelander), Elvin Bergstedt, Agda Wattlin, Sonja Zetterlund, Nils Anders Gunnar Vestling, Karl Gustaf Elof Öberg, Per Anders Sören Lindgren, Herlof Bergman, , Per Lindquist.
Bildnr = 10586
Från Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1895 Fotograf : Erik Näslund Läs mer här om fotografen Övrig information om bilden : Soldatporträtt. Personen på bilden är Emil Nordström.
Bildnr = 10587
Från Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1916 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Vy över Rundbacken. Vid pilen var det en matservering som troligen byggdes för byggnadsarbetarna när kraftstationen byggdes. Kraftstationen var klar 1918. Maskinisterna bodde också i denna byggnad innan den stora maskinistbostaden blev klar på hälla (till höger). Kvinnorna på bilden var fruar till de torpare, som fanns före kraftverksbygget. I huset till vänster bodde Lode´ns och Janne Wigg i huset med skorsten mitt i bilden Personerna på bilden är från Vänster: Johan Alfred Vigg, Arne Lodén, Elma Lodén, Anna Margreta Vigg, Frans Livin Vigg.
Bildnr = 10588
Från Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950 Fotograf : Sven Gösta Gälldin Övrig information om bilden : Vy över byn. Från vänster; (1) Gälldins ladugård, senare garage, (2) maskinisternas gemensamma ladugård, (3) Karl Johan viggs gamla bostad, (4) Karl Johan Viggs nya bostad, (5) Maskinisternas gemensamma källare, (6) Paul Lodéns bostad (på den platsen stod troligen också den första torparens bostad på platsen som byggdes ca 1770 av Henrik Henriksson), längst till höger (7) syns den s.k. Maskinistbostaden– se bild 10589.
Bildnr = 10589  Platsens postion på karta
Från Maskinistbostaden, Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1978 Övrig information om bilden : Flygfoto över bostaden för maskinisterna på Rundbacken. Kallades för ”hälla”. Bostad och tillhörande ladugård byggdes i början på 1920 –talet och revs efter 1978. I huset bodde två familjer Gälldin och Lögdahl. I villan föddes i familjen Gälldin 1923 Sven, 1924 Inger och Gertrud 1924.
Bildnr = 10590  Platsens postion på karta
Från Maskinistbostaden, Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1978 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Porträtt över syskonen Gälldin med maskinistvillan i bakgrunden.
Bildnr = 10591  Platsens postion på karta
Från Ljustorps kyrka, Rogsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1960 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : 1910 års konfirmander samlas kring den dåvarande kyrkoherden Lars Vidells grav efter 50 år Personerna på bilden är från Vänster: , Anders Rikard Edén, Jonas Vilhelm Svelander, Anna Erika Hammarberg, Olga Teresia Nygren, Olof Sjödin.
Bildnr = 10592  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1923 Fotograf : Gottfrid Nygren Övrig information om bilden : Porträtt med Fritjof, ett sommarbarn från Fagervik, och fotografens dotter Greta. Personen på bilden är Greta Forsberg.
Bildnr = 10593
Från Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy från Lövberg mot Edsta
Bildnr = 10594
Från Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Gottfrid Nygren Övrig information om bilden : Personer framför vy över Ljustorpsdalen. Personen på bilden är Olga Teresia Nygren.
Bildnr = 10595  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1933-05-28 Övrig information om bilden : Familjebild tagen en ovanligt tidig och varm vår. Personerna på bilden är från Vänster: Greta Forsberg, Helga Margreta Nyman (tidigare efternamn: Staf), Elof Nygren, Viola Forsberg, Olga Teresia Nygren, Gottfrid Nygren, Ivar Martin Nygren.
Bildnr = 10596  Platsens postion på karta
Från Lövbergskyrkan, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1924 Övrig information om bilden : Lövbergsborna på en gruppbild, tagen vid en gökotta på Kristi himmelfärdsdag.
Bildnr = 10597  Platsens postion på karta
Från Edsta kapell, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1921-08-06 och 1921-08-07 Fotograf : E. Larsson Övrig information om bilden : Edsta Baptistförsamlings 65 – års jubileum den 6 och 7 augusti, 1921.
Bildnr = 10598  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skörd. Personerna på bilden är från Vänster: Israel Albert Eriksson, Jonas Emil Sjödin, Anders Petter Sjödin, Erik Viktor Sjödin, Gustaf Verner Sjödin, Andreas Teodor Sjödin.
Bildnr = 10599  Platsens postion på karta
Från Bergfors, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1912 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skolkort, klasskort från Edsåkers skola. Personen på bilden är Hanna Elisabet Lindgren.
Bildnr = 10600  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Grundläggningsarbete för hus. Familjen Wikman och stenarbetare Adamsson Personen på bilden är Per Olof Vikman.
Bildnr = 10601
Från Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ångaren S/S Indal byggd 1887. Fartyget gick från Bergeforsen och uppför Indalsälven.
Bildnr = 10602
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Motorfartyget S/S Turisten. Båten Turisten finns också i en yngre upplaga se Bild nr 10459
Bildnr = 10603
Från Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Hästsläde på väg mot kyrkan. Söderlund? Dubbelexponerad glasplåt.
Bildnr = 10604
Från Kävsta, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kvinna på fäbod med kor. Kävsta, Indal
Bildnr = 10605  Platsens postion på karta
Från Gudmundstjärn, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bybebyggelse.
Bildnr = 10606  Platsens postion på karta
Från Gudmundstjärn, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bybebyggelse
Bildnr = 10607
Från Jällviksbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1934 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Potatisupptagning strax nedanför Mjällå skola under överinseende av ägaren till potatislandet.
Bildnr = 10608
Från Sanna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1870-tal Fotograf : L. A. M. Nordström Övrig information om bilden : Porträtt på man i vargskinnspäls. Gudmund Wiklander var son till den man som ägde en såg i Söråker och hus i Mellberg. Se beskrivningen av bild 10258.
Bildnr = 10609
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bussägare vid sin buss. Bussen var en Graham Brothers 1929. Den hade en 6-cylindrig motor och 60 hästkrafter. Den vägde 2486 kilo och hade plats för 16+2 personer. Innehavet sträckte sig mellan 19290510-19370210 då den skrotades. Bussens tillstånd för linjetrafik beviljades 19290531. Personen på bilden är Gustaf Adolf Sundberg.
Bildnr = 10610
Från Ås, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1922 och 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Troligen den näst första bussen som gick i Ljustorp, Westman var före. Den första bussen med riktig kaross. Bussen ägdes av Axel Sjöström i Ås. Busslinjen startade 1922. Bussen var en REO 1921 och hade en 4-cylindrig motor på 35 hästkrafter. Den kunde ta 1450-1500 kilos last eller 20 personer. Bussen innehades 19210831-19271231. Tillstånd för yrkesmässig trafik beviljades 19220508 och tillstånd för linjetrafik mellan Ljustorp och Sundsvall 19220628. Den ägdes av Johan Sjöström och hade registreringsnumret Y804. Enligt uppgift sitter Elias Åhlin i bussen. Personen på bilden är Gustav Harald Bredin.
Bildnr = 10611
Från Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1920-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kvinna sitter i buss. Maja var dotter till bussägaren Adolf Sundberg. Busskaross med många dörrar, en för varje passagerare? Se bild 10609 för mer information. Personen på bilden är Maja Sundberg.
Bildnr = 10612  Platsens postion på karta
Från Jonas Edlunds gård, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1915 och 1920 Fotograf : Museet Nordiska Övrig information om bilden : Barsbacken, som var namnet på Jonas Edlunds gård. Rummet som kvinnan sitter i var sommarbostaden för familjen, bagarstuga och brygg utrymme längre tillbaka i tiden. Kvinnan hette Olivia Edlund och gifte sig sedemera med Helmer Lindberg i Jällvik. Olivia var dotter till Jonas Edlund som smidde liar, därav lieorvarna som hänger i taket .
Bildnr = 10613  Platsens postion på karta
Från Ålander/Sjöströms affär, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1895 Fotograf : E. Larsson Övrig information om bilden : Kaffe i det gröna med familjen. Personerna på bilden är från Vänster: Lars Ålander, Erik Efraim Ålander, Elma Kristina Forzelius, Erika Kristina Norberg, Anny Maria Selin.
Bildnr = 10614
Från Skönvik, Skön Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1860-tal Övrig information om bilden : Virke i hamnen i Skönvik för att skeppas ut via segelbåtar. Äldsta herrgården och lastageplatsen.
Bildnr = 10615  Platsens postion på karta
Från Spikhammaren, Lögdö, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Spikhammare i smedjan i Lögdö. Den sista spiksmeden Björn. Personen på bilden är Erik Petter Björn.
Bildnr = 10616  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Lögdö, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1876 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Lögdö bruksherrgård och kompletterande byggnader. Byggnaden uppfördes på 1730 talet och revs 1883. Den nedre våningen innehöll en stor förstuga, matrum och vardagsrum, sängkammare, barnkammare samt kökskammare och kök. Från förstugan gick trappan upp till övre våningen/helgdagsvåningen vilken innehöll förstuga, matsal, gästrum, kabinett, förmak och herrum. Som av kortet framgår låg mellan herrgården och Ljustorpsån en envånings byggnad kallad ”långkammarbyggningen”. Den innehöll mjölkkammare och bagarstuga, 3 bostadsrum samt bryggstuga med två stora inmurade kopparpannor. Mellan mangårdsbyggnaden och kyrkan i närheten av den plats där flaggstången nu står, låg kontorsbyggnaden. Denna innehöll 2 kontorsrum samt 2 bostadsrum med kök och 1 vindsrum. Den nuvarande herrgården ligger på samma tomt som den gamla och är delvis uppförd av virke från den gamla herrgården. Ovanstående utgör en text från 1942
Bildnr = 10617
Från Fjäl, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1908 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ringdans framför glasbruksbyggnadera i Fjäl.
Bildnr = 10618
Från Sillre, Liden Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vattensåg vid sekelskiftet.
Bildnr = 10619
Från Skönvik, Skön Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1870 och 1880 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Stabbläggare i arbete.
Bildnr = 10620
Från Östrand, Timrå, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Brädgården i Östrand år 1900.
Bildnr = 10621  Platsens postion på karta
Från Bergfors, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två unga kvinnor lyssnar på radioprogram med hjälp av en kristallmottagare och hörlurar. Personerna på bilden är från Vänster: Anna Alida Berggren, Eva Augusta Lindmark (tidigare efternamn: Sidén).
Bildnr = 10622  Platsens postion på karta
Från Bergfors, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1930 Fotograf : Eva Augusta Lindmark Övrig information om bilden : Lärarinnan Anna Alida Berggrens rum i skolbyggnaden i Edsåker som var Rune Bergfors hus. Rumsinteriör.
Bildnr = 10623  Platsens postion på karta
Från Larssons gård, Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1944 Fotograf : Eva Augusta Lindmark Övrig information om bilden : Familj på cykelsemester. Personerna på bilden är från Vänster: Berta Sidén, Johan Oskar Sidén, Augusta Sidén (tidigare efternamn: Larsson).
Bildnr = 10624
Från Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Byggande av vägen mellan Frötuna och Stavreviken. Bilden publicerades i Dagbladet 19981019. Personerna på bilden är från Vänster: Sven Erik Forsström, Johan Axel Rudolf Sundell.
Bildnr = 10625
Från Vivsta, Tuna Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Eva Augusta Lindmark Övrig information om bilden : Mjölkkörare med vagn och krukor. Mjölkbönderna så långt upp som till Edsta körde mjölk till fasta kunder i industriorterna. Man hade inga mellanled men samverkade inte heller om att skapa kooperativ i transporterna. Det första mejeriet i Timrå var det i Vivsta och förmodligen visar bilden detta. Mejeriet ägdes inte av bönderna utan av arbetarna. Nästa steg blev att bönderna byggde ett mejeri i Sundsvall som var större och som har kunnat vidareutvecklas till vad det är idag. Övergången till att sända mjölken till mejeri skedde under 1930 och 1940 talen. När Artur Edén Tuna, som exempel, började som egen bonde 1938 ville hans far att han skulle skaffa sig egna kunder i Vivsta medan han själv föredrog att sända mjölken till mejeriet.
Bildnr = 10626
Från Sörberge, Timrå, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Eva Augusta Lindmark Övrig information om bilden : Glassliperi. Fotografen tog bilden på uppdrag av Sundsvalls tidning och förmodligen har den varit publicerad och då bör det ju finnas en artikel där
Bildnr = 10627
Från Bergeforsen, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Vykort, Axel Eliassons konstförlag AB. Övrig information om bilden : Broarna vid Bergeforsen och anslutande hus.
Bildnr = 10628  Platsens postion på karta
Från Herrgården, Lögdö, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1888 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Herrgården och folket som arbetade där. De olika yrkeskategorierna för sig.
Bildnr = 10629  Platsens postion på karta
Från Bilstation, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1929 och 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Taxibilar och förare utanför bilstationen i Mellberg som sedan utvecklades till mack och kiosk. Den lades ner 1998. Den vänstra bilen hade numret Y4413 och var en Dodge 1928 med 6-cylindrig motor på 60 hästkrafter. Den vägde 1390 kilo Den innehades av Olle Tjärnlund mellan 1928-1930 och av Sixten Nilsson 1930-1934. Den högra bilen hade numret Y4234 och var en Dodge 1928 med 6-cylindrig motor på 60 hästkrafter. Den vägde 1474 kilo. Den innehades 1928-1930. Personerna på bilden är från Vänster: Olof Tjernlund, Per Sixten Nilsson, Olov Teodor Hamrin.
Bildnr = 10630
Från Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1914 och 1920 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man i sin bil. Bilen är troligen gjord i intervallet 1914 till 1920. Personen på bilden är Viktor Hamrin.
Bildnr = 10631  Platsens postion på karta
Från August Sjödins gård, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1932-07 Fotograf : August Edvin Sjödin Övrig information om bilden : Bondefamilj samlad vid slåttermaskin dragen av två hästar. Hästarna hette Bruna och Tyra. Personerna på bilden är från Vänster: August Sjödin, Signhild Sjödin, Gerd Anna Margreta Engström, Emilie, Erika Sjödin (tidigare efternamn: Hamrin), Siri Sjödin, Rainy Vestman, Karl Albin Engström.
Bildnr = 10632  Platsens postion på karta
Från Hamrins gård, Högland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1904 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Gammalt par framför sin stora gård. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Jonas Hamrin, Anna Helena Nordqvist.
Bildnr = 10633
Från Lars Erssons, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1870-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Porträtt på Lars Ersson och hans fru Hedda Cecilia Andersdotter. Lars Ersson ansågs vara en av de stora jordägarna i Ljustorp under 1860-talet. Lars var länd under namnet Två TvåningaLars då han ägde två st tvåvåningars hus på sin gård. Personerna på bilden är från Vänster: Lars Ersson, Hedda Cecilia Andersdotter.
Bildnr = 10634  Platsens postion på karta
Från Per Pehrsson Edén, Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1908 och 1913 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Mangårdsbyggnad. Slutet på 1800 talet var ekonomiskt bra för skogsägarna om man får döma av vad de kostade på sig i form av hus. Bilden är ett exempel och visar det hus som Olof Laurin lät bygga åt sig, 1900-1904. Man måste ha känt en optimism inför framtiden för att satsa så stort och det fanns fler stora byggen i socknen vid denna tid. Jag tror inte att någon satsat så stort sedan under de följande 100 åren fram till vår tid. Den gamla mangårdsbyggnaden till vänster flyttades på 1920 talet till Mjällå för att bli skola där. Personerna på bilden är från Vänster: , Olof Laurin, Alma Laurin, Olof Gottfrid Laurin.
Bildnr = 10635
Från Vivsta, Timrå Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Eva Augusta Lindmark Övrig information om bilden : Bonde som leverar mjölk till kunder nere i Vivsta. Lilla flickan i mitten är fotografens syster. Till vänster om henne står skomakarens dotter. Personen på bilden är Berta Sidén.
Bildnr = 10636  Platsens postion på karta
Från Larssons gård, Frötuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till efter 1925 Fotograf : Eva Augusta Lindmark Övrig information om bilden : Petter Sjöströms gamla hemman som ligger närmast Sanna by. Bryggstugan och sommarbostaden. Flickan till vänster kan vara Berta Sidén. Mannen till höger är fotografens morfar. Personen på bilden är Lars Martin Larsson.
Bildnr = 10637
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Eva Augusta Lindmark Övrig information om bilden : Gårdfarihandlaren Sidén på besök i en stuga. Personen på bilden är Johan Oskar Sidén.
Bildnr = 10638  Platsens postion på karta
Från Regnells gård, Åsäng, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1960-tal Fotograf : Sven Hedin Övrig information om bilden : Bild på en mjölkpall från den tid då mjölken fraktades i krukor till mejeriet.
Bildnr = 10639  Platsens postion på karta
Från Nylandsforsen, Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1960-tal Fotograf : Sven Hedin Övrig information om bilden : Arbete med en virkesbröt vid Nylandsforsen.
Bildnr = 10640  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1964-07 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : En man håller på att hässja hö. En av de sista gångerna hässjning gjordes på den gården. Personen på bilden är Gustav Erik Edén.
Bildnr = 10641  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1964-07 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Hö hässjning och putsning av hässjan Personerna på bilden är från Vänster: Gustav Erik Edén, Erik Artur Edén.
Bildnr = 10642  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1970-tal Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Mjölkningsanläggning och mjölktank.
Bildnr = 10643  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1970 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : En man sätter på spenkopparna för att maskinmjölka en ko. Personen på bilden är Erik Artur Edén.
Bildnr = 10644  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1970-tal Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Mjölkutrustningen fästes vid kons spenar. Personen på bilden är Erik Artur Edén.
Bildnr = 10645
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1972 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : En man kör en självgående tröskmaskin. I bakgrunden syns Wikmans gård i Jällvik Personen på bilden är Gustav Erik Edén.
Bildnr = 10646
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1979 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Traktor med halvband håller på att lasta av en hemgjord timmersläde i järn med hjälp av en hydraullyft med griplastare. Nils-Erik Johansson lastar av på Edéns lägda.
Bildnr = 10648
Från Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1979-08 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Handmjölkning i sommarladugården.
Bildnr = 10649  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1979 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Självlastarvagn för hö håller på att lossas och höet matas in i en fläkt som blåser upp och fördelar höet i höboden. Personerna på bilden är från Vänster: Gustav Erik Edén, Eva Ulla-Britta Ulander (tidigare efternamn: Edén).
Bildnr = 10650  Platsens postion på karta
Från Rickard Sundbergs gård, Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1979 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Skurad vinterladugård där tjuren ännu inte har fått gå ut till sommaren. Ladugården byggd i trä.
Bildnr = 10652  Platsens postion på karta
Från Hembygds, Hamre, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1970-tal Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Midsommarafton firas på hembygdsgården.
Bildnr = 10653  Platsens postion på karta
Från Hembygds, Hamre, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1970-tal Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Midsommarafton firas.
Bildnr = 10654  Platsens postion på karta
Från Hembygds, Hamre, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1980 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Fest på planen utanför hembygdsgården. Personerna på bilden är från Vänster: Eva Viktoria Edén, Eva Ulla-Britta Ulander (tidigare efternamn: Edén), Dan Torvald Thunström, Nils Petrus Nordlander.
Bildnr = 10655  Platsens postion på karta
Från Artur Edéns, Tuna 4:2, Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1981 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Potatissättning i ett mindre jordbruk. Personerna på bilden är från Vänster: Maria Eva Ulander, Gustav Erik Edén, Anna Karin Modéer (tidigare efternamn: Ulander), Eva Ulla-Britta Ulander (tidigare efternamn: Edén).
Bildnr = 10656
Från Jällviksbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 2000 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Sven Hägglunds gamla ställe. Hästgård i tiden.
Bildnr = 10657  Platsens postion på karta
Från Sandströms såg, Åsäng, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 2000 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Liten men moderniserad såg för rationell hantering via fjärrkontroll styrd av en man
Bildnr = 10658
Från Stavre, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 2000 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Exempel på vägskyltar som skall locka till köp i den lilla hantverksbutiken som byn har.
Bildnr = 10659  Platsens postion på karta
Från Bergfors, Edsåker, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 2000 Fotograf : Olof Rune Ulander Övrig information om bilden : Ett modernt storjordbruk.
Bildnr = 10660  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Rönngrens Fordson-traktor.
Bildnr = 10661  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Rönngrens gård. Fordson traktor med motornummer 300329. Personen på bilden är Abel Ruben Rönngren.
Bildnr = 10662  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Rönngrens gård i Stavre.
Bildnr = 10663  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : När sågarna kunde drivas med traktor, skaffade man sig transportabla cirkelsågar. Troligen är det här Rönngrens såg i Stavre.
Bildnr = 10664  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Sågning med traktordriven såg.
Bildnr = 10665  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bild på en transportabel cirkelsåg, som drogs av en traktor.
Bildnr = 10666  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1995 Fotograf : Björn Andersson Övrig information om bilden : Två traktorer av märket Fordson. Traktorn till vänster, se vidare bild nr 10053. Traktorn till höger kom till familjen Rönngren i Stavre efter att den första ägaren i Ragunda omkommit i en olycka med den på 1920 talet. Traktorn är tillverkad 1922 med tillverkningsnummer 300329. Den har 4 cylindrar och är på 4,12 liter och 20 hk. Traktorn har 3 växlar fram, 1: an 2,4 km/tim, 2: an 4,4 km/tim, 3: an 11 km/tim. Backväxeln ger 4,2 km/tim. Broms finns inte. Vikten är 1324 kg. Kylarvätskan är på 55 liter och luftrenaren rymmer 8 liter vatten. Traktorn startas med bensin och efter 1-2 minuter kopplas fotogen in. Fotogentanken är på 95,5 liter och bensintanken är på 3 liter. Induktionständing med magnet som är inbyggd i svänghjulet. Startas med vev. Vändningsdiametern är på 6,4 meter. Oljerymd: Motorn rymmer 11,5 l och transmissionen rymmer 13,5 liter. Tillbehör är en remskiva. Bilden tagen vid Stavrebodarna då Hembygdsföreningen ordnade en Stavre dag.
Bildnr = 10667
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till före 1925 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Unga män med cyklar och cigaretter. Personen på bilden är Erik August Forzelius.
Bildnr = 10668  Platsens postion på karta
Från Isak Stafs gård, Mjölsätt, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1911 och 1915 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familj framför hus. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Axel Boström, Isak Olof Staf, Karin Nordstrand (tidigare efternamn: Staaf), Olof Alfred Boström, Mimmi Teresia Boström.
Bildnr = 10669  Platsens postion på karta
Från Nylandsforsen, Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Virket skotas till inloppet på virkesrännan. Dammen ovanför Nylandsforsen.
Bildnr = 10670  Platsens postion på karta
Från Fuskingesån, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Här fyller de ån med virke innan flottningsvattnet släpps på. Personerna på bilden är från Vänster: Anders Harald Östman, Olof Gunnar Östman, Karl Ragnar Östman, Emil Alrik Östman.
Bildnr = 10671  Platsens postion på karta
Från Kraftstationen Rundbacken, Rundbacken, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1916 Fotograf : Bror Arvid Berg Övrig information om bilden : Vattentuben till kraftstationen, med 80 meters fallhöjd.
Bildnr = 10672  Platsens postion på karta
Från Rönngrens Stavre, Stavre, Hässjö Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Rönngrens tändkulemotor av märket Bolinder-Munktell, men den gick under namnet "Slekapers-Erke". De köpte den av Lögdö bruk och den var då Ljustorps första tändkulemotor. Kultändaren vid Lögdö bruk. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Fredrik Rönngren, Abel Ruben Rönngren.
Bildnr = 10673
Från Okänd, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Bilden är hämtad på Länsmuseet. Den visar vad som händer vid ett stopp i flottningsrännan.
Bildnr = 10674
Från Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : En klinkerbyggd flottningsränna. Personen på bilden är Hadar Viktor Olsson.
Bildnr = 10675  Platsens postion på karta
Från Mjällån, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1969 Fotograf : Sven Hedin Övrig information om bilden : Nu är det slutflottat… Personen på bilden är Hilding Bergström.
Bildnr = 10676  Platsens postion på karta
Från Mjällån, Tunbodarna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1969 Fotograf : Sven Hedin Övrig information om bilden : En del av gruppen som gick med timmerrumpan… Personerna på bilden är från Vänster: Bertil Laggren, Nils Oskar Nordling, Bernt Elof Alexander Laggren.
Bildnr = 10677
Från Edsta, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1960-tal Fotograf : Sven Hedin Övrig information om bilden : Tumning av virke som skall flottas.
Bildnr = 10678  Platsens postion på karta
Från Lagfors bruk, Lagfors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1960-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ett tummarlag. Personerna på bilden är från Vänster: Ernst Adrian Lindholm, Karl Erik Holmberg, Bert Arnold Hamlund.
Bildnr = 10679  Platsens postion på karta
Från Nylandsforsen, Nyland, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1960-tal Fotograf : Sven Hedin Övrig information om bilden : Landrensning.
Bildnr = 10680
Från Okänd, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland
Bildnr = 10681  Platsens postion på karta
Från Gustav Backlunds gård, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1951 och 1952 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kvinna kör slåttermaskin medan mannen, Gustav, slår runt dikena med lie Personerna på bilden är från Vänster: Rut Valgit Backlund, Karl Gustaf Backlund.
Bildnr = 10682
Från Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Eva Nygren från Lövberg med barnen Solveig, Agneta och Lilian De är på väg till söndagsskolan i Edsta. Bron hade rasat i vårfloden och orsakat timmerbrötar. De var tvungna att gå över ån på bråten.1951 byggdes en ny bro som fanns kvar till minst 1972 men som var säkert borta 1975. Bron finns markerad på en karta från 1740. Personerna på bilden är från Vänster: Solveig Sällstedt (tidigare efternamn: Nygren), Eva Nygren, Agneta Sjödin, Lillian Margareta Sjödin Pihlström.
Bildnr = 10683  Platsens postion på karta
Från Gottfrid Nygrens, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1919 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Bondbröllop Olga Söderlund gifter sig med Gottfrid Nygren. Personerna på bilden är från Vänster: Olga Teresia Nygren, Gottfrid Nygren.
Bildnr = 10684  Platsens postion på karta
Från Gustav Backlunds gård, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1983 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vältning med hästdragen vält. Personen på bilden är Karl Gustaf Backlund.
Bildnr = 10685  Platsens postion på karta
Från Gustav Backlunds gård, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1974 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Hässjning. Personerna på bilden är från Vänster: , Karl Gustaf Backlund.
Bildnr = 10686  Platsens postion på karta
Från Gustav Backlunds gård, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1980-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man sår med såmaskin dragen av en häst. Personen på bilden är Karl Gustaf Backlund.
Bildnr = 10687  Platsens postion på karta
Från Gustav Backlunds gård, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1982 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Räfsning av hö med hästdragen räfsa. Personen på bilden är Karl Gustaf Backlund.
Bildnr = 10688  Platsens postion på karta
Från Gustav Backlunds gård, Lövberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1974 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Man kör ut dynga med hästdragen släde på vinterföre. Personen på bilden är Karl Gustaf Backlund.
Bildnr = 10689
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Östman Övrig information om bilden : Kolmila under uppbyggnad vid Västasjön.
Bildnr = 10690
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Övrig information om bilden : Kolning vid Västasjön. Allt verkar bra…
Bildnr = 10691
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Östman Övrig information om bilden : Kolning vid Västasjön. Ihopslagning av kolmilan.
Bildnr = 10692
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Östman Övrig information om bilden : Arbete med milan vid Västasjön.
Bildnr = 10693
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Östman Övrig information om bilden : Kolning vid Västasjön.
Bildnr = 10694
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Östman Övrig information om bilden : Arbete med milan
Bildnr = 10695
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Östman Övrig information om bilden : Kolning ovanför Östmans torp vid Västasjön. Kontroll att milan brinner…
Bildnr = 10696  Platsens postion på karta
Från Glupen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Jona Jonsson Övrig information om bilden : Uppställning framför sin gamla stuga. Personerna på bilden är från Vänster: Maria Johanna Höglin, Johan Berggren. Det finns mer information om en eller flera personer. Klicka på namn som är understruket om du vill veta mer.
Bildnr = 10697  Platsens postion på karta
Från Glupen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Jona Jonsson Övrig information om bilden : Uppställning inför fotografen. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Berggren, Maria Johanna Höglin. Det finns mer information om en eller flera personer. Klicka på namn som är understruket om du vill veta mer.
Bildnr = 10698  Platsens postion på karta
Från Glupen, Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Jona Jonsson Övrig information om bilden : Man bär in veden… Personen på bilden är Johan Berggren.
Bildnr = 10699  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Östman Övrig information om bilden : Utsikten över Bredsjön från Östmans torp.
Bildnr = 10700
Från Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1930 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Familjebild Personerna på bilden är från Vänster: Jensine Hallin, Frida Hallin, , Klas Gustaf Emanuel Norberg, Johan Edvin Norberg, Sven Erik Mauritz Norberg, Delsy Norberg. Det finns mer information om en eller flera personer. Klicka på namn som är understruket om du vill veta mer.
Bildnr = 10701
Från Öppom, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1950-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Syskonbild Personerna på bilden är från Vänster: Doris Norberg, Sven Erik Mauritz Norberg, Klas Gustaf Emanuel Norberg, Otto Dolfrid Norberg, Delsy Norberg, Dollryd Elisabet Uppström (tidigare efternamn: Norberg), Majlis Norberg, Stig Norberg, Elsa Norberg, Karl Erik Harry Norberg.
Bildnr = 10702
Från Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Byggande av en kolmila. Närmast tändtrumman reses den klenast och mest lättkolade veden.Veden inreses i lod mot centrum som utmärkes med en antenn som syns i mitten på bilden. Antennen fästes vid kungen. Rotändan placeras nedåt. Lutningen måste vara minst 60 grader. Närmast tändtrumman inreses torrt och klent virke, sedan efter hand allt grövre virke för att slutligen i ytterkant inres det klenaste virket. Detta för att säkerställa slutkolningen.
Bildnr = 10703
Från Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Grunden till en kolmila läggs. Virke för kolning har dragits fram och milans botten har lagts, rosten. Den ligger på åsar, bottenvasar. Luften skall få tillträde till alla delar. Stommen för tändtrumman har byggts. Resningen är kanske det viktigaste momentet vid ordningställandet av en mila. Personen på bilden är Axel Emanuel Östman.
Bildnr = 10704
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tittar på den nya motorsågen under en paus i barkningen. Personen på bilden är Sigurd Emanuel Andersson.
Bildnr = 10705  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1935 och 1940 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Spånhyvel med virke upplagt för att börja hyvla. Se underbild för förstoring, bild nr 10705_b Personen på bilden är Axel Emanuel Östman.
Bildnr = 10705_b  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1935 och 1940 Övrig information om bilden : Delförstoring av 10705.
Bildnr = 10706  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1930 och 1935 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tjärbränning. Personerna på bilden är från Vänster: Anders Harald Östman, Uno Emil Östman.
Bildnr = 10707
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Festpublik på Bredsjö idrottsplats.
Bildnr = 10708
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skogsarbete, kastvedhuggning. Personen på bilden är Uno Emil Östman.
Bildnr = 10709
Från Slättmon, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1945 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två kolmilor som är klara att tändas på. Personerna på bilden är från Vänster: Axel Emanuel Östman, Gustaf Teodor Jansson.
Bildnr = 10710  Platsens postion på karta
Från Idrottsplanen, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Friluftsteater på Bredsjö idrottsplats.
Bildnr = 10711  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Spånhyvling. Personerna på bilden är från Vänster: Uno Emil Östman, Anders Harald Östman.
Bildnr = 10712
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1937 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : 6 tonårspojkar som står vid sina cyklar och skall ut på frösådd i skogen Personerna på bilden är från Vänster: Jonas Axel Zellin, Axel Emanuel Östman, Karl Gustaf Emanuel Sjöström, Nils Petter Östman.
Bildnr = 10713  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1900 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy mot kyrkan, i förgrunden finns en vandring. Denna monterades ned på 1920-talet och byggdes upp hos Teodor Edén i Tuna. Där fanns den till 1980-talet då den skänktes till jordbruksmuseet i Lögdö. Se även underbild 10713_d som är den delförstoring av denna.
Bildnr = 10713_d  Platsens postion på karta
Från Wikmans, Jällvik, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Delförstoring av bild 10713.
Bildnr = 10714
Från Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är taget någon gång mellan 1945 och 1956 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Vy av Mellberg och bild av skolan som byggdes 1847.
Bildnr = 10715  Platsens postion på karta
Från Lars Erssons gård, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1870-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Ödén i Mellberg. Dotter som gift hette Laura Söderlund född 1863
Bildnr = 10716  Platsens postion på karta
Från Lars Erssons gård, Mellberg, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1873 Övrig information om bilden : Familjen Ödén, dottern Laura är 10 år. Personen på bilden är Laura Johanna Söderlund (tidigare efternamn: Ödén).
Bildnr = 10717
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1895 Fotograf : Erik Johan Näslund Övrig information om bilden : Kaffekalas i det fria. Systrar till Petter Wikman. Kvinnan längst till höger hette Gärd. Personerna på bilden är från Vänster: Katarina Kristina Tunberg, Märta Brita Medelberg, Anna Brita Gälldin (tidigare efternamn: Vikman).
Bildnr = 10718
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till cirka 1895 Fotograf : Cabinett foto Övrig information om bilden : Grupporträtt. Se även underbild med numrerade personer, bild nr 10718_text Personerna på bilden är från Vänster: Per Erik Söderlund, Laura Johanna Söderlund (tidigare efternamn: Ödén).
Bildnr = 10718_text
Från Tuna, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Övrig information om bilden : Underbild med numrering av personerna. Se vidare huvudbilden för övrig info, bild nr 10718. Nr 1 är Söderlund Per Erik, nr 8 är Söderlund Laura Johanna
Bildnr = 10719
Från Uddefors, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1980-tal Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Liten lada byggd av rundtimmer, byggdes troligen av Bror Bergs morfar Michael Berg.
Bildnr = 10720  Platsens postion på karta
Från Erik Kårströms hus, Fuske, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1986 Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Timrad stuga. Erik Kårströms hus.
Bildnr = 10721  Platsens postion på karta
Från Isak Stafs gård, Mjölsätt, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1986 Fotograf : Greta Forsberg Övrig information om bilden : Kvinna framför sitt gamla hus. Personen på bilden är Glädys Eugenia Boström.
Bildnr = 10722  Platsens postion på karta
Från Finnhåla, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kolarkoja med jaktutrustad man. Personen på bilden är Erik Mattias Östman.
Bildnr = 10723
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Övrig information om bilden : Fyra män utrustade med stubb-brytare. Vid byggande av Åbrodammet tog dessa män fram sten. Mannen längst till höger kom från Viksjö och hette möjlgen Åberg. Personerna på bilden är från Vänster: Andreas Zellin, Verner Bredin, Erik Mattias Östman.
Bildnr = 10724  Platsens postion på karta
Från Rigåsen, Västra Roten, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1939 Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två män vid Rigåsen, den nedre gården. Personerna på bilden är från Vänster: Jonas Axel Zellin, Lars Emanuel Andersson.
Bildnr = 10725  Platsens postion på karta
Från Gäddbäcksdammen nya, Laxsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två rökande män framför stuga. De är ute på en fisketur. Personen på bilden är Lars Emanuel Andersson.
Bildnr = 10726  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Människor och hästar på en väg i ett sommarlandskap. Personerna på bilden är från Vänster: Evert Zellin, Andreas Zellin, Uno Emil Östman.
Bildnr = 10727  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Gruppbild med häst och kärra med trähjul Personerna på bilden är från Vänster: Nils Petter Östman, Uno Emil Östman, Johan Erik Östman, Anders Ruben Viklander, Erik Mattias Östman, Axel Emanuel Östman, Ante Viklander, Greta Viklander, Engla Elisabet Björk (tidigare efternamn: Östman), Anny Matilda Andersson.
Bildnr = 10728  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två män som harvar med varsin häst. Personen på bilden är Anders Harald Östman.
Bildnr = 10729
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Flottare i grupporträtt vid timmerbröt. Personerna på bilden är från Vänster: Karl Gustaf Emanuel Sjöström, Erik Mattias Östman, Albin Andreas Nylén, Andreas Zellin, Lars Einar Sjödin, Bror Emil Sjödin, Uno Emil Östman.
Bildnr = 10730
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Skogsdikning Personerna på bilden är från Vänster: Axel Emanuel Östman, Erik Mattias Östman.
Bildnr = 10731
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två män skjuter från dammluckorna. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Mattias Östman, Lars Emanuel Andersson.
Bildnr = 10732  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Tre män dikar i skogen. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Mattias Östman, Uno Emil Östman.
Bildnr = 10733  Platsens postion på karta
Från Idrottsplanen, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Dansbana med några män. Den första nöjesplatsen med dansbana i Bredsjön låg vid Lerbrodammen intill Elias Jonssons sommarstuga. Bredsjön 1:58. Det var under åren 1927 till 1934 som man höll till där. Därifrån flyttades dansbanan till den nya idrottsplatsen där denna bild är tagen. Runt dansbanan byggdes olika stånd för tombola, pilkastning och servering. Mellan 1800 och 2100 var det gammal dans, därefter modern. Tomtvarvet efter dansbanan finns kvar år 2001. Dansbanan sjönk ihop på mitten när det var mycket folk berättade Gustav Sjöström under ett besök på platsen år 2001. Man gjorde därför ett nytt golv med spåntade bräder som höll när de dansade.
Bildnr = 10734
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Efter att det nykolade träkolet hade svalnat lade man det i stora träbingar.
Bildnr = 10735
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Förpackning av kol i säckar.
Bildnr = 10736  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kvinna i vardagskläder som arbetar i en köksträdgård. Personen på bilden är Margreta Petronella Östman.
Bildnr = 10737
Från Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två män vid färdigpackade kolsäckar.
Bildnr = 10738  Platsens postion på karta
Från Idrottsplanen, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Idrottsplats med åskådare och fotbollsspelare. Ny idrotts och nöjes plats på ”Myrjala” ställdes i ordning genom ett AK arbete omkring 1933-34. De som arbetade fick en matlapp som ersättning för arbetet. Platsen för fotbollsplanen var inte den bästa, eftersom halva planen låg på grus. Den andra halvan låg på en utdikad myra, där gräset växte i stora tuvor som fick huggas bort med en flåhacka. Med slåttermaskin putsade man till fotbollsplanen. De va så mycke gräs, så de vart aldrig nan rektigen studs på boll´n, han låg där han låg, berättar en gammal fotbollsspelare.
Bildnr = 10739  Platsens postion på karta
Från Finnhåla, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1940-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Kolarkoja vid Finnhålen i Gudmundstjärnsskogen. Personerna på bilden är från Vänster: Erik Mattias Östman, Anders Ture Bergman.
Bildnr = 10740  Platsens postion på karta
Från Tolvmansbodarna, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Stuga och två män med fiskeutrustning. Personerna på bilden är från Vänster: Lars Emanuel Andersson, Erik Mattias Östman.
Bildnr = 10741  Platsens postion på karta
Från Tolvmansbodarna, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Två män på fisketur framför stuga. Enligt Andreas Zellin är detta Tolvmansbodarna men det stämmer inte med kartan och det utseende de 3 husen har idag Personerna på bilden är från Vänster: Erik Mattias Östman, Lars Emanuel Andersson.
Bildnr = 10742  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Översiktsbild av Harald Östmans torp
Bildnr = 10743  Platsens postion på karta
Från Östmans, Bredsjön, Ljustorp Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Höskördsfolk vid herrgården i Bredsjön. Personerna på bilden är från Vänster: Hilding Berglund, Emmy Helena Andersson, Lisa Berglund, Anders Ruben Viklander, Anders Harald Östman, Erik Viktor Andersson, Elov Valter Eriksson, Olle Andersson, Anders Erik Viklander.
Bildnr = 10744  Platsens postion på karta
Från Gudmundstjärn, Indal Socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland Fotot är daterat till 1930-tal Fotograf : Okänd Övrig information om bilden : Gruppbild framför äldre bostadshus. Bredsjöbor på besök på Gudmundstjärn. Personerna på bilden är från Vänster: Johan Helfrid Viklander, Frida Teresia Eriksson, Märta Brita Eriksson, Nils Olof Eriksson, Uno Johannes Bergman, Thea Lindström (tidigare efternamn: Eriksson).