Första sidan    
  Bilder  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Landskapsutveckling i Höglands by
Vy över Högland före 1894 Det här är troligen den äldsta landskapsbilden från Ljustorp. Vi vet att den är tagen före 1894 då Kajsa och Nils Sjöströms hus byggdes. Se nästa bild.
Det första som slår en när man tittar på denna bild är avsaknaden av buskar i dikesrenar och på andra ställen. Det ser så renrakat ut. Det var renrakat därför att man behövde precis allt av foder man kunde komma över till djuren.Man slog ytor som gav 3 strån i slaget. Avkastningen på jorden var låg då man forfarande använde växtföljd med träda. Det finns en hel del kornhässjor men material för höhässjor är det mer tveksamt om det finns. Metoden att hässja hö var inte i allmänt bruk vid den här tiden. Ut från byn går en fätå. Det är en glugg i raden av hus längst fram och det är ett minne från storskiftesförändringarna år 1790. Huset som tidigare stod i gluggen flyttades nämligen till Mjällå sidan i storskiftesförändringen.
Högland ca 1900 Här kan vi se hässjevirke , möjligen indikerande att man ändrat bruksmetoderna något. Buskarna uppe vid bergskanten har kommit till och på diverse olika ställen.
Högland runt 1930 Förbuskningen i landskapet har redan gått långt.
Ladan mitt i bilden har man också varit tvungna att bygga ut för att få plats med allt hö. Man behöver uppenbarligen inte längre gå och slå på alla ställen för att samla varje grässtrå till foder. Fullt genomfört växelbruk och förbättrad gödsling har betytt mycket för ökad avkastning på jorden. Fätån är borta. Kravet på att kunna leverera mjölk kontinuerligt och den höga produktiviteten på hemma jorden har gjort att fäbodväseendet under dessa år har lagts ned. Man kan ju också lägga märke till att gården längst ned till vänster har blivit några fönster kortare. Huset blev helt enkelt förstort så några år in på 1900 talet sågades huset av och byggdes upp på ett annat ställe.
Högland 1999 Nutidsbilden visar att förbuskningen gått vidare och att skogen krupit ut avsevärt. Alla former av hässjor är borta. Nu är det återigen nya brukningsmetoder som gäller. Gården längst till vänster har fått en ny lada för att kunna härbärgera allt större skördar på åkrarna.
Ladan var tidigare liten i förhållande till boningshuset men nu är ladan den helt dominerande byggnaden..Högland 1894 - 1999 Ställer man den äldsta bilden mot den nyaste så syns utvecklingen tydligt. Den äldre strategin med många små byggnader är också borta. Man klarar att hålla bränder på så låg nivå att man kan bygga stora hus där allt få ingå. Kanske är också försäkringsväsendet bättre. Vid sekelskiftet var den ekonomiska navelsträngen virket i skogen, jordbruket hade mer karaktär av inslag i självhushållningen. Att utnyttja naturen för transporter krävde mycket komplicerade och sammanhängande system.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212