Första sidan    
  Bilder  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Kvinnors arbete

Tvättning på Lagforsdammen. Ett synnerligen kallt och krävande arbete.
Från vänster Frida Dahlström och Selma Åström

Handtvättning mitt inne i Mellbergs by omkring 1940.
De vackra kragar som man på fotografier ser att männen bär vid sekelskiftet krävde kunskap för att få sin form. Här tränar Olga Söderlund på att stärka kragar som syns uppställda till höger på strykbrädan.
En man kör hästen, en man sköter maskinen och två kvinnor har fått det tunga jobbet att sno en halmsträng runt varje sädeskärve.
Potatisupptagning, kvinnor jobbar och en man ser ut att leda arbetet.
Besök på en fäbod. Männen låter fotografera sig medan kvinnorna intar en tydligt underdånig position, både i hållning och position. Bilden visar något av miljön på en fäbod med meskokning.
I mitten på bilden syns en framgångsrik kvinna på sin tid A Kroon. Hon arbetade med information om djur och mjölkproduktion till landsbygdens kvinnor. I den rollen måste hon ha varit en positiv förebild för kvinnor. Här i den första barnensdag procesionen i Njurunda.
En ung flicka i Tuna by som just kommit hem från en tävling i Högland med kon anordnad av ovanstående A. Kroon.
En ogift kvinna från ett välbärgat bondhemman som slog sig på att sälja hattar, både som kringresande och i en affär i sina föräldrars gård. Här på en försäljar resa.
Att jobba som piga var troligen det vanligaste kvinnojobbet vid sidan av husmoderns. Att gå med kaffe till männen som sågar tillhörde säkert de trevligare inslagen.
Att producera kläder i gamla tider tog en mycket stor del av kvinnornas tid. Detta beskrivs utförligt i OP Pettersons, Nybyggares dagliga leverne.
Att vara lärarinna var kanske det enda jobbet för teoretiskt inriktade kvinnor på landsbygden.
Kvinnorna hade som jobb att passa upp familjen även under helgerna. Det ledde till att man samlades och tog ut sin ledighet på måndagar. Här en träff i Lövberg för daglediga ca 1923.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020202