Första sidan    
  Bilder  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Jordbruksarbete i början på 1900 talet
Spännvidden i göromål i det gamla bonde samhället var stort. Man tillverkade det mesta av livets förnödenheter själv på varje gård och hantverkskunnandet var stort. Men det fanns också yrkesmän av många olika sorter. Ex, garvare, repslagare, kontmakare, laggare, husdrivare och urmakare. Det finns bara ett fåtal sådana bilder men det finns bilder på det som nästan alla sysslade med i någon omfattning nämligen jordbruk.
Här visas bilder som är tagna mellan 1910 och kanske 1940 och som går från vår till höst. Varför inte börja med sättning av potatis. Bilden visar Petter Berg i Uddefors och hur han plöjer en fåra med hjälp av en potatisal hembygd i trä.
Mellan våranna och slåttanna fick hästarna vila och själva gå och beta på skogen. På bilden ,som är från 1920 talet, har man varit och tagit igen hästarna på skogen och passerar nu en fäbod, tolvmansboan, i fullt arbete med kokning av mese. Man kan se att kvinnorna inför fotograferingen visserligen får vara med men att de ställt sig underdånigt vid sidan om.
Personerna är från vänster : Viktoria Englund - Nyhlen, Tekla Åkerdahl - Andersson, Brita Millberg, Erik Nyhlen, Erik Bredin, Axel Sjödin, Isak Lindström??, Magnus Östman - samtliga från Bredsjön. Fäbodarna från Fuske och nedåt mot kusten försvann tidigt eftersom bönderna där började levererade mjölk till den växande industribefolkningen och således behövde sina kor och hästar hemma hela året.
Lieslåtter i Lövberg 1910 till 1915 . Man började tillverka slåttermaskiner 1870 till 1890 men när hade de flesta bönderna tillgång till sådan maskiner? Här har man ställt upp och visat att alla jobbade med lie i höskörden. Om maskinen hästen drar är en räfsa eller slåttermaskin är svårt att säga.
Lagring av hö i ängslada 10 augusti 1911. Höet lagrades sedan gammalt i många små lador. Man soltorkade höet direkt på marken varefter det bars för hand till ladan vilket krävde korta transportsträckor och många lador. Bilden är tagen på prästbordet och kvinnan på bilden heter Laura Söderlund hustru till arrendatorn.
Laddning av storhässja i Högland Det var bara sädesslaget korn som odlades, slogs och torkades i storhässjor. Storhässjorna för korn hade avsevärda dimensioner som denna bild visar. Det är troligen Pelle Nordstrand som står till höger.
Kafferast Arbetet ute på fälten var tungt även om all ledig kapacitet anlitades. Torparna fick lov att göra sina dagsverken när bonden som ägde marken kallade. Bilden verkar dock visa ett finare kaffekalas vilket säkert beror på att det är kyrkoherden som bjuder för att fira en födelsedag.
Deltagare på bilden är från höger; Olga Söderlund ( Nygren ) Tuna, Laura Söderlund, Tuna, Thea Side´n, Hockstra, Per Erik Söderlund, Tuna, Gottfrid Söderlund, Björkom, Ernst Gälldin, Öppom, Henning Nilsson och den som står vid hästen är Forsström, Prästsvedjan, 3:a från vänster är Ante Åkerblom, Mellberg - där Tilda Nygren bodde intill gammelskolan. Åkerblom följde med prästen Widell hit. .
Linberedning runt 1920 i Bredsjön. Linet rötades i en surå eller annat lämpligt vatten. Sådana platser var så viktiga att de ofta gjordes till allmänning och sådana finns fortfarande kvar som bortglömda relikter på de officiella kartorna. På bilden schäktas linet innan det görs klart för spinning.
Spinning i Wikmans kök i Gällvik Från vänster Signe Wikman, okänd, Petter Wikman, Kristine Wikman, okänd, Kristina Persson Eden. Erik Pers mor sitter med en haspel ( kugghjulsgrejen ) och garnvinda. Vanlig verksamhet i alla kök, där man kardade, spann och hasplade upp garnet och sedan gjorde nystan. När man hade vävt sitt tyg så gällde det att också sy kläderna. Bättre bemedlade familjer hade en sömmerska boende hos sig som bara sydde kläder. Så hade också vissa tider familjen Wikman.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212