Första sidan  

Kyrkkaffet 1:a advent tillägnas Frivilliga Brandkåren

Ljustorps Hembygdsförening
Efter gudstjänsten den första advent 2018 bjöd Ljustorps Centerkvinnor in till kyrkkaffe i Församlinghemmet. Som tema för kyrkkaffet hade man valt att hedra den Frivilliga brandkåren för deras insatser vid branden på Burberget den 19 juli.

Eskil Söderlund var inbjuden som representant för den Frivilliga brandkåren att berätta om branden. Eskil berättade att han var ute när blixten slog ned med en väldig knall. Han tänkte att det här var inte bra och bara någon minut senare, kl 13.53, kom larmet till honom som deltidsbrandman och han begav sig till brandstationen. Eskil trodde sig minnas att det blev full styrka som begav sig upp till Öppom.
Lasse Frölander, har vid ett annat tillfälle berättat hur han såg blixtnedslaget bara några 100 meter från sin bostad. Han larmade sina tidigare brandkårskollegor så att när Ljustorps frivilliga brandkår anlände till Öppom, som första enhet, fick de av räddningsledningen i uppdrag att gruppera sig så att de kunde skydda de närmaste husen, vid Rönngrens och Frölanders, intill skogen där det brann.
Eskil beslöt sig för att tillsammans med Jonas Högstedt sondera var brandfronten egentligen gick. Det är väldigt brant upp mot Burberget så man skulle vara tvungen att gå runt, men Jonas mindes en ravin från barndomen som gjorde att de snabbt kom upp tilll toppen (vikten av lokalkännedom) och såg att branden redan nått dit. Där jobbade redan några med ruskor, för att hålla elden ifrån Lage Sjöströms stuga. För att få upp vatten till fronten behövdes slangar och pumpar ordnas i system.Många bönder kom med sina traktorer och gödseltankar för att transportera vatten.

Eskil Söderlund berättar.
Bilden är tagen i Tuna 20 minuter (kl 14.11) efter blixtnedslaget och visar hur elden klättrat upp efter Burberget. Rökutvecklingen är mycket kraftig och röken trycks upp i många korvliknande formationer.
Helena Edén berättade hur hon torsdagen den 19 juli kom hemifrån på väg till Bygdegården då hon kl 14.10 fick ett pling från facebook och fick veta att det brann på Burberget. Hon åkte upp på berget i Åsäng och såg hur det brann på Burberget.
Helena förstod att det behövde organiseras support för alla som skulle bli inblandade i släckningsarbetet. Hon engagerade Bygdegårdsföreningens personal för att öppna upp Bygdegården som ett servicecentrum. Man behövde kunna leverera ut vattenflaskor för de som stod i fronten. Mat lagades och en del distribuerades ut till fronten. Sängplatser ordnades. Snart kom Patrik Norberg och Jeanette Nordin från Medelpads Civilförsvarsförbund och övertog ledningsansvaret för supportverksamheten. Räddningstjänsten har som strategi att rycka ut med full styrka, för att sedan utvärdera och organisera arbetet. Parkeringsplatsen vid Bygdegården fylldes med brandfordon och frivilligas fordon. Helena underströk betydelsen av Facebook för att samla och engagera människor. Många frivilliga jobbade hela natten med transporter som också loggades noggrant.
Helena Edén berättar.
Emelia Granström, Lövbergsåsen ordnade en fotoutställning på två skärmar bl a fotot ovan.

Mats-Ingvar Perälä ordnade ett bildspel som gick under kyrkkaffet, varifrån denna bild är hämtad med de vilande brandbekämparna Anders Backlund och Rikard Söderlund. Foto Raija Jaskari Helikoptern kunde sättas in på kvällen och dirigerades av den Frivilliga brankåren med Lasse Frölander vid Burtjärn och Erik Edén uppe på berget. Foto Emelia Granström.

Släckningsarbetet fortsatte in mot lördagen då det kom 70 mm regn och tog slut på den sista elden. På söndagen drogs brandkårspersonalen bort och det blev markägarnas sak att bevaka område tytterligare ca en vecka.

Eskil avslutade sitt anförande med sammanfatta händelsen i 3 punkter.

1. Det var extremt torrt, vilket gjorde att alla insåg riskerna för stor spridning

2. Mycket skedde inför öppen ridå.

3. Det skapades ett stort engagemang. Helena tackade Facebook som hon ansåg bidragit mycket till det stora engagemanget.

Helena berättade om den omfattande sponsring som projektet fått. Särskilt ville hon nämna Ninos Jako i Ljustorps Handel.

Helena visade upp en figur i form av en drake, som Ljustorp fått av Räddningstjänsten som tack för sin fina supportinsats.

Intäkterna från kyrkkaffet blev 2567 kr som Ljustorps Centerkvinnor har överlämnat till Ljustorps frivilliga brandkår.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2018 Olof Ulander
Uppgjord 20181202

Ändrad 20190113