Möteskalender

Mötesprogram 20170516
Föreningsliv; trädgårds-, skytte-, hembygds-föreningen. Musik, körer, undervisning. Sporter

Studiecirkelmöte

Nr 6, 20170516

Föreningsliv, idrott

Ljustorps Hembygdsförening

Studiecirkel 1950-1960-tal
i Ljustorp

I Bredsjön fanns idrottsverksamhet med en stor idrottsplats men den verksamheten verkar inte ha varit igång efter kriget. På 1930-talet var Bredsjön Ljustorps största by.
Bilden till höger visar idrottsplatsen med åskådare och fotbollsspelare. Idrotts och nöjes platsen på ”Myrjala” ställdes i ordning genom ett AK arbete omkring 1933-34. De som arbetade fick en matlapp som ersättning för arbetet. Platsen för fotbollsplanen var inte den bästa, eftersom halva planen låg på grus. Den andra halvan låg på en utdikad myra, där gräset växte i stora tuvor som fick huggas bort med en flåhacka. Med slåttermaskin putsade man till fotbollsplanen.
" De va så mycke gräs, så de vart aldrig nan rektigen studs på boll´n, han låg där han låg", berättar en gammal fotbollsspelare.

Leif Forslund, som själv var medlem i föreningen, berättar att när medlemsantalet sjönk flyttade de återstående över sina aktiviteter till Indals idrottsförening.
Bildnr: 10738


Några stolpar för det som skall bli Ljustorps if är:

1920 Lagfors Bollklubb bildas
1927 Föreningen ombildas till Lagfors IF och såväl friidrott som skidor omfattas
1947 Föreningen ombildas till Ljustorps IF och tanken är att all idrottslig verksamhet samlas under ett namn, något som inte förverkligas direkt. En översikt av Ljustorps if:s historia finna på klubbens hemsida. Boken "Ljustorps IF, Lagfors BK- Lagfors IF, 1920-1995." ger en mer detaljrad historieskrivning och är en grund för detta avsnitt.
Det tog några år efter kriget innan den idrottsliga verksamheten kunde komma igång igen. 1949 kom seriespel i division VI för herrar fotboll igång med en seger över Kovland där Gunnar Hellström sköt det avgörande målet.
Lagfors idrottsplats låg efter Lövbergsvägen till vänster när man åker förbi Gustavs kyrka på väg mot Björkom. De kommande åren breddades, förlängdes och nivå-justerades planen för bättre tränings och spelmöjligheter. Bristen på hyggligt omklädningsrum var ett stort bekymmer. Man lyckades övertala Cellulosakoncernen att 1955 få avverka ett 20-tal träd med yxa och sågsvans som sågades och torkades för att bygga ett omklädningsrum. Allt arbete skedde med ideella krafter med stöttepelarna Enar Isaksson ordförande, Gunnar Lindström och Enar Bohlin kassör i täten.
Vid idrottsplatsen låg det också en dansbana och där hölls även sommarfester efter samma mönster som i Bredsjön.
Under 50-talet dominerade fotboll klubbens verksamhet. Till matcherna kom det mellan 200 och 250 åskådare trots att klubben inte nådde några stora framgångar men man lyckades vinna i div VI och kunde avancera till div V. Under 1960-talet kom bingon som gav en så bra ekonomi i klubben att utbildade fotbollstränare med erfarenhet från mer framgångsrika klubbar kunde anställas. I slutet på 1960-talet var man redo att ta sig vidare ytterligare ett steg och 1970 kunde föreningen spela fotboll i division IV.

LJUSTORPS IF:s A-lag 1954. (Lagfors IP)
Stående fr.v.     Love Bergman, Bert Hamlund, Hans-Olov Wiksell, Sven Wiksell, Elis Edén, Bo Engström, Gösta Wiksell.
Knästående fr.v. Ali Edén, Knut Hamlund, Lennart Forsberg, Sven Rylander och Allan Wiksell.

1966 kunde idrottsplatsen i Mellberg färdigställas med kommunala medel och föreningen lämnade Lagfors IP efter 46 år.
Damlaget i fotboll börjar etablera sig under 1960-talets senare år.

Ljustorps IF 1966. (Stöde IP)
Stående fr.v.     Manager Ulf Nilsson, Östen Wiksell, Valter Lind, Christer Nyman, Göran Hermansson, Sten Andersson, Jan Sällström, Lennart Forsberg.
Knästående fr.v. Torsten Byström, Ali Eden, Sture Forsberg, Leif Forslund och Hans Lögdahl.

Skidåkning var stort i Ljustorp. I resultat-tabeller från början av 50-talet kan man se att Ljustorparna körde för Bergeforsen och Ljustorps skf. Framgånsrika åkare var Albin Åhlin, Martin Persson, Kurt Lindström och lite senare Valle Berg.
För att skapa bättre träningsmöjligheter för skidåkarna byggs ett elljusspår av föreningen vid Prästsvedjan men det skulle dröja ytterligare några årtionden innan Ljustorps if skapade en separat skidsektion.
När 60-talet gick mot sitt slut hade Ljustorps if på ett par årtioenden utvecklats långt från en liten fotbollsklubb med dålig plan i Lagfors till en klubb med flera lag , ungdomsverksamhet och öppenhet att testa flera sporter som ishockey och hockey - bocky.

 
Slalombacken i Högland var under knappt 20 år, 1967-1984, en viktig instution för inte bara Ljustorps ungdomar utan även omgivande orters ungdomar. Läs om liften här.
Birgit Åhlin berättar om slalomklubben Kustvinden.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2017 Olof Ulander
Uppgjord 20170521

Ändrad 20170525