Möteskalender

Mötesprogram 20170516
Föreningsliv; trädgårds-, skytte-, hembygds-föreningen. Musik, körer, undervisning. Sporter

Studiecirkelmöte

Nr 6, 20170516

Föreningsliv,
SLKF/CKF

Ljustorps Hembygdsförening

Studiecirkel 1950-1960-tal
i Ljustorp

Ljustorps Centerkvinnor (då SLKF, Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund)) bildades den 13 maj 1941 hos Alma Laurin i Edsta. Märta Bolin, Njurunda öppnade mötet. Närvarande var Ellen Edstedt, Karin Helmersson, Nella Sjödin, Alma Svärd, Maria Bergman, Vera Bergfors, Anna och Lydia Westerlund. Första styrelsen blev ordf Vera Bergfors, v ordf Alma Laurin, sekr Anna Westerlund, v sekr Maria Bergman, kassör Karin Helmersson. Första året uppgick medlemsantalet till 14 medlemmar.


Under 40-talet startade man upp många traditioner som De gamlas dag, kyrkkaffe 1:a Advent, barnfest, höstmässa och sommarfest på Björkängen.  Man hade kollektiv linodling, mjölknings- och spånadstävling, bokcirklar och sykurs. Motion om kollektiv tvättstuga och barnbespisning inlämnades samt ekonomiskt bidrag till hemvårdarinna gavs. Kormatta (rya) skänktes till kyrkan. Anna Westerlund och sedan Agnes Rylander avlöste Vera Bergfors som ordförande.


På 50-talet fortsatte Agnes Rylander som ordförande i 5 år, följd av Elsa Nordin. Andra i styrelsen var Selma Sundell, Eva Edén, Vera Nordlander, Sally Byström och Nanny Bergstedt. Medlemsantalet hade ökat till 66 medlemmar år 1950. Aktiviteterna var kurser i vävning (egen vävstol hade inköpts), täckstickning, klädsömnad, lampskärmssömnad, tygtryck, märkning, smörgåsberedning, matlagning och trädgård. Den nybyggda Bygdegården nyttjades flitigt.

Bild nr 10793 Modevisning på Bygdegården, 1950-tal. Fr vä; Elsa Nordin, modell, modell och Eva Edén

En husmodersdag med 600 kvinnor inbjudna hölls i början av 1952. Modevisning var temat 1956 och samma år bildade man en allians tillsammans med socialdemokratiska kvinnoförbundet för att erbjuda kaffeservering på de populära lördagsdanserna. Nils-Åke Eriksson berättade att det var Idrottsföreningen, Centern och Socialdemokraterna som stod för dansarrangemanget. De gamlas dag flyttades från gamla skolan till Bygdegården. Studieresor till Köjagården, Delsbo och Tvillingsta lanthushållsskola företogs. Dukar och gångmatta skänktes till Församlingsgården.


Lite av stämningsläget kan hämtas från SLKF:s sånghäfte tryckt 1958 med följande samlingssång:

.

9. Landsbygdskvinnornas samlingssång.
Mel.: RLF-sången.
Äretecken ej har blivit landsbygdskvinnans lott.
Tyst och tålig i sin gärning hon av ålder gått.
Trötta, tunga blevo stegen kanske mången dag,
men, med blicken stadigt framåt, tog hon nya tag.


Se, på dikesrenen doftar nyponros så skär.
Gullros råmar.   Klövern blommar.   Lammet betar här.
Livets fullhet — livets mening möter varje stund
oss som lever nära jorden, har med den förbund.


Landsbygdskvinnans dag ej liknas vid en fjärils dans.
Över gråa vardagssysslor sprides dock en glans
 — uti dräll och blomrabatter skaparglädjen bor —
I dess skimmer fostras barnen — liten bliver stor.


Med sträva arbetsmärkta händer, kinden brynt av sol
du bland gula, tunga kärvar i din nötta kjol,
går — en drottning i ditt ditt rike, purpur du ej bär —
blott ett enda gyllne smycke: plikttrohet diet är.


Landsbygdskvinna, låt ej andra trampa på ditt bröd!
Värna hemmet, värna jorden!   Världen lider nöd!
Se, en skara förr ej räknad, redo står i dag.
Landsbygdskvinnor samman gå i tusenhövdat lag.


Hela 60-talet höll Eva Edén i ordförandeklubban. Övriga i styrelsen var Ingrid Olsson, Margot Norlander, Elsy Lindström, Astrid Nordin, Nanny Bergstedt och Agnes Rylander. År 1960 hade avdelningen 60 medlemmar. Avdelningen byter namn från SLKF till CKF (Centerns Kvinnoförbund) år 1962.En del regelbundna aktiviteter upphör som sommarfesten på Björkängen och danserna på Bygdegården. Ansvaret för De Gamlas Dag övertas av kyrkorådet 1965. Kurserna fortsätter som lampskärmskurs, kurs i flamsk vävnad, kurs i engelska, vävkurs, porslinsmålningskurs och styckningskurs. Man fortsätter att resa i närområdet som till Sollefteå, Hälsingland och Borgsjö. Även längre resor företas till Finland, Trondheim, Gotland och Skåne. Se nedan bilder från Visby och Malmö.                                                                                                                                       
År 1963 blir Eva Edén Ljustorps första kvinnliga kyrkvärd.

År 1962 gjordes en resa till Gotland. Idel glada miner på restaurang Borgen i Visby. Från vänster Gudrun Larsson, Edith Sundell, Karin Lindström, Ulla-Britt Edén, Eva Edén, Margot Norlander, Lola Larsson.
 

År 1964 gjordes en resa till ”Skånska slott och herresäten med besök i Köpenhamn” Med båt under Malmö broar. I båten syns framifrån bl a Paul och Nanny Bergstedt, Anna Westerlund, Per-Olof och Ingegerd Edén, Elsy Lindström, Kerstin Ödlund, Ulla-Britt Edén, Gudrun Larsson, Eva Edén, Bolin/Lindström, Elvi Backström, Rut Sjödin, Adine Edén, Karin Lindström, Edit och Valle Sundell, Erik och Svea Bergman.

Nedskrivet 20170516

Ulla-Britt Ulander

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2017 Olof Ulander
Uppgjord 20170515

Ändrad 20170527