Första sidan  

Torsten Sundbergs presentation

Ljustorps Hembygdsförening

Historik:
De äldsta spåren av kvarnar i skäljomsån är från 1200 talet, kvarntypen var skvaltkvarnar.

Den första kända mjölnaren här var smeden Jonas Jonsson som bygger eller bygger ut denna kvarn och är färdig år 1880.

Under åren som gått har kvarnen förändrats och utvecklats till den status den hade när driften upphörde år 1964.

Jag skall nu ge en kort beskrivning av flödet genom kvarnen, från sädens ankomst till färdigt mjöl. Vid rundvandringen inne i kvarnen kommer ni att närmare kunna studera de olika maskinerna.

Här har bonden kommit med säd som skall malas. Säckarna har lastats av och lagts upp på den vinschdragna vagnen.
Han tar ett par steg tillbaka och ropar till mjölnaren uppe i vindsvåningen “ Nu är det klart att köra upp “

1)
Säden kommer upp till vindsvåningen där den vägs och sedan töms i tratten som leder ned till skrädes maskinen.

2)
Skrämaskinen avlägsnar skräp i steg 1 och sedan skalas sädes- sädeskornen. Ut kommer ren produkt som går till malning.
Sädeskornen kan slipas ytterligare och blir då korngryn.

3)
Från skrädesmaskinen leder ett stup ned till en skopelevator placerad i källaren.
Skopelevatorn transporterar säden upp till vinden.

4)
När elevatorn vänder töms elevatorskopan och säden rinner ner i den säck som är fäst vid stupets utlopp.

5)
Målning: Mjölnaren tar sedan säcken och tömmer den rensade och skalade säden ner i den tratt som leder till kvarnstenen för malning till produkten mjöl. (fint mjöl som siktats eller osiktat sk. Grahamsmjöl).

6)
Vi förflyttas oss nu till källaren, där en säck har fästs vid utloppet för grahamsmjöl (osiktat mjöl).

Övriga utlopp är:
 (4) Mjöl från mjölstenar som passerat sikten.
(3) Skal eller såder från sikten.
(2) Gröpe från gröpstenarna.

Bakom utloppen kan man skymta de olika transmissionerna för drivningen, motorn är placerad bakom.
Innan elektrifieringen drevs hela maskineriet av 2 st. vattenturbiner, en större och en mindre. Turbinerna var placerad i en turbinkammare under källargolvet, del av vattentuben finns fortfarande kvar likaså kan de två vertikala turbinaxlarna beskådas.

Nu är säcken med grahamsmjöl fylld och klar för att lastas på den väntade vagnen.

7)
Ytterliggare två maskiner som tillhör kvarnen är “krossen och frö och sädessorteraren”. Krossen användes till att krossa säden för djurföda och frö och sädessorteraren för att i första hand blåsa bort damm och agnar

8)
Höfrörenseri: 2. Klövernötare, den hylsa som innehåller fröna nöts    bort här 
                       3. Resseln, råvaran matas ut här, ogräsfrö, hö och annat                              
                           skräp
                       5. Pojken, här börjar rensningen, säckar tömdes i   
                            transportören som kallas pojken

9)
Elevator

10)
Purgatorn, finsortering av timotej (renast i den vänstra luckan och luckan längst till höger kommer skräp.

Torsten Sundberg                                          Dat. 2014-07-23

 

 

Källa: Ljustorps kvarn, Olof Ulander.
                     

6Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2014 Olof Ulander
20140819
Uppdaterad 20140917