Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Utbildning för hembygdsföreningarna
I arbetet att erbjuda hembygdsrörelsen stöd i sina strävanden att bevara gamla foton och historien kring dessa kunde datakommitten och länsmuseet äntligen erbjuda två utbildningsdagar på länsmuseet. Det blev två tämligen komprimerade dagar för de som första gången konfronterades med materialet. En dag om digitalisering och scanning och en dag om databassystemet Theodor.
Lördagen höll Olof Ulander i och söndagen höll Olle Burlin och Olof i tillsammans.
Sundsvalls Tidning var där och gjorde ett reportage som var infört 20041206.
Nedan syns församlingen i ett pass med eget arbete med Theodor Foto. Övningarna skedde på scenen i museets hörsal.
Ovan samarbetar Märta Rönngren, Lennart Lööf och Barbro Nilsson från Ljustorp hembygdsförening. Bortom dessa arbetar bröderna Niklas och Patrik Wikholm från Holm.
Nedan jobbar Lars Häggström och Eddie från Fornminnesföreningen.
Från vänster ovan syns Marie Jansson Lööf Stöde, Leif Söderström Nordingrå och Karin Örberg Viksjö.
Nedan är koncentrationen stor hos Lasse Karlsson Borgsjö, Florence Savander Borgsjö och Margareta Byström Torp.
Ovan förklarar Olle Burlin, Theodors konstruktör från Länsmuseet, något för Lena Rydén medan Jan Gabrielsson, båda från Alnön, ser på. Till höger funderar Magnus Näslund från Nätra hembygdsförening.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20041207