Första sidan    
   
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Bredsjöcirkeln
 

20020214
Bredsjöcirkeln som behandlar främst Bredsjöområdet har nu hållit på i 8 år. I går kväll hade man avslutning men möjligen inte på riktigt då ordförande efter milda påtryckningar lovade att sända ut en kallelse till hösten och det nionde verksamhetsåret. Under de gångna åren har man producerat flera böcker flera stora sommarutställningar. Skaffat fram många mycket gamla historier och fotografier, identifierat och dokumenterat. Ordföranden Arnold Thunström skissade på höstens verksamhet och det finns uppenbarligen mycket mer att göra förutom det väsentliga att ha trevligt.


Från vänster Arnold Thunström, Andreas Zellin, Ingalill Eriksson, Hervor Wrang, Elsie Rodin, Ivar Åkerlund, Nils-Erik Lindström, Siv Eriksson, Ingagreta Olsson, Gertrud Eriksson, Tore Dahlin (skymd ), Göran Andersson, Sven Eriksson

Till vänster avtackarArnold värdinnan Siv Eriksson och till höger avtackar Andreas Zellin å gruppens vägnar ordföranden Arnold Thunström.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001Olof Ulander

Uppdaterad 20021002