Adressen till Ljustorps hembygdsförening är http://www.ulander.com/ljustorp. Klicka här.