Första sidan  

Friarvisa från Ljustorp

Ljustorps Hembygdsförening

Vid SPF Höstsols surströmmingsfest den 22 aug 2013 på Lögdö Bruk underhöll Söröje durspelare. En av medlemmarna i spelmanslaget, Ulla-Britt Larsson Matfors, framförde Friarvisan från Ljustorp. Undertecknad tog fram telefonen och lyckades hitta en inspelningsfunktion och resultatet blev denna inspelning.

Ulla-Britt berättade sin historia om en sång från Ljustorp. Vid en midsommarfest i Stöde 1980 fick hon höra en sång av Ljustorpsbon, Axel Lindfors (1921-1991) från Fuske, som också var med på festen. Ulla-Britt berättade att sången fastnade direkt och hon gick och sjöng den för sig själv. Senare kom hon att framföra den på spelmansträffar och lärde ut den till andra. Den spreds snabbt och hon mötte den på många olika spelmansträffar och även på TV. Via bekanta har hon hört att den också sjöngs i svenskbygderna i USA.

När nu sången skulle framföras i Lögdö påpekade Gunnar Höglund att cirkeln var sluten. Det var nämligen här som Axel en gång arbetade som anställd på Båkab.

Här är Ulla-Britts sång vid framförandet i Lagårn på Lögdö. Lyssna på sången här.

L1010 1 min 20 sek, 1,08 MB.

Sången återges med tillstånd.

6Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2013 Olof Ulander

Uppdaterad 20130824