Första sidan    
  Översikt  
     

Gottfrid Svärd berättar
Inspelning nr L1007 av Nils Johansson

Ljustorps Hembygdsförening
Gottfrid Svärd ( 1897-1979 ) Mellberg inspelad av Nils Johansson 1975 på olika möten.
L1007A. Den första delen av inspelningen är gjord hemma hos Nils Johansson och Svärd berättar om en björnjakt i Tuna. Vidare berättar Svärd om hur barnmorskebyggnaden i Björkom kom till. Något om hälsningelagen och kristendomens införande i Sverige. I stor detaljrikedom berättar Svärd hur man gör om ett kojuver till soll. En andra del är inspelad på Församlingshemmet och mötet börjar med religiös sång varefter Svärd berättar om en kyrkoherde i Ljustorp som hette Stridsberg och som började sin tjänst 1787. Stridsberg fick slut på seden att leja någon annan att svara för sig på husförhören. Svärd glider in på att berätta om hur viktig helgmålsringningen var för arbetet. Kampen om att slippa göra dagsverken för kyrkan berättas också.
L1007A. 44 min 30 sek. 230 MB. Inspelningen kan avlyssnas i helhet efter överenskommelse. Utdrag enligt nedan:
L1007A1. 1 min 28 sek. 0,6MB. Björnjakt i Tuna.
L1007A2. 1 min 18 sek. 0,5 MB. Barnmorskebyggnadens tillkomst.
L1007A3. 3 min 36 sek. 1,5 MB. Helgmålsringningens betydelse.
L1007B. Svärd fortsätter att berätta om vad som hände efter Stridsbergs död. Dödsboet var utfattigt och det blev svårt att försörja änkan. En son till Stridsberg kom att tillsammans med en kamrat starta företaget Stridsberg och Björk som överlevt fram till våra dagar. Svärd berättar vidare om prästbordets utveckling då jordbruket fick förfalla fram till 1940-talet då Jon Eriksson rykte upp verksamheten och då sedan Nils-Åke Eriksson forsatt utvecklingen från 1972. Berättelsen fortsätter med prästerskapets priviligier under de sita 300 åren. Sista delen är en sång.
L1007B. 13 min 18 sek. 69 MB. Inspelningen kan avlyssnas i helhet efter överenskommelse. Utdrag enligt nedan:
L1007B1. 6 min 9 sek. 2,5 MB. Prästerskapets privilegier för 300 år sedan.
 

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20091011