Första sidan    
  Översikt  
     

Malin Nyman berättar
Inspelning nr L1001 av Petrus Nordlander

Ljustorps Hembygdsförening

Malin Nyman född Nilsson (19020315-19840321). Malin är dotter till Karl-Alfred Nilsson född 18681009 och hans hustru Anna Katarina Eriksdotter född 18640123 och växte upp på Fuske nr 2 där mamman hade bageri och garveriet vid Edstabäcken.
Malin berättar om sin familj och om händelserna vid vårfloden 1919. Bandet är mycket skadat i den meningen att stora stycken saknas. Trots det är bitarna intressanta då Malin är mycket frispråkig och ger kompletterande bilder av hur prästerskapet kunde uppfattas. Utvecklingen vid Edstabäcken och lite av Malins familjehistoria har beskrivits i häftet "Verksamheter vid Edstabäcken före och efter vårfloden 1919 och dagens lämningar" och på denna hemsida under Sevärdheter.

L1001A
L1001A 19 min 30 sek. 101 MB. Del A kan avlyssnas i helhet efter överenskommelse.
L1001A1. 5 min 51 sek 2,4 MB: Malin berättar sin släkthistoria och kallar sin mor för mamma och sin pappa för morfar. Den som är intresserad av detta bör defintivt läsa häftet "Verksamheter vid Edstabäcken före och efter vårfloden 1919 och dagens lämningar".
L1001A2. 7 min 20 sek 3,0 MB: Malin berättar om hur hon som 17-åring upplevde vårfloden 1919. En viktig ögonvittnesskildring.

L1001A3. 1 min 25 sek 0,6 MB: Malin berättar om Inga Nacksten i Tuna och sönerna Abraham Nacksten och Esbjörn Bergman som hon säger är kyrkoherden Esbjörn Bergmans son.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20091012