Första sidan    
  Översikt  
     

Hilda Löfgren berättar för Lena Svelander

Ljustorps Hembygdsförening

Hilda Bredin, gift Löfgren (1902-1993) - inspelning från 1992 med Lena Svelander, som intervjuare.

Först några korta uppgifter om Hildas förfäder.
- Fadern Erik Bredin f. 1867
- Farfar Anders Jonsson - Bredin f. 1852
- Farfarsfar Erik Jonsson - Bredin f. 1827
- Farfarsfarfar Jonas Larsson f. 1792 som ägde Bredsjön nr 2 om 10 mål d v s det som sedermera blev Herrgårdshemmanet
L1005A:
Hildas farmor hade troligen gått bara 3 veckor i skola, så hon kunde läsa men inte skriva och det var ett svårt handikap för henne. Hon hade berättat att skolläraren haft en låda med fin sand, som de ritade siffror och bokstäver. På så vis lärde de sig skriva. Under Hildas tid användes griffeltavla i undervisningen.
Hilda berättar om det utbredda supandet, de kokade själv brännvin med hjälp av den s k "Brännvinshatten". Folk levde på svältgränsen men drack brännvin. Under dessa fyllfester gjordes affärer med reverser o d .
Renåstorpet bröts upp från ris och rot av Jonas Gradin f.1840 från Graninge samt hustrun Margareta från Holm. Jonas var prästson. "Dom flytte till en grankäl. Dom högg ner 17 trän för å få plats för stuga".
Fodret till kreaturen drygades ut med löv, som samlades in under sommaren och torkades som kärvar i lövhässjor. Det var fåren och gettema, som i första hand fick detta foder. Även lav och skav samlades in. Skav var barken på rönn, sälg och al. Även vitmossa samlades ihop på senhösten och kördes hem på vinterföret. Mossan liksom "hömå" kokades i vatten och gavs till kreaturen.
Kvarna västa sjön lär ha byggts upp av en som hette Jan Massa, men det var för lite vatten i bäcken, så dom rev den stora kvarnen och byggde marschen på herrgårdsstället.
Inspektor Siljeholm kom från Fränsta
Antecknat 16-12-2000
Arnold Thunström

L1005A 43 min. 239 MB. Del A kan avlyssnas i helhet efter överenskommelse. Utdrag enligt nedan:
L1005A1 4 min 4 sek. 1,7 MB. Den tidiga skolan.
L1005A2, 4 min 40 sek. 1,9 MB. Supande och hembränning.
L1005A3 5 min 17 sek. 2,2 MB. Arbetet med att föda djuren.
L1005B:
Lena leder samtalet till olika släktingar och vad Hilda minns om dem. Samtalet glider in på att barnen flyttade och kom hem och hälsade på och kunde ha med sig gåvor. När Hilda var 13 år började hon tjäna som piga i sin mosters hem i Sulå. Hilda berättar om hur hon längtade hem och beskriver en resa hem och bort igen. Arbetet som piga var att hjälpa till med alla de verksamheter som förekom i hushållet.
L1005B 45 min 5 sek. 239MB. Del B kan avlyssnas i helhet efter överenskommelse. Utdrag enligt nedan:
L1005B1, 3 min 29 sek. 1,4 MB. Kontakten med barn som flyttat ned på industrin.
L1005B2 14 min 5 sek. 5,8 MB. Resa mellan Bredsjön och Sulå till jobbet som piga.
L1005B3 1 min 43 sek. 0,7 MB. Arbetet som piga.
L1005C:
Man fiskade mest aborre, gädda och mört i Bredsjön men tyckte inte om ål och lake. Linodling och tillverkling av kläder var viktigt. Även fårens ull, hästhår och hundhår användes för tillverkning av garn och bl a sockor och vantar. Tvätt av kläderna var en omfattande procedur som under första världskriget även omfattade tillverkning av tvättmedel. Hilda beskriver hur man kokte såpa av asklut och djurister. Man bodde i få rum men det var bara som det skulle. Skolan låg nära vilket gjorde att man inte behövde så mycket ytterkläder. Postgången sköttes av personer med häst. Följande körde posten till Bredsjön Teodor Ede'n, gubben Svärd (pappa till Gottfrid Svärd) och Peter Åkerdal från Prästsvedjan. Hilda var inte på fäbod själv då man upphörde strax innan hon blev tillräckligt gammal men den några år äldre systern Agnes var på 12-mans bodarna 1914 som blev det sista året som fäbodarna användes.
L1005C 45 min 57 sek. 238 MB. Del C kan avlyssnas i helhet efter överenskommelse. Utdrag enligt nedan:
L1005C1 2 min 16 sek. 0,9 MB. Fiske i bredsjön
L1005C2 11 min 15 sek. 4,6 MB. Kläder gjordes av egenodlat lin, ull, häst och hundhår.
L1005C3 7 min 55 sek. 3,3 MB. Klädtvätt på egentillverkad såpa.
L1005C4 3 min 00 sek. 1,2 MB. Man bodde trångt men det var som det skulle
L1005C5 8 min 45 sek. 3,6 MB. Mer om skolan
L1005C6 3 min 13 sek. 1,3 MB. Postgången
L1005C7 9 min 00 sek. 3,7 MB. Fäbodverksamheten

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20091022