Första sidan    
   
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Utställningar och modeller

Under årens lopp har Ljustorps hembygdsförening producerat en lång rad utställningar. Materialet från dessa finns kvar och kan användas i flera sammanhang. Till de flesta utställningar finns fördjupningsdokumentation i form av häften på 40 - 50 sidor.

Fäbodlivet

Samernas vistelser i Ljustorp.

Sågar från sekelskiftet

Flottningen och flottarna

Skolans utveckling

De första motorfordonen i Ljustorp

Modell över Nylandsforsens sågar, kvarnar, flottningsdamm och flottningsränna

Modell över Lagfors järnbruks byggnader och vattenverk

Modell över en vattendriven ramsåg. Med hjälp av en vev, sätts hela sågen igång .

Modell över skvaltkvarn.

Modell över vadmalsstamp.

Modell över stolpgång

Finns önskemål om att få låna något materiel kontakta föreningen


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20130911