Första sidan    
   
     

Uppdatering
20111209

Ljustorps Hembygdsförening
Bilddatabasen på internet har inte uppdaterats på länge så det fanns ett uppdämt behov av att rätta felaktiga namn, komplettera med namn på tidigare okända personer och spegelvända en bild. Bild 11964 till 12012 har också förts in som nya bilder.
Domboksavsnittet utökas tämligen kontinuerligt och har hunnit bli omfattande. En uppdatering av indexeringen av 1698-1736 kommer att läggas ut inom kort.
En nyckel till att skapa åtkomst till användbara data är ett fungerande platsbegrepp. I bilddatabasen har ca 300 platserbegrepp gjorts sökbara. De går också igen i "Kartsök". Dessa platser har vuxit fram över tiden och behöver ses över och de finns sammanställda på en lista som kan ses här. Samma plats har genom århundradena haft många namn varför det säkert finns många uppfattningar om vad en plats skall kallas. Synpunkter mottages tacksamt.
Några nya platsbeskrivningar har infogats, Bergens gård och Kristina Edéns torp

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20111209