Första sidan    
  Sevärdheter  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Skolstig Slättmon - Bredsjön

© Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande I 2006/202. Gäller tom 2009-12-31

Stigen är skyltad och markerad i terrängen.

Vid P1 finns en liten parkeringsplats. Skylttavla till höger om vägen vid P2 markerar stigens början/slut vid Bredsjöns gamla skola. Stigen är c:a 1,2 km.

1. Bredsjöns skola byggdes omkring sekelskiftet. Sågverkspatronen Enhörning, som då ägde så gott som all mark i bredsjön, skänkte tomten till Ljustorps socken.
2. Antons torpet bebyggdes omkring 1760, då båtsmanssonen Anton Eriksson från Edsta gifte sig med bonddottern Lisa från Västagålan. Lisa dog och samma dag som han skulle gifta om sig förolyckades han på Bredsjöns is - illa biten av en björn i vänster arm, 13 nov 1797. Platsen för olyckshändelsen kallades på 1930 talet för Antonsstenar och Antonsviken som ligger utanför Moaåns utlopp i Bredsjön.
Lars Petter Forsberg ägde och brukade torpet i mitten av 1800-talet, men flyttade 1864 till Timrå. Man kan förmoda att arbetstillfällena vid sågverken lockade.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20060119