Första sidan    
  Sevärdheter  
    Skäljomsbäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Kraftstation
Under första världskriget var det under flera år mycket svårt att komma över fotogen till lampor för att lysa upp hemmen. Detta problem riktade intresset mot elkraften från böndernas sida. De stora kraftstationer som skogsbolagen lät bygga i Lagfors och Rundbacken blev klara 1915 och 1918 och visade vägen. Tekniken med att framställa och distribuera ström var nu så utvecklad att de försiktiga bönderna i Hamre, Skäljom, Frötuna och Edsåker vågade satsa pengar i en andelsförening, som skulle stå för investeringar av dammar, vattentuber, generatorer, varvreglerare, turbiner och ledningsnät samt allt arbete med uppförandet.
Ett av de största problemen var vattenbristen under vintrarna. Man satsade därför på flera vattenmagasin strax ovanför sågen, av vilken en damm var av större format - "Nickesdammen".
Från den översta dammen "Frötunadammen" drog man en tub till den kraftstation som byborna i Frötuna och Edsåker var delägare av. Resterna efter kraftstationsbygget står fortfarande kvar och syns på bilderna nedan. Kraftstationen för Skäljom och Hamre byggdes integrerat med sågen . Det rörde sig om små generatorer på 5 hkr.
Man byggde även en uppdämning i Öppoms fäbodtjärn, Gobacksdammen, som skulle ge vatten under vintern. Det blev dock ingen framgång då vattnet sögs upp på vägen så inget kom fram till kraftgeneratorerna.
Den svåra vårfloden 1919 berörde även anläggningarna i Skäljom med flera svåra reparationer som följd. Bl a köpte de in vattenturbiner från Edsta , som räddats undan vattenkatastrofen 1919 där.
Här syns utloppet från dammen. I det runda hålet fästes en tub som gick fram till platsen där turbinhjulet placerdes tillsammans med generator.
Till höger tog man in vattnet från dammen och släppte ut det genom det runda hålet till vänster och som även syns på bilden ovan.
Tuben gick fram till nedskärningen i mitten av bilden. Där placerades turbinhjulet. I detta fall lät entreprenören Nicke Larsson tillverka ett turbinhjul i Sundsvall. Det släppte dock inte vattnet så det stannade helt enkelt. Med hjälp av mjölnaren Näslund löste man dock problemet.
Här syns ovan beskrivna plats för turbinhjulet lite tydligare.
Här syns utloppet från kraftstationen då det rinner ihop med den övriga bäcken.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020114