Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Riksantikvarieämbetets register för Ljustorp
Riksantikvarieämbetet har en utmärkt service med sin hemsida "Fornsök". På den sidan har man nu fört in resultatet av de senaste årens inventeringar i Ljustorps skogar inom ramen för Skogsstyrelsens projekt "Skog och historia". Resultatet är ovärderlig källa för kunskap om det gamla Ljustorp. Man får veta vad som finns bevarat vid inventeringstillfället med stor exakthet. Det är en bra början för att fortsätta och leta information om platsen ex vilka människor som levde där, men den informationen måste man finna på andra ställen.

Ett tips för att börja använda sidan: Börja med att klicka på "Kartinställningar" , skriv in Ljustorp under "Positionera karta/sök ort". Klicka på "Sök ort", under "visa ort", klicka på Ljustorp i Timrå och kartan kommer fram. Använd symbolerna till vänster om kartan för att manövrera till rätt by. Klicka på "i" och sedan det "R" man vill veta mer om så kommer informationen fram till vänster.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090815