Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Fornminnen på Lantmäteriets kartor och Garmins POI i Ljustorp

I de Garmin-enheter som använder FriluftskartanPRO finns följande fornlämningar och bebyggelselämningar angivna.

I ex Garmin Nüvi 360 klicka på följande rubriker: Vart/Sevärdheter/"Museum/historisk plats" . Klicka dig fram till beskrivningar och förslag till besöksrutter som kan beröra även andra platser av större allmänt intresse.

1. Fornlämning, Fågelfångstsystem Tunberget Tuna by
2. Fornlämning, Fångstgropsystem Rödmyren Tuna by
3. Fornlämning, Fångstgrop, Lövbergs by
4. Fornlämning, Lövbergskyrkan, Lövbergs by
5. Fornlämning, Fångstgropsystem Edsta, Edsta by
6. Fornlämning, Frötunakullens gravfält och stensättning, Frötuna by
7. Fornlämning, Fångstgrop Sanna
8. Fornlämning Gravfält Sanna
9. Fornlämning, Fågelfångstanläggning Dalberget Frötuna
10. Bebyggelselämning, Petter Norbergs torp
11. Fornlämning, Fångstgropsystem Stavre.
12. Bebyggelselämning, Axel Bergströms torpet (strax utanför Ljustorp)
13. Fornlämning, Fångstgropsystem Laxsjömon
14. Fornlämning, Fångstgropsystem Laxsjömon
15. Fornlämning, Fångstgropsystem Laxsjömon
16. Fornlämning, Fångstgropsystem Laxsjömon
17. Bebyggelselämning, Nedre Ådalen, Norrstället i Nedre Ådalen

På kartan nedan anges var dessa sevärdheter ungefär finns.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090815