Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Några bebyggelseminnen i Ljustorp

1. Edsta förindustri
2. Tolvmansboa
3. Verksamheter vid Skäljomsbäcken
4. Petter Norbergs torp
5. Skogsbyn Glupen
6. Torvbrytning vid Fären
7. Fjällstället på Rigåsen
8. Nylandsforsen, såg och kvarn
9. Bredsjödammen, såg och kvarn
10. Delldens källa
11. Skogskojor
12. Kalkugn vid Göransmyra


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090815