Första sidan  

Kontakta föreningen

Ljustorps Hembygdsförening
Styrelsen Ljustorps Hembygdsförening
Ordförande Staffan Eriksson 070-375 39 16 mille@privat.t3.se
Sekreterare Inger Andersson 070-614 54 64 inger.edsta@spray.se
  Björn Andersson 070-354 10 84  biorn.edsta@spray.se
  Martin Sjögren 060 82333 / 070673 06 09 martin.siogren@kramnet.se
  Anita Lindström 060 82333 / 073062 96 98 anitalindstrom@kramnet.se
  Ossian Eriksson 060 81123 / 070297 13 49  
  Rosetta Doré 072-55 32 157 pasarosa@gmail.com
Kassör Märta Rönngren 060 82177 / 070242 52 69 m-ronngren@hotmail.com
  Bo Bjurström 060 83012 / 070366 92 67  
  Gun-Marie Forsberg 060 81117 / 070170 76 22  
 
Ansvarig för hemsidan samt foto och för dessa frågor adjungerad styrelsemedlem
  Olof Ulander 06082240 / 0705922951 olof@ulander.com

 

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2015 Olof Ulander
Uppgjord 20161109
Uppdaterad 20170209