Första sidan    
  Hembygdsgården  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Skolan och Hembygdsföreningen
under åren 1997-2004

En dag varje månad tar föreningen emot elever som själva valt sitt deltagande. Eleverna får deltaga i aktiviteter som motsvarar den äldre bondekulturens vardagssysslor men även i små grupper lyssna till äldre människor som berättar om forna tider som exempelvis flottning. Exempel på sysslor kan vara att baka mjukkakor i bagarstugan, binda kvastar, stöpa ljus, koka julkarameller mm.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080315