Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Stocklås
Behovet av att kunna låsa sina förråd var minst lika stort förr som idag. I det gamla jordbrukssamhället fanns inte bara en stor del av förmögenheten ute i bodar och lador utan själva förutsättningen för livsuppehället det kommande året. Samtidigt fanns folket ute på landsbygden och inte i städer där endast 10 till 20 % av befolkningen bodde. För att skydda sina ägodelar använde man lås. I takt med industrialismens framväxt under andra halvan av 1800-talet lärde man sig tillverka allt mer avancerade kontruktioner. Det var också i mitten på 1800talet som man uppfann grunden till dagens standardlås. Under andra halvan av 1800-talet började också bodarna att förses med fabrikstillverkade fällbomslås av ungefär samma typ som man fortfarande ser på gamla bodar. Dvs med en helt öppen mekanism på insidan av dörren. Den låstyp som användes dessförinnan på bodar var stocklåset.
Stocklåset byggdes inuti ett urgröpt trästycke och placerades på insidan av dörren. Som framgår av nedanstående exempel så kunde låsen placeras både vertiklat och horisontellt.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030130