Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Snöskyfflar

I äldre tider har spadar gjorts av trä och kunnat förses med en järnskoning för att minska slitaget och öka hållbarheten. Den typen av spadar började en bit in på 1800 talet att mer allmänt ersättas av spadar med blad av järn. Snöskovlar gjordes av trä in i modern tid men har succesivt ersatts av skyfflar med blad av lättmetall-legeringar. Det är därför svårt att datera de skyfflar som visas på nedanstående bilder eftersom hembygdsföreningen saknar uppgifter om tillverkningsår.
Den första skyffeln är gjord i ett stycke men har spruckit och lagats. Observera att bladet är skålat i två riktningar. Skyffeln är gjord med stor hantverksskicklighet och är en praktpjäs.

Nästa skyffel motsvarar mer vad man kan vänta sig har tillverkats för att användas till vardags. Även den skyffeln är gjord i ett stycke med ett modernt utformat handtag längst upp. Den nedersta skyffeln är en enklare variant av skovelblad men man har lagt ned möda på att utforma skaftet.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20021128