Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Den första radion

Radiosändningar kom igång i stor skala efter en ny radiolag 1924 som innebar att innehav av radiomottagare licensbelades. Radiosändningarna kunde därmed finansieras och en utbyggnad av sändningskapacitet gjordes snabbt. 1928 fanns ungefär en radioapparat på vart femte hushåll med en tyngdpunkt för landets södra delar. En stor del av radioapparaterna torde i början ha utgjorts av kristallmottagare. Man angav också sändningarnas täckningsområde efter kristallmottagarnas egenskaper. Se också bild på en kristallmottagare i använding.
Apparaten ovan ägdes av familjen Bergström som bodde på den nuvarande hembygdsgården. Bergström sålde radioapparater och annan elektrisk utrustning. Radion är från ca 1930.

En samtida beskrivning av just denna apparat följer nedan, observera likheterna i hur dagens datorer beskrivs med sina ingående huvudkomponenter ex Pentium 4 dator.

Concerton V 30 är en tre rörs mottagare för anslutning till växelströmsnätet från A/B Stern & Stern, Stockholm. Den är försedd med med inbyggd högtalare med 4-poligt magnetsystem, men konstruktionen avviker från den brukliga därigenom att hötalaren placerats i locket. Mottagaren har ett våglängdsområde mellan 150 och 2000 m utan spolbyte, är försedd med Philipsrör, av vilka särskilt beaktas det nya växelströmsröret E 438. De övriga är E 415 och B 405. Såsom likriktare tjänstgör Philips 506:an.
För övrigt är apparaten utförd enligt de anvisningar som utfärdats av Svenska Teknologföreningen, avdelningen för elektroteknik. Den är även försedd med pick-up-anslutning för grammofonförstärkning. Det yttre fyller högt ställda anspråk, utförandet för övrigt är sådant at V 30 utan svårighet bör kunna upprätthålla " Concertons"-seriens anseende.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20021001