Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Ljuster

Ljustorpsborna hade under äldre tider noga reda på när öringen vandrade upp till sina lekplatser i småbäckarna för att kunna få variationer i kosten. Man hade särskilda ställen med sandbotten där det var lämpligt att ljustra fisken på kvällar och nätter upplysta av tjärvedsbloss.
Ett annat sätt att fånga fisken var att bygga
en fälla som kallades fiskhus. Sådana fällor lades längst upp i bäckarna nära lekplatserna. Namn på platser som ex Fiskhusberget påminner fortfarande om den tiden.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080214